Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Κ. Μενουδάκος: «Ο ΓΚΠΔ καλεί το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και το Δημόσιο να προφυλάξουν τα προσωπικά δεδομένα»

Κ. Μενουδάκος: «Ο ΓΚΠΔ καλεί το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και το Δημόσιο να προφυλάξουν τα προσωπικά δεδομένα»

0

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ Κώστας Μενουδάκος, παραχώρησε δηλώσεις στο «Ε», δίνοντας το στίγμα του νέου ΓΚΠΔ, τόσο όσον αφορά τις υποχρεώσεις των φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσο και αναφορικά με το νέο αναβαθμισμένο ρόλο που καλείται να υπηρετήσει η εποπτική Αρχή.

 Ποιο είναι το στίγμα του νέου ΓΚΠΔ;

Ο νέος ΓΚΠΔ μας καλεί να προφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικό δεδομένο είναι οποιοδήποτε στοιχείο μας ταυτοποιεί, συνδέεται με κάποιο πρόσωπο, είτε τα απλά όπως το ονοματεπώνυμο, αλλά και τα ευαίσθητα, όπως είναι τα δεδομένα υγείας μας, τα πολιτικά μας φρονήματα κλπ.

Όλα πρέπει να τα διαφυλάσσουμε, όχι μόνο τα ευαίσθητα. Ο νέος Κανονισμός που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την Παρασκευή ενισχύει τα δικαιώματά μας και αυξάνει τις υποχρεώσεις αυτών που διαχειρίζονται τα δεδομένα μας.

 Ο Κανονισμός προβλέπει νέα δικαιώματα για τους πολίτες;

Τα δικαιώματά μας υπήρχαν, απλά είναι ενισχυμένα τώρα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά μας δεδομένα αυτός που του τα γνωστοποιήσαμε, τι τα κάνει. Θα πρέπει να μας ενημερώνει, να μπορούμε να τα αποσύρουμε αν δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης. Μπορούμε για παράδειγμα, από μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να τα αποσύρουμε αν θέλουμε να πάμε σε άλλη, ή να ζητήσουμε από μία τράπεζα να μην τα κρατήσει, με την επιφύλαξη πάντοτε ότι δεν χρειάζονται για την άσκηση κάποιας συγκεκριμένης αρμοδιότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αποσύρουμε από μία τράπεζα αν εξακολουθούμε να έχουμε σχέση μαζί της;

 Ποια είναι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο ΓΚΠΔ και το δικαίωμα στην πληροφόρηση;

Από τη μία πλευρά υπάρχει το δικαίωμα του καθενός να προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα από την άλλη υπάρχει και το δικαίωμα του ατόμου να πληροφορείται, πράγμα που γίνεται μέσω του Τύπου, ηλεκτρονικού ή έντυπου. Εκεί γίνεται η στάθμιση μεταξύ των δύο αγαθών. Μπορούν να δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα με την προϋπόθεση ότι είναι πραγματικά για την ενημέρωση του κοινού και δεν δημοσιεύονται για λόγους κουτσομπολιού. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι για ένα γεγονός που ενδιαφέρει το κοινό δημοσιοποιείται, αν δε συνδέεται απαραιτήτως με κάποιο γεγονός που δε χρειάζεται να δημοσιοποιηθούν τα πρόσωπα, εκεί στη στάθμιση μπορεί να κρίνουμε διαφορετικά. Κι εκεί πρέπει να εκτιμήσουμε και αν είναι δημόσιο πρόσωπο ή μη δημόσιο πρόσωπο. Τα δημόσια πρόσωπα ήδη εκθέτουν τον εαυτό τους. Οπότε κρίνεται κατά περίπτωση.

 Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε αποδέκτες πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τη λήψη συγκατάθεσης. Πέρα από τις επιχειρήσεις που ζητούν συγκατάθεση στο πλαίσιο εμπορικής τους δραστηριότητας κατά πόσο οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή οργανώσεις οφείλουν να ζητήσουν τη συγκατάθεση από τις επιχειρήσεις-μέλη τους;

Η συγκατάθεση είναι μία νόμιμη βάση επεξεργασίας, όχι όμως η μοναδική. Τα σωματεία ή οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών όπως είναι τα Επιμελητήρια, δεν απαιτείται να λαμβάνουν συγκατάθεση για την επικοινωνία με τα μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο υποκείμενο να διαγραφεί από τις εν λόγω υπηρεσίες.

 Σε τι βαθμό έχουν προσαρμοστεί όσοι υπάγονται στο νέο Κανονισμό, δημόσιοι και ιδιωτικοί;

Δεν έχω ακριβή εικόνα, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο έτοιμες, οι ΜμΕ δεν είναι τόσο έτοιμες ακόμη και ο δημόσιος τομέας καταρχήν δεν είναι έτοιμος.

 Ο ΓΚΠΔ εγείρει πληθώρα ζητημάτων και δικαιολογημένα προκύπτουν πάσης φύσεως ερωτήματα από τους ενδιαφερόμενους. Πώς μπορούν να ενημερώνονται;

Η ΑΠΔΠΧ έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες να αναρτά στη διαδικτυακή της σελίδα απαντήσεις, βλέποντας τις ερωτήσεις που της απευθύνονται και τις απορίες που δημιουργούνται κατά καιρούς. Με βάση τα παραπάνω, θα εκδίδουμε οδηγίες και απαντήσεις για θέματα, που είτε επανέρχονται συχνά είτε έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον και είναι καλό να τα πληροφορηθεί ο κόσμος.

 Πώς θα γίνει η διαχείριση των καταγγελιών;

Οι καταγγελίες θα γίνονται στην ιστοσελίδα της Αρχής και μάλιστα κατά τρόπο συγκροτημένο, δηλαδή με τη συμπλήρωση ενός εντύπου, ώστε να ομαδοποιούνται και να αξιολογούνται καλύτερα και πιο γρήγορα από την Αρχή.

 Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να ορίσουν Υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ);

ΥΠΔ έχουν υποχρέωση να ορίσουν οι επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλης έκτασης διαχείρισης δεδομένων. Αυτό ερμηνεύεται κατά περίπτωση. Το Δημόσιο με την ευρεία έννοια έχει υποχρέωση να ορίσει ΥΠΔ, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να ορίσουν, εφόσον κάνουν επεξεργασία μεγάλης κλίμακας. Αυτό δε σημαίνει αναγκαίως και μεγάλη επιχείρηση. Μπορεί μία μεσαία επιχείρηση λόγω του αντικειμένου της να κάνει μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ή να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα υγείας.

 Τι αλλάζει ως προς τις εισπρακτικές εταιρείες;

Εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Στο βαθμό που μπορούσαν να κάνουν επεξεργασία, γιατί και τώρα δε μπορούσαν. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, το ξέρω ότι δεν τηρούνται πάντα, θα έπρεπε όμως να τηρούνται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 Σε τι βαθμό προσαρμογής βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ;

Κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει πιο πολύ και έχουν ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι όλοι έτοιμοι, κανένας δεν είναι έτοιμος σε καμιά χώρα, αλλά σε ορισμένες χώρες είναι πιο προετοιμασμένοι.

 Με βάση την καθυστέρηση προσαρμογής υπάρχει περίπτωση παράτασης στην εφαρμογή του Καονονισμού;

Περίπτωση παράτασης δεν υπάρχει, ούτε σιωπηρής ανοχής. Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται. Ασφαλώς βρισκόμαστε στην πρώτη περίοδο, που είναι μία περίοδος προσαρμογής και για την Αρχή και για τις επιχειρήσεις.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

84 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

Ξεπέρασαν τα 400 στην ΑΜΘ!   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου ότι τα νέα εργ…