Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ευκαιρία για ιδιώτες και αυτοδιοίκηση με τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς

Ευκαιρία για ιδιώτες και αυτοδιοίκηση με τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς

0
energeiakes koinotites

Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν να συστήσουν ενεργειακούς συνεταιρισμούς για ιδιοκατανάλωση και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου – «Μια πρακτική που απέδωσε στο εξωτερικό», δηλώνει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης

Δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις και περιφέρειες μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό προβλέπεται στο προσχέδιο νόμου που έθεσε σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Ιουνίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

Για πρώτη φορά η δυνατότητα σε πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση

Με το σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πολίτες, τους δήμους, τις Περιφέρειες, μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. Οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς μπορούν να αποκτήσουν μέσα από τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου διττό ρόλο, ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας.

Το αντικείμενο δραστηριότητας των Ενεργειακών Κοινοτήτων

maltezosΌπως ανέφερε στο «Ε» ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης, Μενέλαος Μαλτέζος, το αντικείμενο δραστηριότητας των Ε.Κοιν. συνδέεται με τον κεντρικό σκοπό του νομοσχεδίου, που είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Το στοιχείο της τοπικότητας είναι κεντρικό στο σχεδιασμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις τοπικές κοινωνίες για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών φορέων στον ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να συμπεριλάβει τη δική τους «φωνή».

Ο χαρακτήρας των Ε.Κοιν. και οι ευκαιρίες που προσφέρονται

Οι Ε.Κοιν. είναι αστικοί συνεταιρισμοί και έχουν κατά βάση μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχοντας ως βασική τους αρχή τη διάχυση του οφέλους στα μέλη της Ε.Κοιν. καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Μπορούν κατ’ εξαίρεση να έχουν και κερδοσκοπικό χαρακτήρα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. ξεπερνούν τα 15 σε αριθμό και η πλειοψηφία των μελών αυτών είναι φυσικά πρόσωπα (50% συν ένα). Όπως ανέφερε ο κ. Μαλτέζος, οι κάτοικοι μιας περιοχής που έχει, για παράδειγμα, αρκετή βιομάζα μπορούν να συστήσουν ένα συνεταιρισμό στον οποίο θα εργάζονται οι ίδιοι. Η διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι καίριας σημασίας, ώστε όλοι να έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στις Ε.Κοιν. Γι αυτό το λόγο προβλέπεται σε κάθε μέλος να αντιστοιχεί μία ψήφος ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που αυτό κατέχει. Καθώς ο χαρακτήρας των Ε.Κοιν. είναι κατά βάση μη κερδοσκοπικός, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, δεν διανέμεται στα μέλη, αλλά, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στο αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Οι διατάξεις προβλέπουν ακόμη μια σειρά κινήτρων για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς όπως ο σταθερός φορολογικός συντελεστής εισοδήματος για πέντε χρόνια, η ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόμο κ.ά.

Εννέα επιχειρηματικές δραστηριότητες

Εννέα επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να ασκήσουν οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί. Συγκεκριμένα η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται.

2. Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.

3. Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

4. Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου.

5. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφερειακής ενότητας ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.

6. Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες εντός της περιφερειακής ενότητας ή εντός όμορης.

7. Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφερειακής ενότητας.

9. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.

Επιπλέον οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να επιδιώκουν την προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ ή παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Να συντάσσουν τεχνικοοιικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται ή να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή κοινοτικούς πόρους. Μπορούν να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες αλλά και να αναπτύσσουν δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.

ΧΑΡΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΔΗΣ

chdiafonidis@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συντάξεις: Παράθυρο Χατζηδάκη για επίδομα προσωπικής διαφοράς σε όσους δεν πήραν αύξηση

Αφορά το 17% των συνταξιούχων Πιθανή νέα παρέμβαση για την προσωπική διαφορά στο τέλος Φεβ…