Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Νέα Κοινωφελής: 48.000 αιτήσεις σε λιγότερο από 24ωρο!

Νέα Κοινωφελής: 48.000 αιτήσεις σε λιγότερο από 24ωρο!

0

415 θέσεις σε δήμους και φορείς της Ξάνθης – 194 στον δήμο Ξάνθης

 

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ (oaed.gr) από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ στις 48.000 έχει φτάσει ο αριθμός των αιτήσεων για την νέα κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ, πριν ακόμη συμπληρωθεί ένα 24ωρο! Είναι μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι την Δευτέρα την πρώτη ώρα (έως τις 12) που άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσει είχαν κατατεθεί 4.500. Παρολ’ αυτά μέχρι στιγμής το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ λειτουργεί περίφημα και δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., αναμένεται να είναι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, χιλιάδες.

Στόχος του ΟΑΕΔ είναι μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρξαν, οι πρώτοι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους στις αρχές Αυγούστου.

Τα  4  βήματα-κλειδιά που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό

 Αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr , (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” – “Αποζημιώσεις και Παροχές” –

“Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelouskharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος

στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Οριστικός πίνακας κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην έκδοση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Επιλογή

Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ έως και την ημερομηνία επιλογής τους από τον φορέα υλοποίησης.

Δικαιολογητικά

Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (βλέπε Παράρτημα Ι V με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) ή προσέρχονται μέχρι την

ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ( 6/7/2020 και ώρα 14.00) τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο

α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 5.1, οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και

γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.

Η κατανομή των θέσεων για τον δήμο Ξάνθης έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5
ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 9
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΣΥΝΟΛΟ   194

“Τουρισμός για όλους” : Άνοιξε η πλατφόρμα

 

Όλες οι λεπτομέρειες

 

Άνοιξε για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων η πλατφόρμα “Τουρισμός για όλους”. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» επιδοτεί τη διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ σας τις εξής ημερομηνίες:

30/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2

1/7: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5

2/7: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7

3/7: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” δείτε εδώ: https://www.tourism4all.gov.gr/

 

 ΟΑΕΔ -Κοινωνικός Τουρισμός: Έχουν κατατεθεί 280.000 αιτήσεις

 

Λήγει η προθεσμία την Πέμπτη 2 Ιουλίου

 

 

Περίπου 280.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για τo πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών, με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2020-2021.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, στις 23:59.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Συνολικά, θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30 εκατ. ευρώ. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2019:

– είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή

– έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

– έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή

– συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και επιδότηση ανεργίας) ή

– ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

– από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του νομού Έβρου ή

– από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@emrpos.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δ. Χριστόπουλος: Το ελληνικό κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει τη μειονότητα ως τμήμα μιας εσωτερικής πολιτικής

Συζήτηση με τον πολιτειολόγο Δημήτρη Χριστόπουλο με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβ…