Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Μέχρι 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για τις 3 θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αβδήρων

Μέχρι 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για τις 3 θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αβδήρων

0
 
 Την πρόσληψη συνολικά τριών ατόμων ειδικότητας 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας», που εδρεύει στη Γενισέα του Δ. Αβδήρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: « Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και τρίτης ηλικίας» Ταχ.Δ/νση Γενισέα Τ.Κ. 67064, υπ’ όψιν κ. Δεληγιάννη (τηλ. επικοινωνίας 25413 52540)
 
Μέχρι τις 8 Μαρτίου οι αιτήσεις
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου ,εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/2/2014 έως 8/3/2014.
 
 

Προσλήψεις σε στρατό και ΕΛ.ΑΣ: 1.000 οπλίτες και 500 ειδικοί φρουροί

 

Απόφοιτοι λυκείου αλλά και πτυχιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν τις 500 νέες θέσεις ειδικών φρουρών

 
Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται η απόφαση για 500 προσλήψεις ειδικών φρουρών στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ άμεσα θα γίνουν και οι προσλήψεις 1.000 οπλιτών του Στρατού.
Αναμένεται η εισήγηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αύξηση του αριθμού των ειδικών φρουρών κατά 500 θέσεις, προκειμένου να προκηρυχθεί ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός της ΕΛ.ΑΣ.
 
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό
Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν άνδρες και γυναίκες με απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ ή ΑΕΙ-ΤΕΙ που έχουν ηλικία έως 28 ετών και ύψος από 1.70 μ. Ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών αποτελεί τον βασικό παράγοντα μοριοδότησης, ενώ προβάδισμα στη διαδικασία επιλογής αποκτούν όσοι γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, κατέχουν άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Eιδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού εκτός από την αίτησή τους και τους απαραίτητους τίτλους σπουδών πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της άδειας οδήγησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πτυχίο δημόσιου ΙΕΚ «Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας».
 
 
ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ: 1.000 οπλίτες με 800 ευρώ έως 3 χρόνια μετά τη θητεία
Παράλληλα, σχέδιο πρόσληψης 1.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως από τις τάξεις των ήδη υπηρετούντων τη στρατιωτική τους θητεία επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με κλήρωση, θα ενταχθεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τον μισθό του δεκανέα (περίπου 700-800 ευρώ) και θα μπορεί να παρατείνει τη θητεία του έως και τρία χρόνια.
Οι νέοι ΟΒΑ θα προέρχονται κυρίως από τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες, θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα έχουν την ίδια υγειονομική περίθαλψη με τους μόνιμους στρατιωτικούς. Δεκτοί για ανακατάταξη για βραχεία περίοδο εν05 μέχρι τριών ετών γίνονται οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες που συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
          Είναι ικανοί κατηγορία πρώτα (1/1) ή δεύτερα (1/2).
          Έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών.
          Δεν έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία ή για εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Δεν έχουν καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους τέτοια κατηγορία.
          Έχουν κατά την ημερομηνία της ανακατάταξης συμπληρώσει το δέκατο ένατο έτος της ηλικία τους και δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο).
 
 

10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους από 30 – 66 ετών

 

Για 12 μήνες η επιχορήγηση

 
Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αιτήσεις που θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
 
 Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουν οι άνεργοι το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο θα επιχορηγήσει επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να προσλάβουν 10.000 ανέργους ηλικία από 30 έως 66 ετών.
Η νέα δράση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στοχεύει στην πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές επιχειρήσει και είναι από τις λίγες που έχουν διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, δίνοντας ανάσα και στους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών.
Για το τρέχον έτος το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 20 εκατ., για το επόμενο έτος το ίδιο ποσό, ενώ για το 2016 η δαπάνη του θα αγγίξει τα 14 εκατ. ευρώ.
 
Οι ανοικτές θέσεις
Στις Περιφέρειες Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο θα προσληφθούν 5.680 άνεργοι, ενώ στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας θα ωφεληθούν 4.320 άνεργοι.
 
Οι επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά), σε μείωση προσωπικού -καταγγελία σύμβαση εργασίας ή εθελουσία έξοδος-, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής- του προσωπικού της.
Ωστόσο, δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης.
Στο πρόγραμμα δεν υπάγονται τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φΰλαξης, προώθησα προϊόντων και telemarketing, οι εποχικές και συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, τα ΚΤΕΑ, επιχειρήσει που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλίσω, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.τ.λ.), επιχειρήσει αλιείας κ.ά.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που έχουν συμπληρώσει
Τόσο οι επιχειρήσει όσο και οι υποψήφιοι που θέλουν να ενταχθούν θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένα προσέγγισα και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και ηλικία από 30 έως 66 ετών.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα άτομα που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο:
        είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας,
        είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή / και δευτερεύουσα),
        είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότα έχει ή είχε κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση, ή τέλος,
        είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.
 
 
Για 12 μήνες η επιχορήγηση
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του προγράμματος ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψης του. Το ποσό για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ανέρχεται σε 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγηση καλύπτει τμήμα του μισθολογικού
κόστους.
 

10.000 θέσεις στις τοπικές αγορές

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ)

 
Εργασία σε 10.000 ανέργους αναμένεται να δώσει «η συνέχεια» των ΤοΠΕΚΟ και των ΤοπΣΑ. Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε προ ημερών ο υπουργός Εργασίας, αφορά επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις Κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες -ΤοπΕΚΟ».
Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προϋπολογισμός της για το 2014 ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ. Σε Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο θα προσληφθούν 5.680 άνεργοι, ενώ στην Αττική, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα καλυφθούν 4.320 θέσεις.
 
Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι οι οποίοι:
        Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
        Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίες – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσει Κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
Μετά τη δημοσίευση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2.
 
Επιδότηση 15 € για νέους έως 25 ετών
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες και η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15€ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Παράλληλα, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
 
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 12,5% υποχώρησε η ανεργία τον Μάϊο

Στο 12,5% υποχώρησε η ανεργία τον Μάϊο σε σχέση με το 15,6% του Μαΐου 2021 και του αναθεωρ…