Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση «Τρέχει» η υποβολή αιτήσεων για τις 296 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον δήμο Ξάνθης

«Τρέχει» η υποβολή αιτήσεων για τις 296 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον δήμο Ξάνθης

0

Καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή και ποιες είναι οι ειδικότητες

 

 

Άνοιξε την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10η πρωινή η ηλεκτρονική φόρμα του ΟΑΕΔ για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄Κύκλος) σε 34 δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας. Η πύλη θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν την αίτησή τους. Το πρόγραμμα αφορά 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

dimarxeio296 θέσεις για τον δήμο Ξάνθης

Όπως είναι γνωστό ο δήμος Ξάνθης είναι μεταξύ των 34 δήμων που θα «τρέξει» το πρόγραμμα και στην κατανομή του αντιστοιχούν 296 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, όπως:

Κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, διοικητικού οικονομικού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, νοσηλευτές, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόμοι, οικοδόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, δημοσιογράφοι, βρεφοκόμοι, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, γενικών καθηκόντων, κ.α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Πληροφορίες

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 16/2017 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για την θέση παιδιάτρου

Για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ξάνθης

 

 

Ο Δήμος Ξάνθης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Παιδιάτρου, Κέντρο Κοινότητας Δ. Ξάνθης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Ορφέως και Αντίκα, Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-12-2017 έως και 22-12-2017.

 

 

neoi anergoiΠοιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ

 

Τι ορίζει η ΚΥΑ – Τα κριτήρια – Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα δοθεί το επίδομα

 

Τους δικαιούχους του επιδόματος των 400 ευρώ, που εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ και δίδεται σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ηλικίας 18 έως 24 ετών, που κατά την 31η/10/2017 ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μετά από οίκοθεν έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στα Μητρώα εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων ανέργων.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται, εφόσον από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι υφίστανται για κάθε δικαιούχο τα εξής στοιχεία:

 

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,

 

β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου, προκειμένου περί αλλοδαπών,

 

γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),

 

δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

 

ε) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

 

Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού και IBAN, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ έως τις 20.12.2017.

Η πίστωση του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

 

anergoi neoiΟΑΕΔ: Έξι προγράμματα με 59.180 θέσεις εργασίας για ανέργους

Έξι προγράμματα του ΟΑΕΔ με στόχο τη δημιουργία 59.180 θέσεων εργασίας, βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2018.

 

Συγκεκριμένα:

1) Προσλήψεις 7.180 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης από 34 δήμους

Μέχρι την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης, οκτάμηνης διάρκειας, στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.

2) Πρόγραμμα προσλήψεων 15.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης

Σε εξέλιξη από τις 20 Νοεμβρίου 2017, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για την για την πρόσληψη 15.000 ανέργων, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ηλικίας 30-49 ετών.

Ωφελούμενοι Άνεργοι

Οι 10.000 εξ αυτών θα προκύψουν από τα μητρώα το ΟΑΕΔ και οι 5.000 από τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 

3) Προσλήψεις 10.000 ανέργων σε Οργανισμούς του Δημοσίου και ΟΤΑ

 

Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα για την υποβολή αιτήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

4) Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις νέων

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές του 2018, θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ, με την επωνυμία «πρώτη πρόσληψη» που αφορά τις προσλήψεις 20.000 ανέργων.

Το πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης» παρέχει οικονομικά κίνητρα σε αυτοαπασχολούμενους νέους ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 

5) Πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων από ανέργους με επιδότηση 20.000 ευρώ

 

Πρόγραμμα για 2.500 ανέργους με επιδότηση μέχρι 20.000 ευρώ για τη δημιουργία της δικής του επιχείρησης, ετοιμάζεται να προωθήσει ο ΟΑΕΔ. Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο του 2018 και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου έτους.

Το “Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών” θα παρέχει συμβουλευτική στους άνεργους και θα υποστηρίζει τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

6) Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 4.500 νέους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών (υπό εξειδίκευση)

Εντός του Ιανουαρίου 2018, αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών για 4.500 νέους άνεργους, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου για απασχόληση σε περίπου 10 επαγγελματικές ειδικότητες (τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών). Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα κρούσματα αυξάνονται και προβληματιζουν-Χωρίς κρούσμα η Ξάνθη

151 πανελλαδικά-Κρούσματα σε Ροδόπη, Δράμα καθώς και συνδεόμενα με το γάμο στην Αλεξανδρού…