Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 10 θέσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Ξάνθης

10 θέσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Ξάνθης

0

7 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων – 3 στο Ορεινό Τμήμα της Π.Ε. Ξάνθης

Με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Ειδικότητες από όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης

Υποψήφιοι δεκάδων ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα ωφεληθούν από τη μεγάλη προκήρυξη για 2.587 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Θέσεις και ειδικότητες

Οι θέσεις αφορούν τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της χώρας, Διευθύνσεις Αναστήλωσης, Συντήρησης και Προστασίας Αρχαίων, Βυζαντινών και Νεοτέρων Μνημείων, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), και Αρχαιολογικά και άλλα Μουσεία της χώρας. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους όλων των κατηγοριών, εκ των οποίων 1.129 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 437 στην Πανεπιστημιακή, 420 στην Υποχρεωτική και 253 στην Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι κατηγορία ΔΕ θα επιλεγούν από την ειδικότητα Φυλάκων και Νυκτοφυλάκων, ενώ οι πολυπληθέστερες ειδικότητες της κατηγορίας ΥΕ είναι εκείνες των Καθαριστών και των Εργατών, προσφέρονται ωστόσο κάποιες -λίγες- θέσεις για Φύλακες ΥΕ, Κλητήρες και υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων.

Από την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση θα επιλεγεί προσωπικό 36 ειδικοτήτων, από τις οποίε5 την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι εξής: Αρχαιολόγων, όπου αντιστοιχούν 113 Θέσεΐ5, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με 80 θέσεις, Πολιτικών Μηχανικών με 48 θέσεις και Αρχαιολόγων- Βυζαντινολόγων με 31 θέσεις. Όσο για τους υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα επιλεγούν από 15 ειδικότητα, οι πολυπληθέστερες των οποίων είναι οι ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (124 θέσεις) και ΤΕ Λογιστών (49 θέσεις).

Αναφορικά με τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι Φύλακες ΔΕ -η πολυπληθέστερη από τις ειδικότητες- αυτά είναι πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα, ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή TEE Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή TEA, ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας τα ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχα ειδικότητας. Ει-δικά για τους Ημερήσιους Φύλακες, απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστό1 ποιημένη καλή γνώση της αγγλικής , γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας.

Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι θα κατακλυστούν σύντομα από προσωπικό μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα διαρκέσει πέντε μήνες

89 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ – Θ

3.477 συμβάσεις σε ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και στην Πρόνοια

Θέμα ημερών αποτελεί η έκδοση της μεγάλης προκήρυξης του ΟΑΕΔ για την κάλυψη 3.477 θέσεων στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα Ταμεία και τους εποπτευόμενοι φορείς, στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αριθμεί 14.978 θέσεις σε υπουργεία, Περιφέρειες και εποπτευόμενους οργανισμούς.

Οι φορείς που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθοι:

ΟΑΕΔ, 985 θέσεις,

ΙΚΑ ΕΤΑΜ, 939 θέσεις, και

■ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοια 759 θέσεις.

Εκατόν τριάντα πέντε θέσεις αντιστοιχούν στην Κεντρική Υπηρεσία και σε άλλες υπηρεσίες του, ενώ 120 θέσεις κατανέμονται στον ΟΓΑ, 150 στο ΕΤΑΑ και 75 θέσεις στον ΟΑΕΕ. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα προσληφθούν 50 ωφελούμενοι του προγράμματος, από 44 άτομα στο ΤΑΠΙΤ και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), 40 άτομα στο NAT, 34 στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και 31 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η πλειονότητα των οποίων αντιστοιχούν σε διοικητικούς υπαλλήλους, προσωπικό φύλαξης, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς.

89 θέσεις στο Κ.Κ.Π. ΑΜ – Θ

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων- 18

ΔΕ Νοσηλευτών- 1

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων- 7

ΔΕ Διοικητικού- 4

ΔΕ Ηλεκτρολόγων- 2

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών- 13

ΔΕ Μαγείρων- 5

ΔΕ Νοσηλευτών- 2

ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου- 3

ΔΕ Φυσικοθεραπευτών- 1

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας- 1

ΔΕ Διοικητικού- 2

ΤΕ Εργοθεραπευτών- 1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών- 2

ΤΕ Λογοθεραπευτών- 1

ΤΕ Νοσηλευτών- 1

ΤΕ Πληροφορικής- 2

ΠΕ Γυμναστών-2

ΠΕ Διοικητικών- 4

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών- 7

ΠΕ Νηπιαγωγών- 1

ΠΕ Παιδαγωγών- 1

ΠΕ Φιλολογίας- 1

ΠΕ Ψυχολόγων- 4

Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης ανέργων ηλικίας 15 έως 29 ετών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF-NUTRIART», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, με προτεραιότητα σε:

-μακροχρόνια ανέργους, κατόχους ή μη κάρτας ανεργίας•

-όσους δεν συμμετείχαν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών σε πρόγραμμα• κατάρτισης•

-όσους έχουν διακόψει την εκπαίδευσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν Αίτηση με την ένδειξη: ΕΚΠΑ (αυτοπροσώπος, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής αίτησης ή τηλεφωνικώς), στα Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πέραν από τα στοιχεία αποστολής να αναγράφουν την ένδειξη: «EGF-NUTRIART» και το ΕΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε (π.χ. για Αθήνα η ένδειξη είναι «EGF-NUTRIART- ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ», για Θεσσαλονίκη «EGF-NUTRIART –ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»).

234 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στην ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης

Σε προσλήψεις-εξπρές 906 μόνιμων νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού προχωρά το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η κατανομή (βλ. πίνακα) των 906 θέσεων σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας περιλαμβάνει 706 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και 200 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με προτεραιότητα τις παραϊατρικές ειδικότητες.

Όσο για τις πιο δημοφιλείς ειδικότητες, δεν είναι άλλες από τις ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Ραδιολογίας, ΔΕ νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων και ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό.

234 προσλήψεις στην ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης

Ειδικότητα

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων- 35

ΥΕ Πλυντών- 2

ΥΕ Τραπεζοκόμων- 8

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων- 10

ΔΕ Ηλεκτρολόγων1

ΔΕ Ηλεκτρονικών4

ΔΕ Θερμαστρών6

ΔΕ Νοσηλευτών141

ΔΕ Υδραυλικών5

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας3

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού- 3

ΤΕ Πληροφορικής5

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού-6

ΠΕ Πληροφορικής5

Σύνολο-234

Προσλήψεις: 450 απόφοιτοι Λυκείου στη ΔΕΗ και 465 εφοριακοί στη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Οι προκηρύξεις που «τρέχουν» μέσα στο μήνα

Ευκαιρίες διορισμού σε πτυχιούχους με προσόντα αλλά και αποφοίτους Λυκείου προσφέρει το ΑΣΕΠ μέσω των προκηρύξεων που «τρέχουν» τον Ιούνιο. Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η προκήρυξη 3Κ/2015 που αφορά στην πρόσληψη 450 υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΔΕΗ ΑΕ. Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν κυρίως: Τεχνικούς Ορυχείων, Τεχνικούς Δομικών Έργων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων

Αιτήσεις για μόνιμο προσωπικό στον ΟΤΕ

Πωλητές , τεχνικοί και μάνατζερ

Σε προσλήψεις πωλητών καταστημάτων, τεχνικών πεδίου, Β2Β account managers και τεχνικών υπηρεσιών προχωρά ο ΟΤΕ για τη στελέχωση των γραφείων και των εγκαταστάσεων που διαθέτει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους αμέσως, επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο του οργανισμού www.ote.gr έως τις 3 Ιουνίου.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ οι πίνακες με τους επιτυχόντες της Κοινωφελούς

Ενστάσεις από σήμερα έως και την Παρασκευή

Αναρτήθηκαν εχθές Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 στον Διαδικτυακό Τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης:

Α. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015», ο οποίος περιλαμβάνει 32.433 ωφελούμενους – εγγεγραμμένους ανέργους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επελέγησαν για να εργαστούν με πλήρη απασχόληση επί 5 μήνες σε Δήμους της χώρας.

Β. Ο Πίνακας Αποκλειομένων για το ίδιο Πρόγραμμα.

Η κατάρτιση των πινάκων, έγινε για πρώτη φορά με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης. Δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης έγινε για πρώτη φορά, τόσο η συλλογή στοιχείων των αιτούντων όσο και η ηλεκτρονική διασταύρωσή τους, με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ από την οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης (τον κωδικό αριθμό της αίτησης).

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις 08:00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν.

Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μεσίστιες οι σημαίες του Δήμου Ξάνθης για την απώλεια των δύο παλικαριών της Πολεμικής Αεροπορίας

Έως την Παρασκευή Με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη οι σημαίες στο Δημαρχείο, …