Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση Εκτός προεδρίας ο δήμαρχος από τη ΔΕΥΑ Αβδήρων

Εκτός προεδρίας ο δήμαρχος από τη ΔΕΥΑ Αβδήρων

0
dimotiko avdiron ian

Μαραθώνια προβλέπεται η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων σήμερα με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά:

1.Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΚΟΥΤΣΟΥ, ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

2.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ- ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης: 555.000,00 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση.

3.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 61.606,21 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).»

4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού διάβασης στο Γρήγορο» προϋπολογισμού 11.970,20 €.

5.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Ε. Σελέρου» προϋπολογισμού 11.000,00 €.

6.Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: «Αποτυπώσεις χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου στους Οικισμούς Γενισέας, Αβδήρων, Πόρτο Λάγος Δήμου Αβδήρων»

7.Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: «Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις Δημοτικών εκτάσεων στο Αγρόκτημα ΤΕΚΤΩΝ Δήμου Αβδήρων»

8.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις Παιδικού Σταθμού Πετεινού»

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» προϋπολογισμού 650.000,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2012ΣΕ28280 – Ο.Π.Σ.Α.Α.: 17654

10.Έγκριση Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 44.678,43 € που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2014

11.Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στους οικισμούς Σελέρου, Βελοχωρίου, Λευκόπετρας και Γρήγορου του Δ. Αβδήρων» προϋπολογισμού 325.000,00 € στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).

12.Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 325.000,00 € στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»(Π.Α.Α. 2007-2013).

13.Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση οικισμών Σελέρου, Λευκόπετρας, Βελοχωρίου, Ακάρπου, Φιλίων και Σημάντρων» προϋπολογισμού: 1.211.550 € στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»(Π.Α.Α. 2007-2013).

14.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

15.Έγκριση της αριθ. 7/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων οικονομικού έτους 2015»

16.Έγκριση της αριθ. 9/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ του Δήμου».

17.Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-10-2014 έως 31-12-2014.

18.Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2015 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

19.Επιστροφή αδιάθετων ποσών και τόκων στο πλαίσιο του έργου NAtour.

20.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας στο Δήμο Αβδήρων

21.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, για κάλυψη έκτακτων αναγκών

22.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών στις δομές Βοήθεια στο Σπίτι, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση

23.Έγκριση αλλαγής θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου.

24.Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του κάμπινγκ Μάνδρας στη «Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων» (Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. Δήμου Αβδήρων).

25.Ορισμός ειδικού τέλους αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.

26.Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα εκπροσωπούν το Δήμο μας σε Έκτακτες, Τακτικές και τυχόν Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

27.Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μύκης και του Δήμου Αβδήρων για παροχή Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

28.Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αβδήρων.

29.Τροποποίηση της αριθ. 21/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση Μελών του Νομικού Προσώπου (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων»

30.Τροποποίηση της αριθ. 236/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου –Αντικατάσταση του Προέδρου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ).

31.Τροποποίηση της αριθ. 256/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εγγραφή Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες.

32.Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

33.Προσδιορισμός μισθώματος σε ακίνητο όπου λειτουργεί το νηπιαγωγείο Σελέρου. 34.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αβδήρων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Δήμου Αβδήρων.

35.Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου.

36.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας

37.Έγκριση επιχορήγησης του Σωματείου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ ΞΑΝΘΗΣ»

38.Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου «Σήμαντρα Σπορ»

39.Έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ερυθρός Αστέρας Σελέρου 40.Εξέταση αιτήματος του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Αίτηση έκτακτης επιχορήγησης χιλίων ευρώ λόγω εκτάκτων αναγκών».

41.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Κάμπινγκ Μυρωδάτου».

42.Συζήτηση επί αιτήσεως με θέμα: «Κατάργηση της νομικής υπηρεσίας» του Δ.Σ. της ελάσσονος μειοψηφίας Αντωνιάδη Κων/νου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο αρχείο η μήνυση Τοψίδη σε Παπαθεοδώρου, Γάκη και Δελησταμάτη για την υπόθεση της Selecta

Τους είχε κατηγορήσει για παράβαση καθήκοντος Ανακοίνωση της Νέας Περιφερειακής Αναγέννηση…