Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση Έως τις 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις 3 προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

Έως τις 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις 3 προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

0

Mε 8μηνες συμβάσεις

 Ο δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες

Αριθμός θέσεων Ειδικότητα
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή – Εκσκαφέα JCB)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μηχανικό Σάρωθρο)
1 ΥΕ Εργατών-τριών Κήπων

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας – Τ.Κ. 67132, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ξάνθης -Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού υπόψιν κ. Κρασούλη Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 25410 28398). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-11-2017.

Πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία του Δροσερού

Με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε τις σχολικές μονάδες όπου θα προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί την τρέχουσα σχολικά χρονιά. Πρόκειται για 4 σχολεία όπου φοιτούν παιδιά ρομά σε όλη την Ελλάδα, δύο εκ των οποίων είναι τα σχολεία του Δροσερού και τα άλλα δύο σε Κορινθία και Θεσσαλία.

Από την απόφαση προβλέπεται μία θέση στο 15ο Δημοτικό και μία στο 20ο Δημοτικό του Δροσερού.

Ξεκινάει εντός των ημερών η νέα κοινωφελής εργασία με τις 296 θέσεις στο δήμο Ξάνθης

Ξεκινάει η β’ φάση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αφορά 7.685 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης σε 34 Δήμους της χώρας και τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα έχει εκδοθεί η προκήρυξη για την έναρξη των αιτήσεων

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Εργασίας θέλει η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων να τίθεται εν ισχύ μέσα στις επόμενες ημέρες. Τονίζεται ότι οι δήμοι που επιλέχθηκαν μετά τους 17 της α’ φάσης, έχουν αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα ανεργίας στη χώρα, άρα έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη να στηριχθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα εργαστούν στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

Βγαίνει εντός των ημερών η προκήρυξη για 15.000 προσλήψεις ανέργων

Από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα 15.000 θέσεων σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

Εντός την ερχόμενης εβδομάδας βγαίνει στον αέρα η προκήρυξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 30- 49 ετών και αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για 15.000 θέσεις. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι ΚΕΑ. Η επιχορήγηση ορίζεται σε 12 μήνες. Η ημερήσια επιχορήγηση ανά άτομο είναι 15 ευρώ για άνεργους 3μήνου, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό 3 επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

  • Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό από 4-8 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό από 9-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους
  • Επιχειρήσεις άνω 20 ατόμων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους

Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών οι μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στο oaed.gr.

Βγαίνει εντός των ημερών η προκήρυξη για 15.000 προσλήψεις ανέργων

Από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα 15.000 θέσεων σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

Εντός την ερχόμενης εβδομάδας βγαίνει στον αέρα η προκήρυξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 30- 49 ετών και αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για 15.000 θέσεις. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι ΚΕΑ. Η επιχορήγηση ορίζεται σε 12 μήνες. Η ημερήσια επιχορήγηση ανά άτομο είναι 15 ευρώ για άνεργους 3μήνου, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό 3 επιπλέον μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

  • Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό από 4-8 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό από 9-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους
  • Επιχειρήσεις άνω 20 ατόμων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους

Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών οι μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στο oaed.gr.

Πρόγραμμα επιδότησης 20.000 νέων ανέργων για την «πρώτη πρόσληψη»

Μέχρι και 500 ευρώ το μήνα φτάνει η μηνιαία επιδότηση του μικτού μισθού για 20.000 ανέργους, που θα προσληφθούν από νέους επιχειρηματίες, στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα για την «πρώτη πρόσληψη».

Το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ μπαίνει σε τροχιά το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου.

Συνεργασία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τους Δήμους Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Μύκης

Σε συνέργειες με τους Δήμους Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Μύκης Ξάνθης προχωρά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, με στόχο την ποιοτική υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων. Ανάμεσα σε αυτές και η δημιουργία ενός κόμβου ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε ειδική συνεργασία με το Δήμο Μύκης (Ν. Ξάνθης), μια περιοχή θύλακα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης-πληροφόρησης και συμβουλευτικής, στις οποίες έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε εργαζόμενος και άνεργος σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών και νομικών συμβούλων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, ατομικά ή ομαδικά, καθώς και με την αποστολή θεματικών ενημερωτικών δελτίων για την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία ενώ συνοδεύονται και από αντίστοιχου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στον ιστότοπο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η προσωπική διαφορά «καταπίνει» τις αυξήσεις στις συντάξεις

Ανάσα ανακούφισης ύψους 7,75% στους συνταξιούχους αλλά…   «Πάγωμα» της προσωπικής διαφοράς…