Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Έληξε χθες η προθεσμία για τις 8 δίμηνες προσλήψεις για το Καρναβάλι

Έληξε χθες η προθεσμία για τις 8 δίμηνες προσλήψεις για το Καρναβάλι

0
ergasia-jan164

Από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Υπενθυμίζουμε ότι το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2016, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εργάτες θα εργαστούν από την 01 Φεβρουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2016.

Έρχονται προκηρύξεις στην Υγεία και στον Πολιτισμό

1.760 μόνιμοι στην Υγεία και 1.314 με σύμβαση στον Πολιτισμό

Τον δρόμο προς το ΑΣΕΠ παίρνει η νέα μεγάλη προκήρυξη στον χώρο της Υγείας, που αφορά 1.760 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού, διοικητικού και παραϊατρικού προσωπικού.

1.760 μόνιμοι στην Υγεία και 1.314 με σύμβαση στον Πολιτισμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη ενδέχεται να «σπάσει» στα δύο, όπως είχε συμβεί και με την 4Κ/2015 και την 5Κ/2015, λόγω του πλήθους των ειδικοτήτων και της μεγάλης συμμετοχής των υποψηφίων κυρίως της Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητά το υπουργείο είναι οι εξής: ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Νοσοκόμων Φυλάκων Ασθενών, ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών και ΥΕ Βοηθών Θαλάμου.

Στο μεταξύ, στην πρόσληψη 1.314 εποχικών Ημερήσιων Φυλάκων, Νυχτοφυλάκων και Προσωπικού Καθαριότητας για χρονικό διάστημα 7 μηνών θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, προωθείται διαγωνισμός για 90 μόνιμους Φύλακες.

Προγράμματα για αγρότες και επιχειρηματίες στην Περιφέρεια

Με επίκεντρο τη χρηματοδότηση νέων αγροτών και επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, εκδίδονται σύντομα δύο νέα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρώτο αφορά επιδότηση κεφαλαίου έως 22.000 € σε νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Το δεύτερο απευθύνεται σε νέους που θέλουν να ξεκινήσουν μη γεωργική επιχειρηματική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, παρέχοντας

κατ’ αποκοπήν ποσό από 11.000 € έως 20.000 € ανά δικαιούχο.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ για 12.000 ανέργους

Ποιους αφορά, πως θα γίνει

Σε φάση προπαρασκευής βρίσκεται και θα εκπονηθεί εντός του 2016 ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών του ΟΑΕΔ που εντάσσεται στη δράση «Επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με το πρώτο να αφορά 30.000 νέους ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών, που επίσης θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Μέσω του νέου προγράμματος θα ωφεληθούν 3.000 απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή των θέσεων ανά φύλο θα είναι 4.800 για τους άνδρες και 7.200 για τις γυναίκες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Οι δράσεις περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 έως 420 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι διάρκειας 180 ωρών και θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης. Η δεύτερη φάση, που θα είναι διάρκειας 200 – 240 ωρών, θα επικεντρώνεται στις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Παράλληλα, προβλέπονται και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν τη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών – δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του ωφελουμένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα καθοριστεί ανάλογα με το εάν πρόκειται για ωφελούμενους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και να λάβουν τη λεγόμενη επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Βασική επίσης προϋπόθεση για να πάρει μέρος κάποιος στο πρόγραμμα είναι να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει (απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ ή απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο διοικητική περιφέρεια.

Προσλαμβάνονται 1.023 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Την πρόσληψη 1.023 αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με πεντάμηνη σύμβαση εργασίας, έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, ώστε να καλυφθεί μέρος των κενών σε διδακτικό προσωπικό.

Προσλήψεις αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια

Οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας.

ΑΣΕΠ: Οι θέσεις και οι ειδικότητες για 690 προσλήψεις μόνιμων στα δικαστήρια

Με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα καλυφθούν κενά στα δικαστήρια της χώρας και το ΑΣΕΠ θα προκηρύξει σε λίγο διάστημα τις θέσεις που θα αφορά την κάλυψη 690 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Ήδη οι προσλήψεις έχουν λάβει την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών από την επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ τις επόμενες ημέρες.

Η κατανομή για τις προσλήψεις των δικαστικών υπαλλήλων για και την κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, ως εξής:

– 437 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γραμματέων

– 45 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραμματέων

– 140 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Γραμματέων

– 34 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

– 10 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

– 24 δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων

Έρχεται προκήρυξη για 36 μόνιμους υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ

Μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 36 μόνιμοι υπάλληλοι στα Ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Η προκήρυξη βρίσκεται στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής και αναμένεται να βγει στον αέρα μέσα στις επόμενες μέρες.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πρόσληψη έξι  εργατών στον δήμο Τοπείρου

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 6 /4 έως Δευτέρα 12/4   Ο Δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρ…