Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά Ανοίγει το Leader Αλιείας με 1,9 εκ. ευρώ για Ξάνθη – Ροδόπη

Ανοίγει το Leader Αλιείας με 1,9 εκ. ευρώ για Ξάνθη – Ροδόπη

0

2.150.000 για Καβάλα και 1.100.000 για  Έβρο. Πήρε ΦΕΚ.

 

Ποιες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, το CLLD/Leader Αλιείας, καλείται να τρέξει το επόμενο διάστημα η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.Το σημαντικό είναι ότι λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ, βάσει της οποίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά βήματα προτού εκδοθούν οι προσκλήσεις από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν εγκριθεί 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, εκ των οποίων 31 είναι πολυταμειακής χρηματοδότησης (κοινή χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2 μονοταμειακής (χρηματοδότηση μόνο από ΕΤΘΑ) και θα υλοποιηθούν από 30 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 70.500.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ΟΤΔ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν εκδηλώσεις ενημέρωσης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Η φιλοσοφία του Leader Αλιείας επικεντρώνεται αφενός στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν:

✱ Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές.

✱ Στη βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

✱ Στην ενίσχυση της παραδοσιακής υδατοκαλλιέργειας και του παραδοσιακού τρόπου αλίευσης σε προστατευόμενες περιοχές με παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την απόκτηση συμπληρωματικών εισοδημάτων.

Ιδιωτικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε, στο πλαίσιο της Δράσης 8.3.3 μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών με εστίαση στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής, την παράκτια ανάπτυξη και την ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. Επιπλέον, μπορούν να συμπεριληφθούν ενέργειες – δράσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 508/2014, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησής τους από την τοπική στρατηγική. Με λίγα λόγια, εξαιρούνται τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας και ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση (δηλαδή αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων/ενώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα).

Σημειώνεται ότι για τα σχέδια εμπορίας θα τρέξει, ξεχωριστό μέτρο.

Δικαιούχοι είναι:

✱ Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν), με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, καθώς και τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μπορεί να είναι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.

✱ Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν), για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων, οι ΟΤΔ μπορούν να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο δράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής τους στρατηγικής.

Ομάδα Τοπικής Δράσης Περιοχή Παρέμβασης Προϋπολογισμός (€)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Ροδόπης – Ν. Ξάνθης 1.900.000
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Καβάλας 2.150.000
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Έβρου 1.100.000

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξάνθη: Κάτω από τη βάση βαθμολογήθηκε η προσβασιμότητα από τα άτομα με αναπηρία

Ιω. Κουρπαλίδης, Ιατρός: «Το 80% των ατόμων με αναπηρία είναι άνεργα» – Β. Μιχαηλίδη…