Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για τις 4 θέσεις στο ΚΚΠΑ του Δήμου Ξάνθης

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για τις 4 θέσεις στο ΚΚΠΑ του Δήμου Ξάνθης

0
ergasia-noe162-web

Λήγει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προκήρυξε το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΚΠΑ)

Οι θέσεις αφορούν:

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΡΙΩΝ

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βενιζέλου 30, 67132, Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης υπόψιν κας Καραουλάνης Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας:2541072888).

Λήγει στις 17 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 2 διοικητικές θέσεις στην ΔΕΗ Ξάνθης

9 συνολικά θέσεις στην περιφέρεια ΑΜ – Θ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας   μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Υποβολή Αιτήσεων από 8.11.2016 έως και 17.11.2016.

Αναλυτικά οι προσλήψεις της ΔΕΗ στην ΑΜ – Θ

501

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης

Ξάνθη

Ν. Ξάνθης

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

2

502

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας

Καβάλα

Ν. Καβάλας

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

1

503

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής

Κομοτηνή

Ν. Ροδόπης

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

2

504

ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη

Ν. Έβρου

ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου

4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη.

Sunlight: Δημιουργία 130 νέων θέσεων εργασίας το 2016

Διπλασιάστηκε η παραγωγή στην Ξάνθη – τα 98% των πωλήσεων στο εξωτερικό

Η αύξηση των παραγγελιών από το εξωτερικό για τα προϊόντα της εταιρείας Συστήματα Sunlight οδήγησε σε σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας κατά το 2016 στο εργοστάσιο της Ξάνθης. Σήμερα οι συνολικοί εργαζόμενοι στην εταιρία ανέρχονται σε 750, αύξηση 19% σε σχέση με το 2015. Η εταιρεία που είναι μέλος του ομίλου Olympia, συμφερόντων του επιχειρηματία Πάνου διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη και εξάγει το 98% της παραγωγής της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την έναρξη του τρέχοντος έτους, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT προχώρησε στη δημιουργία 130 νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στη μονάδα της στη Ξάνθη. Η ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση από τους διεθνείς πελάτες της ανά τον κόσμο, για βιομηχανικά προϊόντα SUNLIGHT, γεγονός που προέρχεται από την ανάπτυξη της εταιρείας σε ακόμα περισσότερες αγορές του εξωτερικού. Με την επένδυση σε νέες θέσεις εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, η παραγωγή στο εργοστάσιο της Ξάνθης έχει διπλασιαστεί, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε ένα ευρύτατο δίκτυο βιομηχανιών από όλο τον κόσμο. To 2015 οι πωλήσεις της Sunlight διαμορφώθηκαν στα 136,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14% σε σχέση με το 2014 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) έφτασαν τα 13,4 εκατ. ευρώ από 10,2 εκατ ευρώ το 2014, ενισχυμένα κατά 31%. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η ανάπτυξη των μεγεθών συνεχίζεται και το 2016.

Η πρόσκληση του προγράμματος νέων γεωργών 2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από νέους γεωργούς που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016 (θα την βρείτε παρακάτω στα συνημμένα)

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που θα διαθέτουν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Από το πρόγραμμα προβλέπεται η ενίσχυση νέων 18 έως 41 ετών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργική παραγωγή, με έδρα την ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και έχουν εγκατασταθεί, για πρώτη φορά, το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτησης Στήριξης το έτος 2016 και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα. Ως ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζονται τα 3 έτη και μέγιστη τα 4, με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας όποιος αναλαμβάνει την τεχνική στήριξη του υποψηφίου έως την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Το μέγεθος της παραγωγικής δυναμικότητας θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ευρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής το τόπου μόνιμης κατοικίας, μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή/και μισθωμένα, ενώ το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατανέμονται πιστώσεις ύψους 24.700.000 ευρώ.

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης και την περιοχή μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης (ορεινή ή μειονεκτική). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έρχονται 800 νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Το εξήγγειλε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Μετά τις πρόσφατ…