Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση Πρόσληψη 1 Διοικητικού στην Π.Ε. Ξάνθης

Πρόσληψη 1 Διοικητικού στην Π.Ε. Ξάνθης

0

10 προσλήψεις στην Περιφέρεια ΑΜ – Θ

 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και συγκεκριμένα:

 

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων  
102 Περιφέρεια ΑΜΘ (Έδρα) Κομοτηνή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1  
103 Περιφέρεια ΑΜΘ (Έδρα) Κομοτηνή ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων 8 μήνες 1  
104 Περιφέρεια ΑΜΘ (Έδρα) Κομοτηνή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 8 μήνες 1  
105 Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Κομοτηνή ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1
106 Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Κομοτηνή ΤΕ Πληροφορικής (Software και Hardware) 8 μήνες 1  
107 Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Καβάλα ΠΕ Μηχανικών/Αγρον.Τοπογράφων      
Μηχανικών 8 μήνες 1        
108 Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Καβάλα   ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων 8 μήνες 1
109 Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Ξάνθη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 μήνες 1  
110 Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Αλεξ/πολη ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1  
111 Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Αλεξ/πολη ΔΕ Τεχνικών/Χειριστών Μηχανημάτων Έργου(Εκσκαφέα και Ισοπεδωτή Γαιών) και εν ελλείψει      
Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα) 8 μήνες 1        

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση Διοίκησης ,Τμήμα Γραμματείας, Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, γραφ.111, 1ος όροφος ΤΚ 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψη κα Τσολάκη Άρτεμις (τηλ. επικοινωνίας 25313-50 168). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

 

Νέα προγράμματα για τη στήριξη χιλιάδων νέων έως 35 χρόνων

 

Ευκαιρίες εργασίας για νέους άνεργους από τον ΟΑΕΔ

 

Εντός του Ιανουαρίου πρόκειται να ξεκινήσει πιλοτικά ακόμη ένα πρόγραμμα, σχετικά με τη μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 3.000 θέσεις εργασίας, μέσω της επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών

Με νέα προγράμματα αναμένεται να «τρέξει» ο ΟΑΕΔ μέσα στο 2018 επιδιώκοντας να στηρίξει χιλιάδες νέους άνεργους, ηλικίας έως 35 ετών.

Σύντομα αναμένεται να δημοσιευθεί το ΦΕΚ για το πρόγραμμα πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών. Πρόκειται για συνολικά 20.000 προσλήψεις και στην περίπτωση που οι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, προχωρήσουν στην πρόσληψη νέων, ηλικίας έως 29 ετών, θα έχουν μεγαλύτερα κίνητρα. Εντός του Ιανουαρίου πρόκειται να ξεκινήσει πιλοτικά ακόμη ένα πρόγραμμα, σχετικά με τη μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε πλήρη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 3.000 θέσεις εργασίας, μέσω της επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Μέσα στον τρέχοντα μήνα, το αργότερο τον Φεβρουάριο, αναμένεται να αρχίσει το πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18-29 ετών. Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά ανέργους οι οποίοι θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη για να διαμορφώσουν το δικό τους business plan. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα παρακολουθήσουν σεμινάρια και στη συνέχεια θα υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των ιδεών και θα προκριθούν οι πιο ώριμες προς υλοποίηση. Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου μέρους του προγράμματος 2.500 άνεργοι νέοι θα επιδοτηθούν με 15.000 έως 20.000 ευρώ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Διευκρινίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα έχουν όχι μόνο όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Παράλληλα, δύο νέα προγράμματα για άνεργους νέους αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους, ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ ή δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσληψη των ωφελουμένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης. Οι 10.000 θέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Ο ΟΑΕΔ για την ίδια ηλικιακή ομάδα ανέργων, που είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου, πρόκειται να αρχίσει πρόγραμμα για απασχόληση σε περίπου δέκα επαγγελματικές ειδικότητες – τόσο τεχνικές όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Πληροφορίες θέλουν τον αριθμό των ωφελούμενων νέων ανέργων από το πρόγραμμα να φτάνει τις 4.500. Όσο για τη διάρκεια του προγράμματος, θα είναι συνολικά 14 μήνες.

 

2,6 δισ. κατά της ανεργίας και του brain drain

 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με παρεμβάσεις στους τομείς Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής χρηματοδοτεί το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανακοπή του brain drain, δηλαδή του κύματος φυγής νέων στο εξωτερικό, αλλά και την κοινωνική οικονομία θα χρηματοδοτηθούν το 2018 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε δύο βασικούς τομείς. Τον Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής (1,4 δισ. ευρώ), που περιλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική οικονομία και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί). Τον Τομέα Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (1,1 δισ. ευρώ), που περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.

Απασχόληση και κοινωνική συνοχή: Στον Τομέα αυτόν υπάρχουν δράσεις που επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση με στόχους την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου και του μελλοντικού ενεργού πληθυσμού, τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και αξιοπρεπούς απασχόλησης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

Κατάρτιση

Ενδεικτικά, οι δράσεις που αφορούν τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και οι δράσεις που αφορούν την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ενισχύονται με 189 εκατ. ευρώ και 79 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από το 2018 μέχρι και το τέλος του 2020. Τα προγράμματα συμπεριλαμβάνουν και διαδικασίες παροχής επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής προκειμένου τα αποτελέσματά τους να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Σε εξέλιξη είναι σχετικές παρεμβάσεις από τις οποίες θα ωφεληθούν περισσότερα από 90.000 άτομα. Ακόμη, θα προωθηθεί η δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (583 εκατ. ευρώ για τα έτη 2015-2018) με στόχο την ενίσχυση των γυναικών μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με αναπηρία. Το 2017-2018 θα τοποθετηθούν στις σχετικές δομές περίπου 100.000 παιδιά, χωρίς καμία επιβάρυνση των οικογενειών τους.

Εκπαίδευση

Κεντρική επιλογή και για το 2018, όπως και για τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, μέσω της ενίσχυσης των σχολικών δομών, της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, της υλοποίησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, της ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της σύζευξης μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Στον χώρο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έμφαση δίνεται στην εξέλιξη και αναβάθμιση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» με στόχο τη γενίκευση της εφαρμογής του, τη διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται αλλά και δημιουργεί καινοτομία, αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών/τριών.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Μουδιασμένη» επανεκκίνηση για καφέ – εστίαση

Έφταιξε κι ο καιρός που ο κόσμος δεν …ξεχύθηκε. Στα καφέ τηρήθηκαν οι αποστάσεις   Δύ…