Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 2 προσλήψεις στο αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

2 προσλήψεις στο αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

0

Δύο προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε η ΛΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης.


2 θέσεις ΔΕ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

Συγκεκριμένα πρόκειται για 1 Ημερήσιος Φύλακας ΔΕ με 5μηνη σύμβαση και 1 Νυχτοφύλακας ΔΕ με 5μηνη σύμβαση επίσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 67061 – Άβδηρα Ξάνθης, απευθύνοντάς την στη ΛΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπόψιν κας Καραπαναγιώτου (τηλ. επικοινωνίας: 25410-51003).

Ανοίγουν 3.500 θέσεις εργασίας στο χώρο της υγείας

Θα εκδοθούν ξεχωριστές προκηρύξεις για διάφορες ειδικότητες

Με διαδοχικές προκηρύξεις θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα 3.500 θέσεις στον χώρο της υγείας. Πρόκειται για θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ειδικών κατηγοριών προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις σε διάφορες υπηρεσίες του συγκεκριμένου χώρου. Θέμα ημερών θεωρείται από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η έκδοση προκήρυξης για την τοποθέτηση 400 ιατρών για τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας υγείας, δηλαδή των νοσοκομείων.
Θα προκηρυχθούν και 1.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού
Η όλη διαδικασία θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Μέσω των προσλήψεων αυτών θα καλυφθούν ανάγκες σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, στα χέρια της ανεξάρτητης Αρχής (ΑΣΕΠ) βρίσκεται το αίτημα για προκήρυξη, που θα αφορά την πρόσληψη 200 διασωστών στο ΕΚΑΒ για τη στελέχωση και λειτουργία των ασθενοφόρων.
Για τις ανάγκες του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, του ΠΕΔΥ, προωθείται η τοποθέτηση στις διάφορες μονάδες του 900 επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρων. Με την ανακοίνωση της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας τις προτιμήσεις τους.
Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη που αναμένεται να συμπληρώσει τον αριθμό των 3.500 προσλήψεων είναι αυτή των 1.000 οικογενειακών ιατρών, για την οποία προωθείται ήδη νέο πλαίσιο προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο νέος θεσμός και για τον λόγο αυτό αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες. Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, θα προσληφθούν γενικοί ιατροί και παθολόγοι.

Θέσεις εργασίας στην περιφέρεια ΑΜ- Θ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

* 2 Συμβούλους
* 1 μετακλητό Εκτελεστικό Γραμματέα
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Δήμος Αλεξανδρούπολης
* 1 Ειδικό Σύμβουλο
* 1 Ειδικό Συνεργάτη
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

Έρχονται δύο προγράμματα για απασχόληση 21.620 ανέργων

Από τον ΟΑΕΔ. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης 21.620 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα ξεκινήσει να υλοποιεί τις επόμενες ημέρες ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.
Τα κυριότερα στοιχεία των νέων προγραμμάτων έχουν ως εξής:
* Το πρώτο πρόγραμμα
Είναι συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, αφορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.
Σύνολο ωρών 400.
• Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
• Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.
* Το δεύτερο πρόγραμμα
Είναι συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
• Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
• Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
• Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων

Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25−66 ετών θα ανακοινώσει τις προσεχείς ημέρες ο ΟΑΕΔ (η απόφαση στα συνημμένα). Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα
Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ωφελούμενοι άνεργοι
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι που:
− Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
− Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
− Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
− Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Ποσό επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Στις 28/9 ο διαγωνισμός για 122 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα

Ανακοινώνεται ότι o γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που προκηρύχθηκε στις 4.7.2014, θα διεξαχθεί, όπως προβλέπεται, από το ΑΣΕΠ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρες εξέτασης 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.).
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης (09:00 π.μ.). Μετά το κλείσιμο των θυρών, στις 09:30, δε θα επιτρέπεται η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα.
Οι πίνακες με τα εξεταστικά κέντρα και οι οδηγίες που αφορούν τους υποψηφίους του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΤΕ και του Ομίλου (Αιόλου 86, 1ος όροφος), σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (www.nbg.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να πληροφορηθούν το εξεταστικό τους κέντρο και να ενημερωθούν για τις οδηγίες επιλέγοντας τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία.

Προσλήψεις αναπληρωτών σε εκκλησιαστικά σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου
Νέες προσλήψεις αναπληρωτών ανακοινώθηκαν για τα εκκλησιαστικά σχολεία. Πρόκειται για 14 προσλήψεις αναπληρωτών στις ειδικότητες των φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, μουσικής και πληροφορικής.
Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου.
Ο αριθμός των προσληφθέντων ανά ειδικότητα διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 5

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

 3

ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ

2

ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΤΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

14

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το
υπουργείο Παιδείας, θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις αναπληρωτών για τα Μουσικά Σχολεία.

Ανοίγουν 3.070 θέσεις

Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν έξι διαφορετικοί διαγωνισμοί για 3.070 προσλήψεις σε ΔΕΚΟ και υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ θα προκηρυχθεί και ένας ακόμη κλειστός αυτή τη φορά διαγωνισμός που θα αφορά σε επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.
Πρόκειται για:
•500 προσλήψεις ειδικών φρουρών σε δικαστήρια και φυλακές
•600 τεχνικών και μηχανικών στη ΔΕΗ
•400 εφοριακών
•260 λιμενοφυλάκων
•450 οδηγών και τεχνικών στις Οδικές Συγκοινωνίες
•70 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Παράλληλα θα γίνει διαγωνισμός κλειστού τύπου για 790 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ διαφόρων ειδικοτήτων
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΟΑΕΔ: Έρχονται αυξήσεις σε οκτώ επιδόματα ανέργων

Από 1/1/2022 – Αναλυτικά τα ποσά της αύξησης των επιδομάτων   Αυξήσεις θα υπάρξουν στ…