Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Στην αρχή της ισονομίας και της ισοτιμίας η μειονοτική εκπαίδευση

Στην αρχή της ισονομίας και της ισοτιμίας η μειονοτική εκπαίδευση

0
meionotika sxoleia

Αλλάζουν όλα με την νέα τροπολογία: Αντί της ΕΠΑΘ ιδρύεται το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού προγράμματος

Ιδρύεται Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης και Θρησκεύματος εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ. Συστήνονται 2 θέσεις Σχολικών Συμβούλων

Μια τομή στην μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί η νέα τροπολογία που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή αφού προηγουμένως συζητήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Η συγκεκριμένη τροπολογία εντάσσεται στο πλαίσιο άλλων 19 τροπολογιών του υπουργείου Παιδείας που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα και αλλάζει ριζικά το υφιστάμενο σύστημα με τροποιητικές παρεμβάσεις τόσο στην βασική φιλοσοφία που διέπεται από την αρχή της ισοτιμίας της μειονοτικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη δημόσια αλλά και σε διοικητικές διαδικασίες που στοχεύουν στην διοικητική διαχείριση της μειονοτικής εκπαίδευσης με όρους ισονομίας και ισοπολιτείας. Κοινή συνισταμένη των δυο αυτών συνιστωσών η αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευση και η ισοτιμία της με την δημόσια. Ένα πάγιο αίτημα της μειονότητα της Θράκης παίρνει «σάρκα και οστά» σ’ αυτή την τροπολογία. Μερικές απ’ αυτές τις αλλαγές, όπως την ίδρυση Διδασκαλείου για Εκπαιδευτικούς του Μειονοτικού προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη, τις είχε προαναγγέλλει ο Γ. Γραμματέας θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ξάνθη στα πλαίσια της περιοδείας του στην Θράκη. Το πλήρες όμως πλαίσιο των αλλαγών που επέρχονται με την τροπολογία έχει στη διάθεσή του το «Ε» και τις παρουσιάζει σε συνοπτική μορφή.

Ποιες είναι οι αλλαγές στη μειονοτική εκπαίδευση

Βασικές διευκρινίσεις

Α. Οι αλλαγές δεν αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων κλπ γιατί αυτά είναι ζητήματα διεθνών συμφωνιών της χώρας.

Β. Οι αλλαγές υπηρετούν την αρχή της ισοτιμίας της μειονοτικής εκπαίδευσης με τη δημόσια εκπαίδευση και προσαρμόζουν τη μειονοτική εκπαίδευση στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας οι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων να είναι πλήρως ισότιμοι με τους εκπαιδευτικούς του ελληνόφωνου προγράμματος, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να είναι απόφοιτοι ΠΤΔΕ. Οι αλλαγές αφορούν στις διοικητικές διαδικασίες και στοχεύουν στην διοικητική διαχείριση της μειονοτικής εκπαίδευσης με όρους ισονομίας και ισοπολιτείας σε σχέση με την δημόσια εκπαίδευση. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με την ΥΑ 3418Σ/178513/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 3292/24-12-2013) «Ρύθμιση θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η εφαρμογή της οποίας είχε θετικά αποτελέσματα.

Τι αλλάζει σε διοικητικό επίπεδο στη μειονοτική εκπαίδευση

Α. Καταργείται το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Β. Καταργείται η θέση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. Ιδρύεται Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης και Θρησκεύματος εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με διοικητικές, βασικά, αρμοδιότητες.

Δ. Καταργείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης

Ε. Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης κατανέμονται στα ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. Όταν εξετάζονται θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, τότε θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων.

Στ. Οι εκπαιδευτικοί του ελληνόφωνου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων μετατίθενται ή αποσπώνται από και προς άλλα μειονοτικά σχολεία και άλλα δημόσια σχολεία(όπως ισχύει και σήμερα) με τις διαδικασίες που προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις

Ζ. Οι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο από και προς άλλα μειονοτικά σχολεία (όπως ισχύει και σήμερα) με τις διαδικασίες που προβλέπουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις.

Η. Συστήνονται 2 θέσεις Σχολικών Συμβούλων για το μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 θέση Σχολικού Συμβούλου για το μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι θέσεις θα καταλαμβάνονται από εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων με τις διαδικασίες που προβλέπονται και για τη δημόσια εκπαίδευση.

Θ. Συστήνονται 2 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Μουσουλμανικής Θρησκείας. Οι θέσεις θα καταλαμβάνονται από εκπαιδευτικούς που έχουν διδάξει θρησκευτικά μαθήματα στα Ιεροσπουδαστήρια επί 5 έτη. Για την επιλογή τους εισηγείται το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Ι. Ορίζεται ρητά ότι στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος όπως αυτές καθορίζονται με βάση το ν.694/1977 υπηρετούν μόνο μέλη της μειονότητας και σε θέσεις εκπαιδευτικού του ελληνόφωνου προγράμματος όπως αυτές καθορίζονται με βάση το ν.694/1977 δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μειονότητας.

Αντί ΕΠΑΘ το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού προγράμματος

Ιδρύεται Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος στο ΠΤΔΕ Αλεξανδρούπολης στο οποίο εισάγονται μόνο μέλη της μειονότητας που έχουν αποφοιτήσει από ημεδαπά ΠΤΔΕ. Το πρόγραμμα θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου του ΔΠΘ και πρέπει να στοχεύει στην άριστη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων καθώς και να προσφέρει γνώσεις για τη μουσουλμανική θρησκεία. Έτσι εξασφαλίζονται και οι δύο στόχοι (πρώτος στόχος, οι δάσκαλοι του μειονοτικού προγράμματος να είναι πλήρως ισότιμοι σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο με τους δασκάλους του ελληνόφωνου προγράμματος και δεύτερος στόχος, να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα του μειονοτικού προγράμματος και τις αρχές της μουσουλμανικής θρησκείας).

Ο νέος τρόπος διορισμού εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων

Συστήνεται νέος κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» στον οποίο μετέχουν: α) οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ, β) οι απόφοιτοι του ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης που είναι μέλη της μειονότητας, έχουν εισαχθεί μέχρι το 2014 και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριμένα μαθήματα για τη μειονοτική εκπαίδευση και γ) οι απόφοιτοι ΠΤΔΕ που έχουν το Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος. Στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων έχουν δικαίωμα διορισμού μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο ΠΕ 73.

Ο διορισμός θα γίνεται όπως γίνεται με τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων, δηλαδή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μαζί με τους δασκάλους (ΠΕ 70) στα μαθήματα αυτά και, επιπλέον, στη γλώσσα της διδασκαλίας του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος και σε θέματα μουσουλμανικής θρησκείας. Η βαθμολογία τους θα προκύπτει από την πρόσθεση των γνωστικών αντικειμένων στα οποία εξετάστηκαν. Όσοι έχουν πτυχίο ΠΤΔΕ θα έχουν δικαίωμα εγγραφής και στον πίνακα επιτυχόντων των δασκάλων (ΠΕ 70) και στον πίνακα επιτυχόντων των δασκάλων του μειονοτικού προγράμματος (ΠΕ 73) και θα έχουν δικαίωμα επιλογής από ποιον πίνακα θα διοριστούν.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@emrpos.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σήμερα στο Νευροκόπι η κηδεία του Σμηναγού Τσιτλακίδη

Θα παραβρεθεί η ΠτΔ. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση  Βαρύ είναι τ…