Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 13 προσλήψεις στην ΑΜΘ

13 προσλήψεις στην ΑΜΘ

0

Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα προσλάβει με 8μηνες συμβάσεις 13 γεωτεχνικούς για την κάλυψη αναγκών.

Αναλυτικά οι θέσεις:
* 6 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)
* 3 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής (8 μήνες)
* 4 ΥΕ Εργατών (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 

200 προσλήψεις στο Λιμενικό

 

Με μόρια και γραπτές εξετάσεις

 
Νέες προσλήψεις λιμενοφυλάκων, υπαξιωματικών, αξιωματικών τεχνικού και υγειονομικού στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή φέρνει ο νέος νόμος «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις που ψηφίστηκε στη Βουλή και η ισχύς του αρχίζει με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ αυτή την εβδομάδα.
Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προτίθεται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών. Μέσα στον Μάιο αναμένονται να υπογραφούν κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου οι.υπουργικέ5 αποφάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων, που επιβάλλουν νέους όρους για της διαγωνιστική διαδικασία. Αμέσως μετά θα εκδοθούν οι προκηρύξεις από τον αρχηγό ΑΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς όλα είναι έτοιμα από καιρό.
Μετά την ψήφιση του νόμου όλα πια είναι δεδομένα και το μόνο που μένει να οριστεί είναι η κατανομή των θέσεων.
Ήδη έχει αποφασιστεί η εισαγωγή στις Σχολές Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων 200 πτυχιούχων και αποφοίτων Δευτεροβάθμια$ Εκπαίδευσα.
Ο νέος νόμος ανοίγει τον δρόμο και για την κατάταξη απευθείας στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. διπλωματούχων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ με τον βαθμό του αρχιπλοιάρχου ειδικότητας τεχνικού.
Για τον σκοπό αυτό αναμένεται ξεχωριστή υπουργική απόφαση, ενώ ο αριθμ05 των θέσεων που θα προκηρυχθούν αναμένεται να είναι διψήφιος.
Ταυτόχρονα, θα οριστεί και ένας αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν εκτός Σχολής από υπαξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού.
Ο νέος νόμος ορίζει ότι στη Σχολή Υπαξιωματικών οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίου εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία λιμενοφυλάκων, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή πλοιάρχους ή μηχανικούς.
 
Οι σχολές
Τα ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία θα ορίσει η υπουργική απόφαση.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
        Βεβαίωση καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
        Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ
        Το όριο ηλικίας για τους προερχομένους εξ ιδιωτών θα είναι το 28ο και για τους προερχομένους εκ μονίμων λιμενοφυλάκων το 32ο . Το σύστημα προσλήψεων θα είναι μεικτό. Δηλαδή, η μοριοδότηση θα προέρχεται για πρώτη φορά από γραπτές εξετάσεις και από τη βαθμολόγηση των προσόντων.
Φυσικά, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων θα γίνει υψομέτρησή τους ενώ θα περάσουν από ιατρικές εξετάσει, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες. Μεικτό σύστημα μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων θα ισχύσει και για την εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι, απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να έχουν καλή γνώση μια ξένης γλώσσας, πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ και φυσικά να είναι ηλικίας έως 26 ετών.
 
Προβάδισμα στους διαγωνισμούς για υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες δίνει το υπουργείο, ενώ θα προκηρύξει και θέσεις ανθυποπλοιάρχων Τεχνικού και κελευστών Υγειονομικού
 
 

Ξεκινάει τον Μάιο το πρόγραμμα για τις 12.000 προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις

 

Επιδοτούμενες θέσεις από τον ΟΑΕΔ για ανέργους από 25 έως 66 ετών

 Τo «πράσινο φως» από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξα αναμένει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη επιπλέον 12.000 ανέργων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας η νέα δράση, η οποία απευθύνεται σε ανέργους από 25 έως 66 ετών, αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάιο.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής – Δυτικής Μακεδονίας θα προκύψουν 5.022 θέσεις εργασίας, ενώ στις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου θα ωφεληθούν 6.612 άνεργοι. Τέλος, 366 θέσεις αντιστοιχούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Το συνολικό κόστος του προγράμματος θα αγγίξει το ποσό των 64,8 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε 20 εκατ. το 2014 και 44,8 εκατ. ευρώ το 2015.
Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι επιχειρήσει που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (κλειδάριθμο) και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Εν συνεχεία και εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση θα προβεί σε πρόσληψη.
 
Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Μάλιστα, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπή απασχόληση κ.λπ.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μεταξύ άλλων τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθαριότητα και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing), οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, εξωχώριες εταιρείες, τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσει, σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιχειρήσει που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη, οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσει που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα, και επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
 
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Μάλιστα, για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησα για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) το ποσό επιχορήγησα αγγίζει τα 18 ευρώ την ημέρα, ενώ παρέχεται μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης).
 
 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση
Για να ωφεληθούν οι άνεργοι από το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να:
1.         Διαθέτουν δελτίο ανεργία σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
2.         Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένα προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
3.         Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της EE ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
4.         Είναι ηλικία 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικία τους και να διανύουν το 26ο έτο5 και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
 
 

50 θέσεις στην 4η ΥΠΕ

 

395 επικουρικοί ιατροί σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ

 
Το προσωπικό θα επιλεγεί από τους ήδη υπάρχοντες καταλόγους των επικουρικών ιατρών που διαθέτει το υπουργείο Υγείας
 
 
Σε 395 ανέρχονται οι «ανοιχτές θέσεις επικουρικών ιατρών που προκήρυξε το υπουργείο Υγείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας και το ΕΚΑΒ.
Το προσωπικό θα επιλεγεί από τους ήδη υπάρχοντες καταλόγου των επικουρικών ιατρών που διαθέτει το υπουργείο Υγείας, ενώ καλούνται οι εγγεγραμμένοι ιατροί να καταθέσουν συμπληρωματική αίτηση με τη θέση προτίμησης τους από τις 30 Απριλίου.
Οι θέσεις αφορούν Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων Γενικούς ιατρούς, Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Καρδιολόγους, Γυναικολόγους, Νεφρολόγους, Παθολόγους, Παιδιάτρους, Ορθοπεδικούς, Ακτινοδιαγνώστες, Νευροχειρουργούς, Οφθαλμιάτρους, Κυτταρολόγους, Νευροχειρουργούς, Νευρολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Ουρολόγους, Αιματολόγους, Αγγειοχειρουργούς, Πνευμονολόγους, ψυχιάτρους και Ρευματολόγους.
Όσο για τις υγειονομικές περιφέρει που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες:
        1η ΥΠΕ, 102 θέσεις,
        2η ΥΠΕ, 92 θέσεις, και
        4η ΥΠΕ, 50 θέσεις .
Ύστερα από αίτημα των ειδικών μονάδων των νοσοκομείων απευθύνεται έκκληση να επιλέξουν θέσεις Ιατρών οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχη εμπειρία σε ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, μονάδες, μεταμόσχευσης και παιδιατρικά νοσοκομεία.
 
ΕΚΑΒ
Επτά θέσεις Ιατρών προσφέρονται στο ΕΚΑΒ και, συγκεκριμένα, στην Κεντρική Υπηρεσία και στα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Πάτρας. Aς σημειωθεί ότι στις θέσεις θα τοποθετηθούν Ιατροί των ειδικοτήτων: Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας Ορθοπεδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής. Κατ’ εξαίρεση θα επιλεγούν επίσης Ιατροί που κατέχουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, ανεξαρτήτου ειδικότητα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 213 2161228.
 
Νοσοκομεία Α’ Καταλόγου
Υγειονομικές περ.     Θέσεις

2ηΥΠΕ

52

3η ΥΠΕ

17

4η ΥΠΕ

37

5η ΥΠΕ

28

6η ΥΠΕ

47

7η ΥΠΕ

11

Νοσοκομεία Β’ Καταλόγου

1η ΥΠΕ

102

2η ΥΠΕ

40

3ηΥΠΕ

9

4η ΥΠΕ

13

5ηΥΠΕ

7

6η ΥΠΕ

15

7ηΥΠΕ

10

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κρεοπώλες σε 5 πόλεις της ΑΜΘ
Κρεοπώλες θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία Mαρινόπουλος ΑΕ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των καταστημάτων της σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή και Διδυμότειχο. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, δυνατότητα εργασία; σε βάρδιες, Πιστοποίηση από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άλλα πρόσθετα προσόντα είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση, η ομαδικότητα και η συνεργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο fax: 210-98.36.604 ή στην διεύθυνση με κωδικό Θέση; ΚΡ004: Μαρινόπουλο; ΑΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου   Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης θα προσλάβει 10 ά…