Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία ΟΑΕΔ: Παράταση του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

ΟΑΕΔ: Παράταση του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

0
oaed

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.

Η παράταση αφορά:

α) Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο

β) Περιφέρειες σε μετάβαση: ∆υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

γ) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, No 12/2016, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr.

Αρχές του έτους πιάνουν δουλειά οι επιτυχόντες στην Κοινωφελή εργασία του δήμου Ξάνθης

Ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους

Στην φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα του δήμου Ξάνθης, τα οποία υποβάλλουν όσοι επιτυχόντες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του δήμου Ξάνθης έχουν λάβει παραπεμπτικά από τον ΟΑΕΔ. Όσοι έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού αυτά περάσουν τον έλεγχο γνησιότητας αναμένεται αρχές του έτους να αρχίσουν να δουλεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες από το αρμόδιο τμήμα.

Προσλήψεις καθηγητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Ξάνθης

Ο δήμος Ξάνθης με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε την πρόσληψη Καθηγητών προκειμένου να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο Ξάνθης. Οι καθηγητές θα προσληφθούν με συμβάσεις έργου. Ο αριθμός των προσληφθέντων θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των μαθητών.

93 Προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η 6Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 93 προσλήψεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας στο ΕΚΑΒ, ως πληρώματα ασθενοφόρων. Το ΦΕΚ της προκήρυξης (13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, από τις 12 έως και τις 26 Ιανουαρίου 2017, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Ε’). Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 312 Ιανουαρίου 2017 στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2016, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

2 προσλήψεις στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης

Αιτήσεις μέχρι 5.1.2017.

«Κουμπαράς» 2,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία θα δώσουν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από την παροχή δανείων, εγγυήσεων αλλά και τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο

Τρία χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένεται να δώσουν ρευστότητα ύψους 2,5 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από την παροχή δανείων, εγγυήσεων αλλά και τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, δημιουργούνται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Οι αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, των κατασκευών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της υγείας, του τουρισμού και της πληροφορικής. Οι αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής, των κατασκευών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της υγείας.

Ταμείο Συνεπενδύσεων

Ειδικότερα, μεθαύριο Πέμπτη, ιδρύεται κι επίσημα το Ταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund of Funds) το οποίο θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια για την ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Συνολικά οι πόροι θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ.Το Equity Fund of Funds εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς:

1 Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,

2 Στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και

3 Στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Το Ταμείο απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και τη φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Το δεύτερο μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» το οποίο χρηματοδοτείται με 400 εκατ. ευρώ από κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ και με τη συμμετοχή των τραπεζών αναμένεται να παράσχει δάνεια και εγγυήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στόχοι αυτού του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του. Ουσιαστικά, μαζί με τις τράπεζες θα χρηματοδοτούν προϊόντα για επενδυτικά δάνεια, για κεφάλαια κίνησης, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων. Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους εννέα στρατηγικούς τομείς του Προγράμματος, αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι εννέα τομείς είναι:

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),

• Υλικά / Κατασκευές,

• Εφοδιαστική Αλυσίδα,

• Ενέργεια,

• Περιβάλλον,

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,

• Υγεία και

• Τουρισμού

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

5 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΞ

  Mε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   Η ΔΕΥΑΞ ανακοίνωσε τη…