Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 4 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Ξάνθης – 1 πρόσληψη στα ΕΛΤΑ Εχίνου

4 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Ξάνθης – 1 πρόσληψη στα ΕΛΤΑ Εχίνου

0

Μέχρι τις 9 Μαρτίου οι αιτήσεις – ΔΕ Διανομέων με 8μηνες συμβάσεις

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης ανακοίνωσαν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης. Στην Ξάνθη κατανέμονται 4 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διανομέων ενώ επίσης προκηρύχτηκε και μια θέση ΔΕ Διανομέων στα ΕΛΤΑ Εχίνου του δήμου Μύκης.

Σε περιφερειακό επίπεδο θα προληφθούν 4 Διανομείς ΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και 3 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης. Επίσης άλλες εγκρίσεις υπάρχουν για τον νομό Έβρου (ΣΟΧ12/2015) άλλες 4 θέσεις (3 Διανομείς και 1 Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και στα ΕΛΤΑ Ροδόπης (ΣΟΧ 215/2015) θα καλυφθούν από δύο θέσεις διανομέων ΔΕ.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Βλέπε Παράρτημα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που συγκεκριμένα είναι από 27.02.2015 έως και 09.03.2015, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 έως 13:30 είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

1.Για τις θέσεις της Ξάνθης

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα Διανομής Ξάνθης, Αν. Γ. Μιλτιάδη 18 , Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 21/2015), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά (τηλ. επικοινωνίας: 25410 20645).

2.Για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 681 00 Αλεξανδρούπολη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 21/2015), υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα (τηλ. επικοινωνίας: 25510 26336). Κατά την αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ) όπως ανακοινώνετε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr → Έντυπα Αιτήσεων → Διαγωνισμοί Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)) καθώς και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. (www.elta.gr), στην Μονάδα Διανομής Ξάνθης και στην Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες μας.

Προσλήψεις 1.181 εκπαιδευτικών Α’ βαθμιας & Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης

Προσλήψεις, μέσα στον Μάρτιο, εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανακοίνωσε, σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:

α. 210 αναπληρωτές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

β. 276 αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύνολο 486 προσλήψεις.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.,

α. προβαίνει, άμεσα, στην πρόσληψη 195 αναπληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων και

β. προωθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη 500 εκπαιδευτικών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα ΕΠΑ.Λ.

Σε δύο δόσεις οι προκηρύξεις του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Προκήρυξη 32.433 πεντάμηνων συμβάσεων στους Δήμους – 2.239 στην περιφέρεια ΑΜΘ

Οι προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» θα εκδοθούν, τελικά, σε δύο δόσεις: Η πρώτη προκήρυξη αφορά σε 32.433 προσλήψεις σε 324 Δήμους της Χώρας, ενώ η δεύτερη, για τους υπόλοιπους Φορείς του Δημοσίου, η οποία και θα εκδοθεί, αργότερα, ώστε να επανεξεταστεί η κατανομή των θέσεων.

Τα κριτήρια

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και θα κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα 5 αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης. Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο παίζει το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Η αμοιβή

Στο Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» η αμοιβή εξαρτάται από την ηλικία των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, όσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν 427 Ευρώ το μήνα (17,1 Ευρώ ημερομίσθιο), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 490 Ευρώ το μήνα (19,6 Ευρώ ημερομίσθιο).

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης έχουν όσοι ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

– Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 – 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ – Άνεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις

Αττική: 9.597

Αν. Μακεδονία – Θράκη: 2.239

Βόρειο Αιγαίο: 576

•Δυτική Ελλάδα: 2.495

Δυτική Μακεδονία: 768

Ήπειρος: 1.279

Θεσσαλία: 2.559

Ιόνια Νησιά: 624

Κεντρική Μακεδονία: 6.363

Κρήτη: 1.759

•Νότιο Αιγαίο: 815

•Πελοπόννησος: 1.599

Στερεά Ελλάδα: 1.280

Προσλήψεις 1.000 γιατρών προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας

Απελευθερώνονται προσλήψεις που είχαν παγώσει λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων

Την πρόσληψη 1.000 γιατρών στα νοσοκομεία προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Πρόκειται ουσιαστικά για την απελευθέρωση περίπου 1.000 θέσεων που είχαν προκηρυχθεί το 2009 και το 2010 αλλά που δεν προχώρησε η διαδικασία λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων, όπως είπε ο κ. Κουρουμπλής μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM.

«Οι τοποθετήσεις θα γίνουν έως τα τέλη Απριλίου και όλοι οι γιατροί θα πάνε ως τότε στις θέσεις τους» είπε. «Φιλοδοξούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που είναι το νοσηλευτικό προσωπικό θα το αντιμετωπίσουμε με μια ρύθμιση που θα φέρουμε μέσα στο Μάρτιο στη Βουλή και θα καθιερώσουμε σε κάθε χώρα που έχει δημόσιο σύστημα, όπως του Καναδά που είναι εξαιρετικό σύστημα, την ιδιότητα του νοσηλευτή. Θα κάνουν την ειδικότητα μέσα στα νοσοκομεία» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Έρχεται νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 προσλήψεις ανέργων 30 – 66 ετών

Νέο πρόγραμμα για προσλήψεις 10.000 ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών έχει σχεδιάσει ο ΟΑΕΔ και αναμένει την έγκριση του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση της δράσης και να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα γίνει στα πρότυπα του προηγούμενου προγράμματος για επίσης 10.000 προσλήψεις που έτρεξε και είχε μεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις ώστε να προσλάβουν ανέργους με επιδότηση, θα δίνεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών, ενώ θα παρέχεται η επιδότηση του μισθολογικού κόστους των προσλαμβανομένων.

Έτσι η επιχείρηση θα λαμβάνει για κάθε άνεργο 450 ευρώ και θα συμπληρώνει όλο το υπόλοιπο μισθολογικό κόστος. Το πρόγραμμα αυτό θα τρέξει μόνο μετά την έγκριση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου αφού έχει διαμηνύσει ότι επιθυμεί να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που θα υλοποιηθούν τα προγράμματα που είναι χρηματοδοτούμενα απο το ΕΣΠΑ. Οι επιχειρήσεις που θα επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι επιχειρήσεις που θα θέλουν να συμμετάσχουν δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την επιβολή της αίτησης έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν, με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Ωφελούμενοι θα είναι οι άνεργοι που:

*Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

* Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

* Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

* Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Στην αναμονή 123.000 άνεργοι

«Ξεπαγώνουν» τα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

Tις επόμενες εβδομάδες προβλέπεται η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με Voucher, τα οποία είχαν «παγώσει» λόγω των εκλογών. Για την πλειονότητα των προγραμμάτων εκκρεμεί, απλά, η έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άμεσα αναμένεται να «ξεμπλοκάρει» το πρόγραμμα Voucher για 7.000 απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, στο οποίο έχουν υποβληθεί 20.000 αιτήσει, ενώ τον Μάρτιο, πιθανώς, θα εκδοθούν τα αποτελέσματα και για το πρόγραμμα των 16.600 ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα, ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Για το τελευταίο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 103.000 αιτήσει από ανέργους και 1.362 αιτήσεις από TIS επιχειρήσεις.

Παράλληλα, εκκρεμεί η έναρξη του προγράμματος voucher για τον τουρισμό, το οποίο αφορά 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εγκριθεί, θα υλοποιηθεί από το ΣΕΤΕ

που είναι ο αρμόδιος φορέα και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 2.550 ευρώ. To Voucher για τον τουρισμό περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτιση5100 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 420 ωρών.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Οι 200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (α’ φάση) και οι 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με TIS προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης (β’ φάση).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολο της (α’ και β’ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

9 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

  Αιτήσεις υποβάλλονται από 20-01-2021 έως και τις 25-01-2021 στο γραφείο προσωπικού …