Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νέες τρίμηνες συμβάσεις καθαριότητας για τα σχολεία του δήμου Ξάνθης

Νέες τρίμηνες συμβάσεις καθαριότητας για τα σχολεία του δήμου Ξάνθης

0

 Αποφασίζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Τετάρτης

 Τίθενται προς έγκριση οι δαπάνες για τα 101α Ελευθέρια της Ξάνθης

 Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τηρουμένων των μέτρων για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού»
 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»
 • Έγκριση των από 14-8-2020 & 16-8-2020 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού και ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτομικών προϊόντων»
 • Έγκριση των από 23-9-2020 & 4-8-2020 πρακτικών ανοίγματος οικονομικών προσφορών και αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης»
 • Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης»
 • Τροποποίηση της με αριθμό 278/2019 προγενέστερης απόφαση της ΟΕ, σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης»
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: « Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση Διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης»
 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης»
 • Έγκριση του αριθμ.2 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού»
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 12η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020
 • Διόρθωση – Συμπλήρωση της με αριθμό 246/2020 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Έγκριση του από 31-8-2020 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.161 τεμαχίου (Β΄ τμήμα) αγροκτήματος Πετροχωρίου – Λαμπρινού»
 • Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
 • Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων Ξάνθης στο Εσωτερικό
 • Διαγραφή προστίμων από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ
 • Έγκριση της με αριθμό 32/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
 • Έγκριση των αριθμ.6,7,8/2020 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας», σχετικά με: «Ψήφιση Ισολογισμού 2019», «Ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων 2019» και «Απολογισμός Επιχειρησιακού 2019»,
 • Έγκριση παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων, συμβολαίων και άλλων εγγράφων από το υποθηκοφυλακείο, το κτηματολογικό γραφείο και από συμβολαιογράφους
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών, οργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού 101 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης
 • Οικονομική επιχορήγηση Συλλόγου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης για τα νομικά του πρόσωπα ψηφίζει ο δήμος Αβδήρων

Συνεδριάζει τη Δευτέρα με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη   Τακτική συνεδρίαση του δημοτικ…