Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά 25 χαρτιά για να βγάλεις μια άδεια για στάβλο

25 χαρτιά για να βγάλεις μια άδεια για στάβλο

0

Η οδύσσεια ενός ιδιώτη που θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία  – Στο έλεος της γραφειοκρατίας

 

Κ. Ζαγναφέρης: «5 χρόνια για να γίνεις …τσομπάνος»

 

 

Τα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης ανέδειξαν ένα άλλο είδος δημοσιογραφίας. Τη δημοσιογραφία των Πολιτών που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει αμεσότητα και εκφράζει την φωνή της κοινωνίας μερικές φορές μάλιστα με τρόπο πολύ επαγγελματικό για απλό χρήστη. Όπως στην περίπτωση που αναφερόμαστε και κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε γιατί θίγει ένα θέμα γνωστό και διαχρονικό, αυτό της γραφειοκρατίας της δημόσιας διοίκησης που συνεχίζει να αποτελεί γάγγραινα και ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

Η οδύσσεια ενός ιδιώτη που θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία  – Στο έλεος της γραφειοκρατίας

Ο χρήστης Dimitris Galamatis ξεκινά το άρθρο του με το απλό ερώτημα: «Θέλω ασχοληθώ με την κτηνοτροφία. Θα βρω τον δρόμο;»

Και συνεχίζει: «Εάν θελήσει αύριο ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, προκειμένου να εκδώσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κτηνοτροφικής του εγκατάστασης, θα έρθει αντιμέτωπος με έναν απίστευτο κυκεώνα γραφειοκρατίας. Αν ξεκινήσει την προσπάθειά του από την ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα διαπιστώσει ότι για την εν λόγω διαδικασία είναι σε εφαρμογή διατάξεις ενσωματωμένες σε μερικές δεκάδες Νόμων, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκυκλίων, κα, τις οποίες θα πρέπει να τηρήσει προκειμένου να ξεκινήσει!!

(Πηγή:http://www.minagric.gr/…/ktinotrofikesegatastaseis/280-nomo…)

Αφού λοιπόν καταφέρει να… συνθέσει και να τα καταγράψει όλα τα προαπαιτούμενα και εν συνεχεία καταθέσει την αίτησή του στις αρμόδιες αρχές, πριν τη διενέργεια της αυτοψίας για την έγκριση ή μη της αίτησής του, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει, όλες τις άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της, η έκδοση των οποίων προσδιορίζεται από την προαναφερθείσα πολυδαίδαλη νομοθεσία και να έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.

Ο εν λόγω φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:

 1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ δημοσίευσής τους στην περίπτωση των νομικών προσώπων
 2. Τίτλους ιδιοκτησίας:
 • συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή
 • συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλάκιο ή
 • απόφαση παραχώρησης ή
 • απόφαση ενοικίασης
 1. Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων :
 • οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή
 • απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία ή
 • απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή
 • δήλωση αυθαιρέτου
 1. Βεβαίωση χρήσης γης, για τις περιπτώσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κάποιων κατηγοριών
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 3. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
 4. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη συναφή και παράλληλη σχετική νομοθεσία
 5. Βεβαίωση στατικής επάρκειας (σε όλες τις περιπτώσεις εκτός των πρόχειρων καταλυμάτων)
 6. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία
 7. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειοδότησης:

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στο φάκελο να υπάρχουν:

 • μελέτη διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
 • απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
 • μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή
 • κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή
 • βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε ειδικές περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 • ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών Natura είτε ως αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ (κατηγορίες Α1 και Α2) είτε ανεξάρτητη (κατηγορία Β)
 1. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση:
 • έγκριση αρχαιολογίας στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εγκατάσταση χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εκτός ζώνης Α’ κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων
 • έγκριση δασικής υπηρεσίας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, (άλση, πάρκα) και γενικά σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων

παραγωγικών δραστηριοτήτων

 • απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας
 • απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για την μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική – αιτιολογική έκθεση

 

Δεν ξέρω αν θα έχει το κουράγιο να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή. Δεν γνωρίζω επίσης αν τελικά η ψηφιακή… επανάσταση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα κάνει ευκολότερη την προσπάθειά του.. Άγνωστο, αν καταφέρει να βρει τον δρόμο…

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση δίνει απαντήσεις:

μόνο το 20% (ίσως και λιγότερες ) των λειτουργούντων εδώ και… δεκαετίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν καταφέρει να εκδώσουν άδεια ή έστω να καταθέσουν τη σχετική αίτηση (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πώληση των παραγόμενων προϊόντων τους ή τις ενισχύσεις που λαμβάνουν), γι’ αυτό και η πολιτεία δίνει συνεχώς παρατάσεις, με τελευταία αυτή του πρόσφατου Ν4691/20 μέχρι 31/12/2020.

Σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» που ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2620) υπάρχουν άρθρα που αναφέρονται σε απλούστευση αυτής της διαδικασίας. Είναι ευκαιρία, θα έλεγα και ανάγκη, ο υπό διαβούλευση επικείμενος νόμος πραγματικά να την επιτυγχάνει».

zagnaferis synenteyxi1
 

Κ. Ζαγναφέρης: «5 χρόνια για να γίνεις …τσομπάνος»

Πολύ εύστοχος ο σχολιασμός του πρώην  αντιπεριφερειάρχη Κώστα Ζαγναφέρη: «Κι όλα αυτά για να γίνεις «τσομπάνος’ όπως λέει ο θυμόσοφος λαός. Χρόνος υλοποίησης 5 χρόνια. Κατά  τα άλλα όλοι καθημερινά βοηθούν την ανάπτυξη…ανάπτυξη.,…ανάπτυξη!».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.,gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επιπλέον 4 εκ. ευρώ στην ΠΕ Ξάνθης για τη διανομή τροφίμων

Στην 7η Απολογιστική Συνάντηση του ΤΕΒΑ/EL FEAD παραβρέθηκε ο δήμαρχος Ξάνθης. Δυνατότητα …