Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση Πρόγραμμα απασχόλησης για 6.000 ανέργους έως 39 ετών

Πρόγραμμα απασχόλησης για 6.000 ανέργους έως 39 ετών

0

Επιχορηγούνται επιχειρήσεις να προσλάβουν αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται:

Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

α. Μεταποίηση-Βιομηχανία

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)

γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρεις  μήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Έρχονται 1.500 προσλήψεις σε δήμους και Περιφέρειες

 

Προκηρύξεις μέσα στο 2019

 

 

Τον συνολικό σχεδιασμό των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη «των τεράστιων κενών σε προσωπικό στο χώρο της αυτοδίοικησης», ανέπτυξε ο ΥΠΕΞ, Αλ. Χαρίτσης. Ο κ. Χαρίτσης εξήγγειλε ότι θα γίνουν 1.500 προσλήψεις σε δήμους και Περιφέρειες σε βάθος τριετίας. Ωστόσο σημείωσε ότι οι περισσότερες θα γίνουν εντός του 2019 και ανήγγειλε μάλιστα ότι οι σχετικές προκηρύξεις θα εκδοθούν στις «αρχές του 2019».

Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι περισσότερες από τις νέες 1.500 προσλήψεις θα αφορούν τους δήμους αλλά θα καλυφθούν και μεγάλα κενά προσωπικού που υπάρχουν στις Περιφέρειες.

Ο κ. Χαρίτσης, τόνισε ότι το υπουργείο κάλεσε του δήμους να καταγράψουν τις ανάγκες, προκειμένου να γίνουν στοχευμένες προσλήψεις στις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

 

ergazomenoi_003-empros

Η κατανομή 8.000 διορισμών σε υπηρεσίες του Δημοσίου

 

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη το νέο έτος των κενών θέσεων μετά τις συνταξιοδοτήσεις μέσα στο 2018

πλήθος τομέων του Δημοσίου που αποψιλώθηκαν από προσωπικό στη διάρκεια της αυστηρής εφαρμογής των μνημονίων προβλέπεται να ενισχυθούν μέσα στο 2019, καθώς με την εφαρμογή της σχέσης «1 αποχώρηση:1 πρόσληψη» δημιουργείται χώρος για περίπου 8.000 νέους μόνιμους διορισμούς.

Που θα διατεθούν οι 8.000 μόνιμες προσλήψεις

Βάσει του σχεδιασμού που έχει γίνει έως τώρα, με τον «χώρο» των 8.000 θέσεων θα καλυφθούν σε πρώτη προτεραιότητα οι ανάγκες προσλήψεων σε:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Ετησίως προκύπτει συγκεκριμένη παραγωγή από τις Σχολές Εκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπολογίζονται πάνω από 600 διορισμοί.

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Εκτιμάται ότι θα χρειασθεί να καλυφθούν πάνω από 650 θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα και σε πλήθος ειδικοτήτων.

Δικαιοσύνη: Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα χρειαστεί να καλυφθούν 650 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων αλλά και 100 θέσεις δικαστικών λειτουργών οι οποίοι αποφοιτούν από τις σχολές.

Υπουργείο Υγείας: Τα κενά σε ιατρικό προσωπικό οξύνονται καθώς περνά ο χρόνος ενώ το 2020 αναμένεται να αποχωρήσει μεγάλος αριθμός επιστημόνων καθώς συμπληρώνονται πάνω από 35 χρόνια από την ίδρυση του ΕΣΥ. Η κυβέρνηση προγραμματίζει για το 2019 περίπου 2.000 προσλήψεις.

Εθνική Άμυνα: Από τις παραγωγικές σχολές του υπουργείου προκύπτει κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός αποφοίτων αξιωματικών, υπαξιωματικών στα διάφορα σώματα. Σε αυτές τις θέσεις προστίθενται οι επαγγελματίες οπλίτες, οι στρατιωτικοί ιατροί αλλά και το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο συνολικός αριθμός για το 2019 εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 800 και 1.000 διορισμών

ΑΑΔΕ: Η στελέχωση της Aρχής που συλλέγει τα φορολογικά έσοδα ουδέποτε συνάντησε εμπόδια ακόμη και στην εποχή της στενής επιτήρησης των θεσμών. Για το 2019 αναμένεται ο διορισμός τουλάχιστον των 670 επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού που έγινε από το ΑΣΕΠ.

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: συνολικά 270 άτομα σε διάφορες ειδικότητες έχει ζητήσει μέσω του ΑΣΕΠ το υπουργείο που καλείται να διαχειριστεί το μεταναστευτικό ζήτημα. Αναμένεται η έκδοση αποτελεσμάτων.

ΟΑΕΔ: Ο Οργανισμός που απασχολείται με το ιδιαιτέρως φλέγον θέμα των ανέργων αντιμετωπίζει μεγάλο στελεχιακό πρόβλημα. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τουλάχιστον 380 προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων αλλά και σημαντική ενίσχυση στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού με τουλάχιστον 20 επιστήμονες του τομέα.

Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ): Θα προσληφθούν τουλάχιστον οι 53 επιτυχόντες του διαγωνισμού που έχει δρομολογηθεί από την κυβέρνηση και αναμένεται να βγει στον αέρα από το ΑΣΕΠ καθώς το ΣΕΠΕ καλείται να υπερασπισθεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που υπέστησαν πολλαπλά πλήγματα τα τελευταία χρόνια.

Ανεξάρτητες Αρχές: Συγκεκριμένες ανάγκες σε ειδικευμένο προσωπικό θα χρειαστεί να καλυφθoύν στις ανεξάρτητες Αρχές όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και άλλοι φορείς όπως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η ΕΛΣΤΑΤ. Συνολικά για τις Αρχές αυτές υπολογίζονται τουλάχιστον 50 διορισμοί.

Διακριθέντες αθλητές: Ο διορισμός των διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο διεκόπη στα χρόνια των μνημονίων και η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να επανέλθει για την κάλυψη κενών οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων. Υπολογίζεται την ερχόμενη χρονιά να ικανοποιηθούν τουλάχιστον οι 180 θέσεις εκείνων που διακρίθηκαν το 2009.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων: Στοχευμένες προσλήψεις σχεδιάζονται και για μικρότερους φορείς με σημαντικό όμως κοινωνικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηριστική θεωρείται η περίπτωση της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων όπου θα ανοίξουν οκτώ μόνιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που θα ανακοινωθούν.

ΚΕΠ: Η ενίσχυση του θεσμού που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως αντίδοτο στη γραφειοκρατία προγραμματίζεται ήδη με την υλοποίηση 165 μόνιμων προσλήψεων ύστερα από μακρά σειρά ετών άπνοιας.

Δήμοι: Προσλήψεις 118 ατόμων για τις ανάγκες απομακρυσμένων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ορεινές-νησιωτικές περιοχές βάσει προκήρυξης του ΑΣΕΠ που είναι υπό εξέλιξη. Υπό σχεδιασμό σε βάθος τριετίας βρίσκονται και 1.500 προσλήψεις σε δήμους για να καλυφθούν οι ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό στις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, αλλά δεν είναι γνωστό το αν θα υλοποιηθεί μέρος αυτών μέσα στο 2019.

Ο παραπάνω σχεδιασμός υλοποιείται εν όψει της έλευσης του 2019 μέσω κυρίως του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων και τα οργανώνει με βάση συγκεκριμένες προτεραιότητες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Νέα επιδείνωση: 72 νέα κρούσματα στην Ξάνθη-282 στην ΑΜΘ

Παραμένει σε έξαρση η Δράμα με 81 κρούσματα  596 οι διασωληνωμένοι στη χώρα-101 ακόμη θάνα…