Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση «Πράσινο φως» για τον διαγωνισμό της κατασκευής του κυνοκομείου

«Πράσινο φως» για τον διαγωνισμό της κατασκευής του κυνοκομείου

0
dimarxeio neoclose

Συζητείται η έγκριση της δημοπρασίας στο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης

Διαγωνισμός και για τη συντήρηση του ρολογιού στα 24 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Προς έγκριση τίθενται τεχνικά έργα, όπως η κατασκευή του κυνοκομείου, η συντήρηση του ρολογιού, άλλων κτηρίων και οδών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»

04ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

05ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

06ο ΘΕΜΑ :Έκδοση άδειας κυκλοφορίας υπηρεσιακού οχήματος & εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης

07ο ΘΕΜΑ :Έγκριση των με αριθμών πρωτ. 24796/16-6-2017, 24969/16-6-2017, 25749/22-6-2017, 25741/22-6-2017, 24791/16-6-0217 εισηγήσεων σχετικά με τις χορηγήσεις έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα

08ο ΘΕΜΑ :6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

09ο ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017

10ο ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου

11ο ΘΕΜΑ :Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

12ο ΘΕΜΑ :Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν)

13ο ΘΕΜΑ :Καθορισμός ανώτατου αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ-ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας και Μαθητείας Ι.Ε.Κ.) με τους οποίους ο Δήμος Ξάνθης θα συνάψει Σύμβαση Μαθητείας, σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018

14ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης για το κατάστημα 30 στη δημοτική αγορά

15ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 26Β

16ο ΘΕΜΑ :Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 271

17ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 54/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην ξύλινη πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας. Κων/νου 86

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμών πρωτ.25807/21-6-2017, 22644/1-6-2017, 25955/22-7-2017 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης

19ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 54/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

20ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 17/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφιση Ισολογισμού 2016

21ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 18/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων 2016

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 19/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί απολογισμού επιχειρησιακού 2016

23ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 22/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

24ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δράσεις προβολής εναλλακτικού τουρισμού παρουσιάζει η ΠΕ Ξάνθης

Παραγωγή ντοκιμαντέρ, βίντεο, ιστοσελίδα και εφαρμογή στην παρουσίαση που θα πραγματοποιηθ…