Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 143 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο νομό

143 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο νομό

0
dhmarxeio neo 1
 

86 προσλήψεις στο δήμο Ξάνθης, 29 στο δήμο Αβδήρων, 5 στο δήμο Μύκης και 23 στo δήμο Τοπείρου

 

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ την προκήρυξη για τις 27.948 θέσεις μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Το νέο πακέτο θέσεων θα διατεθεί κυρίως σε δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, λιμάνια, εκκλησίες, μουσεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας κ.ά.

 
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 
Αμοιβή
Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
 
•Οι θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 8.687 θέσεις
Τεχνολογικής εκπαίδευσης 9.334 θέσεις
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 9.483 θέσεις
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης 444 θέσεις
 
Την «μερίδα του λέοντος» στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του νομού παίρνει δήμος Ξάνθης με 86 προλήψεις
 
 

10 θέσεις στα ΚΕΠ του νομού

 
Σε 499 ανέρχονται οι θέσεις Κοινωφελούς εργασίας που αντιστοιχούν στα ΚΕΠ
Στα ΚΕΠ Ξάνθης θα προληφθούν 2 άτομα ΠΕ και 2 ΤΕ ενώ από 1 θέση ΤΕ υπάρχει στα ΚΕΠ των δήμων Αβδήρων και Τοπείρου και 2 θέσεις ΤΕ στο Δήμο Μύκης.
 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ N. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΠ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.

ΘΕΣΕΙΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΕ

1

ΜΥΚΗΣ

ΤΕ

2

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ

2

 

ΤΕ

4

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΕ

1

 
 

25 θέσεις στην Μητρόπολη Ξάνθης

 
Ευκαιρίες πεντάμηνης απασχόλησης για όλες σχεδόν τις ειδικότητες περιλαμβάνει η προκήρυξη 1.163 θέσεων στις Ιερές Μητροπόλεις. Οι νέες θέσεις αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους (Οικονομικού, Λογιστικού και Γραμματέων) Πανεπιστημιακές`, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ μεγάλη ζήτηση υπάρχει για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές.
Οι κοινωνικές δράσεις της Εκκλησίας και οι πρωτοβουλίες της για την καταπολέμηση της φτώχειας (δομές συσσιτίων κ.λπ.) καθιστούν αναγκαία την πρόσληψη μαγείρων (σχεδόν σε όλες τις Ιερές Μητροπόλεις), καθώς και βοηθητικού προσωπικού (π.χ. τραπεζοκόμων).
Τέλος, από τις ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση είναι εκείνες των παιδαγωγών και των οδηγών. Μεγάλη «μερίδα» των θέσεων κατανέμεται στις ιερές μονές της Κρήτης, ενώ η Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα ενισχυθεί με 10 νέου υπαλλήλους.
Στην Ι.Μ. Ξάνθης 25 θα προσληφθούν 25 άτομα ειδικοτήτων ΠΕ – ΤΕ και ΔΕ.
 
Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου: 25 θέσεις

Ειδικότητες

Θέσεις

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

1

ΠΕ Βυζαντινής Μουσικής

1

ΠΕ Μαθηματικών

1

ΠΕ Φιλολογίας

1

ΠΕ Φυσικών

1

ΠΕ Διοικητικού

2

ΔΕ Μαγείρων

2

ΠΕ Νοσηλευτών

2

ΔΕ Διοικητικού

4

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

10

 
 

Προσλήψεις προσωπικού σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

 
Τη δυνατότητα στους Δήμους να συνάψουν νέες, δίμηνες συμβάσεις με το απαραίτητο προσωπικό για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, δίνει με εγκύκλιό του στους Δήμους, το Υπουργείο Εσωτερικών. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει μέχρι την έγκριση και την τελική πρόσληψη του προσωπικού, που οι Δήμοι έχουν αιτηθεί, για την πάγια κάλυψη των αναγκών των παραπάνω δομών τους.
 
 

4.850 πεντάμηνες συμβάσεις για πτυχιούχους Πληροφορικής

 

Το νέο προσωπικό θα αναλάβει την ψηφιοποίηση των αρχείων

 
 Εργασία σε 4.850 πτυχιούχους Πληροφορικής αναμένεται να δώσει το «τέταρτο μέρος» του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Λίγες εβδομάδες μετά τα αποτελέσματα για τις 10.000 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και την προκήρυξη των 28.000 θέσεων, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα ενισχυθούν με εξειδικευμένο προσωπικό.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, οι φορείς θα εντάξουν στο δυναμικό τους υπαλλήλους Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην ψηφιοποίηση του αρχείου τους.
Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την προκήρυξη των 7.400 θέσεων του υπουργείου Παιδείας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ.
 
Υπάλληλοι Πληροφορικής σε δήμους
Η τέταρτη και τελευταία προκήρυξη κοινωφελούς εργασίαw του ΟΑΕΔ αναμένεται να δημοσιευθεί σε μερικές εβδομάδες και θα αφορά ωφελούμενοι ανέργους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ. Οι νέοι συνεργάτες θα αναλάβουν την ψηφιοποίηση των αρχείων του φορέα που θα προσληφθούν.
Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων, όπου θα εισαχθούν ψηφιοποιημένα έγγραφα και άλλα δεδομένα των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι βάσεις δεδομένων που θα δημιουργηθούν θα είναι προσβάσιμες στους πολίτες μέσω Διαδικτύου.
 
Τα απαραίτητα προσόντα
Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις της Πληροφορικής ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι τα εξής:
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε άλλο συναφές πεδίο (Εφαρμοσμένα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ,λπ.) ή πτυχίο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ins ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Τεχνολογική Εκπαίδευση: Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα σε τμήμα Πληροφορικής ή σε άλλο συναφές πεδίο (Εφαρμοσμένη Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείριση Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής κ.λπ.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της χώρας μας ή ισότιμος τίτλος σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπή, αντίστοιχα ειδικότητας.
Οι θέσεις αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σε μερικές εβδομάδες
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπή ή αλλοδαπής.
 
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Την Παρασκευή 20/5 λήγει  η προθεσμία για τις 9 προσλήψεις στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

    Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 9…