Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 208 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Ξάνθης

208 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Ξάνθης

0

8.933 προσλήψεις με αναπροσαρµοσµένο µισθό στους δήμους και στους φορείς

Από 2 θέσεις στους Φορείς Διαχείρισης Ροδόπης και Εθνικού Πάρκου Βιστονίδας

 

Τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου αναµένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις και η υποβολή δικαιολογητικών για το νέο πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, που περιλαµβάνει 8.933 προσλήψεις σε 56 δήµους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας.

Το εν λόγω πρόγραµµα Κοινωφελούς αναµένεται να είναι το πρώτο για το οποίο οι µισθοί θα υπολογιστούν επί του νέου µεικτού κατώτατου µισθού, συνεπώς θα είναι αυξηµένοι σε σχέση µε την αµοιβή των 495,25 ευρώ που δίνονταν µέχρι τώρα στους εργαζόµενους 25 ετών και άνω. Υπενθυµίζεται πως οι ωφελούµενοι εισπράττουν ποσό ίσο µε τις καθαρές αµοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήµερα 495,25 ευρώ µηνιαίως και 19,81 ευρώ ηµερησίως. Λόγω της αύξησης των µεικτών κατώτατων αποδοχών θα αυξηθούν και οι αποδοχές των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας. ∆ηλαδή µε µια αύξηση 8% η µηνιαία αµοιβή θα φτάσει στα 534,87 ενώ µε µια αύξηση 10% θα αγγίξει τα 544,77 ευρώ.

Στο πρόγραµµα, που περιλαµβάνει οκτάµηνη απασχόληση και κατάρτιση,µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι µε ηλικία από 18 ετών και άνω. Σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει η σχετική υπουργική απόφαση, το επίκεντρο εστιάζεται στους µακροχρόνια ανέργους -άνω των 12 µηνών- και µάλιστα στους άνω των 45 και 55 ετών οι οποίοι έχουν και τη µεγαλύτερη µοριοδότηση για τις νέες προσλήψεις. Η νέα κοινωφελής εργασία αποσκοπεί στην κάλυψη θέσεων σε 56 δήµους της χώρας αλλά και σε φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης προστατευόµενων φυσικών περιοχών (Natura) πανελλαδικά.

Τα κριτήρια και η µοριοδότηση

Οι ωφελούµενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελούµενου, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες: ένα µόριο ανά πλήρη µήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών

χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους εξήντα µήνες: ένα µόριο ανά πλήρη µήνα

αναπηρία ωφελουµένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 µόρια

ετήσιο εισόδηµα του φορολογικού έτους 2017, ατοµικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Ατοµικό 0-3.500 ευρώ / Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: 30 µόρια

Ατοµικό 3.501-5.000 / Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: 25 µόρια

Ατοµικό 5.001-8.000 ευρώ / Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: 20 µόρια

Ατοµικό 8.001-12.000 ευρώ / Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: 10 µόρια

Ατοµικό άνω των 12.000 ευρώ / Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: 0 µόρια 5. Ηλικία

18 έως 29 ετών: 15 µόρια.

30 έως 44 ετών: 25 µόρια.

45 έως 54 ετών: 35 µόρια

55 ετών και άνω: 45 µόρια

αριθµός ανήλικων τέκνων: 10 µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

γονέας προστατευόµενου ή προστατευόµενων τέκνων ΑµεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 µόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθµού τέκνων

δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόµατος Αλληλεγγύης: 35 µόρια, και

ωφελούµενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούµενες δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας: 20 µόρια 10.

εντοπιότητα βάσει της έδρας της µόνιµης κατοικίας του ωφελουµένου: 20 µόρια.

Για τις περιπτώσεις 3 και 7 απαιτείται σχετική γνωµάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας µε την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά.

 

Ποιες είναι οι θέσεις για το νομό μας

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7
ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 5
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΦΥΛΑΚΕΣ 1

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΦΥΛΑΚΕΣ 1

 

 

 

karnavali 20143

8 προσλήψεις για το Καρναβάλι στο Κέντρο Πολιτισμού

 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ

ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών

Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2019, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εργάτες θα εργαστούν από τις 4 Φεβρουαρίου έως και την 29η Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο

Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία

Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από 21.01.2019 έως 25.01.2019, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο

υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού

που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι

εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους

άγαμους).

  1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

 

Χρηματοδότηση: 12.000 έως 36.000 ευρώ για 13.933 ανέργους

 

Τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου έρχεται και το πρόγραµµα της ∆εύτερης Επιχειρηµατικής Ευκαιρίας

Το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώην αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηµατικά, µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆.

Η επιχορήγηση θα κυµαίνεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, ανάλογα µε το αν κάποιος ανοίξει µόνος του µία επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά. Όπως έχει διευκρινίσει η διοικήτρια του ΟΑΕ∆, Μαρία Καραµεσίνη, το πρόγραµµα θα προκηρυχθεί για 5.000 ανέργους, αλλά θα παραµείνει µονίµως ανοιχτό. Αφορά όσους διέκοψαν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µετά την πρώτη Ιανουαρίου 2012, µέσα στην κρίση.

Αρχικά, οι ωφελούµενοι θα επιχορηγηθούν για 12 µήνες. Στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τη διατήρηση για ένα τρίµηνο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και µετά θα µπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση για άλλους 12 µήνες. Προσοχή, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής ακόµα και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει διακανονισµό οφειλών µε τον ΕΦΚΑ. ∆ηλαδή µπορούν να ενταχθούν ακόµη και όσοι οφείλουν, καθώς θα προβλεφθεί δυνατότητα συµψηφισµού µέχρι 25% του ποσού της επιχορήγησης, που θα δίνεται απευθείας από τον ΟΑΕ∆ στον ΕΦΚΑ για να καλυφθούν οι οφειλές.

Συνεπώς, οι ωφελούµενοι δεν θα έχουν πρόβληµα ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. Οι επιχορηγήσεις που δίνονται από τον ΟΑΕ∆ είναι ακατάσχετες στα χέρια τρίτων κι αυτό σηµαίνει πως όσοι έχουν τραπεζικά δάνεια και οφειλές σε τράπεζες, µπορούν να εισπράττουν την επιχορήγησή τους χωρίς αυτή να κατάσχεται.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Το Σάββατο ξεκινούν οι εορτασμοί για την 25η επέτειο ενθρονίσεως του Μητροπολίτη

Το πρόγραμμα της εβδομάδας Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την εκλογή, χειροτονία και ε…