Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Και φέτος υποτροφίες από το Σύνδεσμο Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης

Και φέτος υποτροφίες από το Σύνδεσμο Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης

0

Αιτήσεις έως τις 15 Δεκεμβρίου

 Προς τους υποψήφιους για υποτροφία μαθητές Γυμνασίων (μόνο Γ’ Γυμνασίου) και Λυκείων κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019, φοιτητές και σπουδαστές στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περιόδου 2018-2019.

 Το Δ.Σ. του «Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης» ενημερώνει ότι: σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Συνδέσμου μας θα πρέπει οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2019 ( 15 -12-2019).

Για τους μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων, υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν:

-Βαθμό προαγωγής 18 και άνω, χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία,

-Βαθμό προαγωγής μικρότερο του 18 με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία και με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα

-Μόνιμοι κάτοικοι νομού Ξάνθης

Για τους φοιτητές-σπουδαστές υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν:

-Καλή επίδοση στα μαθήματα των σχολών τους (θα προσκομίζεται αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία της σχολής όπου φοιτούν), χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία

-Μόνιμοι κάτοικοι Νομού Ξάνθης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο του «Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης».

Μαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Ο.Τ.Α. του Ν. Ξάνθης.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

-Βεβαίωση ή απολυτήριο ή συγκεντρωτική – αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων τελευταίου έτους

-Εκκαθαριστικό και Ε1 τελευταίων δύο οικονομικών ετών των γονέων που ασκούν επιμέλεια και του ιδίου του αιτούντος, εφόσον είναι υπόχρεος φορολογικά.

-Ε9 κι εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίων δύο οικονομικών ετών των γονέων που ασκούν γονική μέριμνα και του ιδίου του αιτούντος, εφόσον είναι υπόχρεος φορολογικά. Υπεύθυνη δήλωσή μου ότι δεν υποχρεούμαι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και εμφανίζομαι για το φορολογικό έτος 2018 ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων μου. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ.

-Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία του αιτούντος ή και των γονέων του (κατασχετήρια, επιβληθέντες φόροι, έγγραφα περί μη αξιοποίησης ακινήτων, αίτηση για υπαγωγή στον Ν. 3869/2010, δάνεια κλπ. )

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο “κόκκινο” η Ξάνθη

Ανεβαίνει στο επίπεδο τέσσερα μαζί με τη Δράμα, λόγω της αύξησης του επιδημιολογικού φορτί…