Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Έρχονται 800 νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Έρχονται 800 νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

0

Το εξήγγειλε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Μετά τις πρόσφατες 400 προσλήψεις

 

Την πρόσληψη 800 νέων Συνοριοφυλάκων στον Έβρο εξήγγειλε χθεςΤρίτη 22 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατά την επίσκεψη του στον Έβρο. Οι νέοι συνοριοφύλακες αναμένεται να προσληφθούν προσθετικά στους 400 νέους συνοριοφύλακες που προσλήφθηκαν πρόσφατα.

1 εργάτης για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός εξειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα,

όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

και όχι πέραν τις 31/12/2020.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτού ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες 1 2 μήνες Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Αρχαιολογικοί Χώροι

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν

με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Άβδηρα Ξάνθης απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ. Καραπαναγιώτου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2541051003) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 17-9-2020 έως 23-9-2020).

 

1 θέση ειδικού συμβούλου για τον αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης

 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ προκηρύσσει την  πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για τη συνεπικουρία του έργου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Α. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού πλην του ορίου ηλικίας διορισμού.

  1. α) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή

β) Να διαθέτουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείας γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν.

Επίσης η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα του

προσλαμβανομένου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά του ως αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα,

καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Ξάνθης ή της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης (εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες) στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Διοικητήριο Ξάνθης, ισόγειο), να καταθέσουν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε να στείλουν ταχυδρομικώς συστημένα επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ/ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Διοικητήριο – Ξάνθη 67133, (Τμήμα Γραμματείας γρ.226 τηλ. 2541350154), σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την  αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

5 προσλήψεις από τον Σύλλογο Γυναικών Δροσερού «ΕΛΠΙΔΑ»

 

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δροσερού

Ξάνθης «Η ΕΛΠΙΔΑ» ανακοινώνει πως δέχεται βιογραφικά για τις

παρακάτω θέσεις:

  1. Νηπιαγωγό
  2. Εκπαιδευτικό δημοτικής εκπαίδευσης
  3. Κοινωνικό λειτουργό

 

  1. Οικονομολόγο στο κλάδο Εμπορίου (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 

  1. Απόφοιτο του τμήματος Πολιτικών Επιστημών

 

Για αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες στο email

sullogoselpida@gmail.com ως τις 9/10/2020.

 

 

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για 1.209 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

 

Όλο το χρονοδιάγραμμα – Αφορά 100 ειδικότητες

 

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΑΣΕΠ, για την προκήρυξη 6Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση 1.209 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας της χώρας.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (22/9) παράταση στην προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ. Η νέα προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.

 

Πότε οι αιτήσεις για υποψηφίους ΥΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει αύριο 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

Ειδικότητες

ΠΕ Ακτινοφυσικών

ΠΕ Βιολογίας

ΠΕ Διαιτολόγων

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΠΕ Κοστολόγων

ΠΕ Λογοθεραπείας

ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων και σε έλλειψη Μηχανολόγων

ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Νοσηλευτικής

ΠΕ Πληροφορικής

ΠΕ Στατιστικής

ΠΕ Φαρμακοποιών

ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας

ΠΕ Ψυχολογίας

ΠΕ Ψυχολόγων

ΤΕ Διαιτολογίας και Διατροφής

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και σε έλλειψη ΔΕ Παρασκευαστών

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Λογιστικής

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μαιευτικής

ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων

ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων

ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανικών Αυτοματισμού

ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών

ΤΕ Μηχανικών – Υπομηχανικών Δομικών Έργων

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΤΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Ραδιολογίας –  Ακτινολογίας

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και σε έλλειψη ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών

ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

ΔΕ Επιμελητών Ασθενών

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΔΕ Διοικητικού

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΔΕ Μαγείρων

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Αλουμινοκατασκευαστών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτροτεχνικών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνιτών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Θερμαστών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμαντών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ξυλουργών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Οικοδόμου-Κτίστη

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Συντηρητών Ανελκυστήρων

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικού

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ψυκτικών

ΔΕ Τηλεφωνητών

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών – Χειριστών Εμφανιστών

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Θυρωρών

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Κλητήρων

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό  Ειδικότητας Νοσοκόμων

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Αποθηκάριων

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Ταξινόμων Ιματισμού

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Επιμελητών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Νεκροτόμων Σαβανωτών

ΥΕ Εργατών

ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Βοηθών Μαγείρων

ΥΕ Προσωπικό Εστίασης

ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Ειδικότητας Τραπεζοκόμων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Πλυντων/τριων Σκευών Μαγείρων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδικότητας Λαντζέρηδων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  Ειδικότητας Καθαριστών/Καθαριστριών

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Επιμέλειας Κήπων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Πλυντων/τριων

ΥΕ Νυχτοφυλάκων

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έντεκα τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

Covid-free η Θάσος Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορων…