Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Μικρό καλάθι» για τον νέο αναπτυξιακό

«Μικρό καλάθι» για τον νέο αναπτυξιακό

0
anaptyxiakos nomos

Αξιολόγηση από δύο εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε εύρωστες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με ρευστότητα κεφαλαίων

Ενισχύει τον άξονα των φοροαπαλλαγών – Μειώνει την γραφειοκρατία . Η ΑΜΘ στον ανώτερο συντελεστή επιχορήγησης 45%

 

Ανοίγει η στρόφιγγα της χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» . Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σταθάκη από τις 12 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια τα οποία αφού αξιολογηθούν και εγκριθούν από τις Γραμματείες των Περιφερειών στην συνέχεια εντάσσονται στο νέο νόμο και ξεκινά η υλοποίηση της επένδυσης.

Αξιολόγηση του νέου αναπτυξιακό νόμο από δύο εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων

Το «Ε» απευθύνθηκε σε δύο καταξιωμένες εταιρείες συμβούλων, μια Ξανθιώτικη η “ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης” και μία με έδρα την Αθήνα (KAΠΑ ΛΑΜΔΑ) προκειμένου να ενημερωθεί από …πρώτο χέρι για τις βασικές οδηγίες και κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες αλλά και να λάβει στοιχειοθετημένες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: α) Πού στοχεύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος ; β) Ποια είναι αυτά τα σημεία που τον διαφοροποιούν από τους προηγούμενους; γ) Είναι ικανά τα κίνητρα που παρέχει για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα με δεδομένα τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, της έλλειψης κεφαλαίων κίνησης αλλά και της υπερφορολόγησης;

Η ΑΜΘ στον ανώτερο συντελεστή επιχορήγησης 45%

Σ’ ότι αφορά το πρώτο ερώτημα η απάντηση που πήραμε είναι ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος σχεδιάστηκε στη βάση και στην λογική να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για την δημιουργία πολλών νέων επενδύσεων, αλλά και να δώσει την δυνατότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υφιστάμενων επιχειρήσεων μικρών μεσαίων και μεγάλων, σ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας με διαφορετικούς όμως συντελεστές επιδότησης. Να σημειώσουμε ότι η περιφέρεια μας βρίσκεται στον υψηλότερο ποσοστό επιχορήγησης που ανέρχεται σε 45% επί της επένδυσης μαζί με 7 ακόμη περιφέρειες της χώρας ενώ σε ποσοστό 35% ανέρχονται η επιχορήγηση στις υπόλοιπες (αναλυτικά παρακάτω). Όπως μας διευκρίνισαν οι σύμβουλοι των εταιρειών η βασική διαφοροποίηση του νέου νόμου σε σχέση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς είναι ότι ενισχύει τον άξονα των φοροαπαλλαγών. Συγκεκριμένα δίνει την δυνατότητα φοροαπαλλαγής των κερδών μιας επιχείρησης για μια 15ετία και έτσι καλύπτει την επιχορήγηση. Αυτό αντιμετωπίζει και το πρόβλημα ρευστότητας που έχει το κράτος αλλά και ωφελεί την επιχείρηση. Όπως επίσης μας διευκρίνισαν σε καμιά περίπτωση το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και κατά συνέπεια ο επενδυτής θα το καταβάλλει από ίδια κεφάλαια. Κομβικό σημείο για να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία ένταξης στον αναπτυξιακό τώρα όπως και παλαιότερα είναι να διαθέτει την διαφορά του ποσοστού της επιχορήγησης σε ίδια κεφάλαια διαφορετικά δεν πρέπει καν να ξεκινήσει.

Αν έχεις χρήμα διάβαινε…

Αυτό είναι και το κομβικό πρόβλημα καθώς παλιότερα την διαφορά μπορούσε να καλυφθεί και από δανεισμό από τράπεζες ενώ τώρα όχι καθώς όπως – μας επεσήμαναν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων – μπορεί να έχει ανοίξει η στρόφιγγα του αναπτυξιακού αλλά όχι και των τραπεζών καθώς αυτές δεν έχουν αλλάξει πολιτική και δεν δίνουν δάνεια! Μια επίσης διαφοροποίηση με θετικό πρόσημο είναι ότι ο νέος αναπτυξιακός έχει λιγότερη γραφειοκρατία και ότι επειδή είναι εξασφαλισμένα τα ποσά ξεπερνιούνται οι παλαιότερες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές και το φαινόμενο να έχουν ολοκληρώσει την επένδυση και να τους αποδίδονται με μεγάλη καθυστέρηση την επιχορήγηση. Τέλος να σημειώσουμε πως ο νέος αναπτυξιακός καλύπτει και το εργασιακό κόστος. Σ’ ότι αφορά το τελευταίο ερώτημα που είναι και το μέγιστο ζητούμενο αν έχει τα εχέγγυα να επιτελέσει τον σκοπό του και ποιοι ωφελούνται οι απόψεις των συμβούλων συγκλίνουν: «Θα ωφεληθούν αυτοί που είχαν ήδη σχεδιάσει να κάνουν μια επένδυση, είχαν ίδια κεφάλαια και μπορούν να ωφεληθούν είτε αν επιλέξουν την επιχορήγηση είτε τις φοροαπαλλαγές».

Στο δια ταύτα: Ο αναπτυξιακός απευθύνεται σε εύρωστες επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες με ρευστότητα σε ίδια κεφάλαια. Δεν αποτελεί πανάκεια και δεν καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων του σε μεγάλο εύρος όπως για παράδειγμα ο αναπτυξιακός 3299/ 2004 γι αυτό κι οι σύμβουλοι εξέφρασαν την επιφυλακτικότητά τους ως προς το πόση τελικά θα είναι η ανταπόκριση των επιχειρηματιών, γεγονός που θα κριθεί από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και κατά πόσο τελικά θα επιτελέσει τον στόχο του ως αναπτυξιακού εργαλείου και όχι μόνο εξυπηρετώντας επικοινωνιακούς λόγους.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον νέο αναπτυξιακό

Τι ενισχύει;

– Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

– Γενική Επιχειρηματικότητα

– Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

– Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

– Συνέργειες και δικτυώσεις

– Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

– Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ¬ αλυσίδες αξίας

– Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Ποιους αφορά;

Υφιστάμενες,

νέες και

υπό σύσταση επιχειρήσεις

σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας.

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας:

Μεταποίησης και

Μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων

υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ: Κανονισμός Ε.Ε. αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

– 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ

– 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

– 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

– 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

– 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Είδη ενίσχυσης:

α) φορολογική απαλλαγή

β) επιχορήγηση

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους

ε) χρηματοδοτικά εργαλεία

στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια

ζ) ταχεία αδειοδότηση

η) δάνεια (καθεστώς 6)

θ) Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ενισχυόμενες δαπάνες:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων : (Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.)

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: (Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. )

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Ιδία συμμετοχή:

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

Ποσοστά επιχορήγησης:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 45%

Κεντρική Μακεδονία 45%

Θεσσαλία 45%

Ήπειρος 45%

Δυτική Ελλάδα 45%

Πελοπόννησος 45%

Βόρειο Αιγαίο 45%

Δυτική Μακεδονία 35% (2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)

Ιόνια Νησιά 35% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)

Κρήτη 35% (2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)

Στερεά Ελλάδα 30% (35% για Ν. Ευρυτανίας)

Αττικής 30%

Νότιο Αιγαίο 30%

Ύψος ενίσχυσης

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΕΦΚΑ – Σε ισχύ η ρύθμιση των 72 δόσεων

Για οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την πανδημία Σε ισχύ έχει τεθεί από την…