Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Αδιάβαστη» πιάστηκε για το «Μαυρόρεμα» η αντιπολίτευση

«Αδιάβαστη» πιάστηκε για το «Μαυρόρεμα» η αντιπολίτευση

0

Απάντηση της προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α. Γκιρτζίκη: « Η καταληκτική ημερομηνία αφορά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όχι την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»

 

«Μόνο για Δημοτικά Λατομεία αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο όχι για Δημόσια», αναφέρει σε μακροσκελή επιστολή της στον Τύπο

 

 

 

Απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχτηκε από την αντιπολίτευση στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της 27ης Μαρτίου 2018  αναφορικά με τον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν συναίνεση ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών και τις αποφάσεις της ελήφθησαν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δίνει η πρόεδρος κα Αλεξία Γκιρτζίκη μέσα από μια μακροσκελή επιστολή. Να σημειώσουμε ότι η κα Γκιρτζίκη απουσίαζε από την συνεδρίαση και όπως διευκρινίζει στην επιστολή της κάνει χρήση του τοπικού Τύπου για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ορθή ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Ξάνθης αφήνοντας αιχμές για «ανακρίβειες αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία, ειρωνείες, καθώς και σοβαρά υπονοούμενα εις βάρος μου από μερίδα της αντιπολίτευσης». Υπενθυμίζουμε ότι στην κα Γκιρτζίκη επέρριψαν ευθύνες ο κ. Φανουράκης, ο κ. Τσεγγελίδης καθώς και ο κ. Καμαρίδης για καθυστέρηση στην λήψη απόφασης στην ΕΠΖ με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να είναι εκπρόθεσμες αφού παρήλθαν το διάστημα των τριών μηνών που αναφέρει σε έγγραφά της η Αποκεντρωμένη προς τον δήμο με ημερομηνίες 19/9/2017, 5/10/2017 και 11/10/2017, όπου και υπάρχει σημείωση ότι : «Αν εντός τριών μηνών δεν λάβουμε τη γνωμοδότησή σας θα θεωρήσουμε ότι είναι θετική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 669/1977 του Ν. 2115/1993…».

Α. Γκιρτζίκη: « Η καταληκτική ημερομηνία αφορά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όχι την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»

Στο επίμαχο θέμα της προθεσμίας η κα Γκιρτζίκη απαντά πως εμμέσως πλην σαφώς ότι η αντιπολίτευση πιάστηκε /…αδιάβαστη και βιάστηκε να την καταδικάσει: «Κάθε έγγραφο παροχής πληροφοριών για χορήγηση συναίνεσης ή μη, είτε για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο, είτε για δεκαπενταετή παράταση μίσθωσης δημόσιου λατομικού χώρου, είτε για απ’ ευθείας μίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου, αποστέλλεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να γνωμοδοτήσει, αρνητικά ή θετικά» Κατά συνέπεια συνεχίζει πως η:«Η καταληκτική αυτή ημερομηνία αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την γνωμοδοτούσα Υπηρεσία και όχι τις Αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων, ήτοι της ΕΠΖ και του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως εσφαλμένως ερμήνευσε μερίδα της αντιπολίτευσης). Άλλωστε, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και μη νομικός, εάν ανατρέξει στον πίνακα αποδεκτών που αναγράφεται στο τέλος κάθε εγγράφου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται άλλες 15 συναρμόδιες Υπηρεσίες και μόνο.

«Μόνο για Δημοτικά Λατομεία αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο όχι για Δημόσια»

Η μοναδική περίπτωση στην οποία απαιτείται στην τελική γνωμοδότηση και Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με τον Ν. 669/77, άρθρο 24, παρ. 1, η περίπτωση των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ λατομείων. Εν προκειμένω, όσες περιπτώσεις έχει αναλάβει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Προστασίας του Δήμου Ξάνθης αφορά μόνον δημόσια λατομεία και δεν έχει λάβει έως σήμερα καμία περίπτωση που αφορά ιδιωτικά ή δημοτικά λατομεία. Όλες οι περιπτώσεις που έχει λάβει αφορούν ΔΗΜΟΣΙΑ λατομεία για τα οποία και έχει γνωμοδοτήσει εμπρόθεσμα”.

«Ούτε η ΕΠΖ, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιοι για επιβολή κυρώσεων», επισημαίνει η κα Γκιρτζίκη.

Παραθέτοντας τα έγγραφα και τις ημερομηνίες που πρωτοκολλήθηκαν αποδεικνύει ότι: «σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να γνωμοδοτήσει εντός της τασσόμενης τρίμηνης προθεσμίας Υπηρεσία, απάντησε εμπρόθεσμα». Επίσης σ’ ότι αφορά την ανάκληση αδειών των ήδη λειτουργούντων λατομείων ή για την επιβολή προστίμων αρμόδια υπηρεσία είναι: «σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε., ΦΕΚ ΄Β 1227/2011) η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος, μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργήσουν τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1650/1986 και καθορίζονται και στο άρθρο 5 του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης». Για την απόρριψη στείρων και διενέργεια λατομικών εργασιών σε δασικές εκτάσεις εκτός των ορίων των λατομείων, πέραν της επιβολής προστίμων από τις παραπάνω υπηρεσίες αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων (Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, υποβολή μηνύσεων, κήρυξη των καταπατημένων εκτάσεων ως αναδασωτέων) είναι το οικείο Δασαρχείο. Ούτε η ΕΠΖ, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιοι για επιβολή κυρώσεων», επισημαίνει η κα Γκριτζίκη. Στη συνέχεια αναφέρει το διαδικαστικό που ακολούθησε μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και διάφορες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και της Π.Ε. Ξάνθης στο οποίο καλούσε τις παραπάνω συναρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι για οποιουσδήποτε είδους εργασίες πραγματοποιούνται στις περιοχές «Μαυρόρεμα» «Κερασιά» του Δ.Δ. Κομνηνών και εάν οι λατομικές εργασίες εκτελούνται εντός των προβλεπόμενων ορίων,

επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έλαβε απαντήσεις.

Καταλήγει δε με την σημείωση ότι: «Από τις 17-01-2018 εφαρμόζεται νέο νομικό πλαίσιο σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, ήτοι ο Ν. 4512/2018 – ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018 (Άρθρα 43-99), όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων η σύσταση στην έδρα της κάθε Περιφέρειας Επιτροπών Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, ο έλεγχος εναπόκειται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.) και η εκμίσθωση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (δημόσια λατομεία)».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ζητούνται γιατροί για το Κέντρο Κοινότητας Ξάνθης

Στοίχημα για το δήμο η λειτουργία του – Προσχολική αγωγή: Σε φάση προετοιμασίας ο δή…