Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 115 εποχικές προσλήψεις ΥΕ στους δήμους της Ξάνθης

115 εποχικές προσλήψεις ΥΕ στους δήμους της Ξάνθης

0
 

68 στο δήμο Ξάνθης – 18 στο Δήμο Αβδήρων – 21 στο Δήμο Μύκης – 8 στο δήμο Τοπείρου

 

Ακολουθεί η προκήρυξη άλλων ειδικοτήτων. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

 
 
Από μέρα σε μέρα αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 8.826 άνεργων αποφοίτων Δημοτικού και Γυμνασίου σε δήμους όλης της χώρας μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ως υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων ΥΕ σε 321 δήμους και αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών φορέων σε διάφορους τομείς, όπως της Καθαριότητας
Για την επιλογή του προσωπικού θα εκτιμηθούν η διάρκεια ανεργίας το φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία των ανέργων, αλλά και η οικογενειακή κατάσταση.
 
Αιτήσεις
Μετά την έκδοση της πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ, οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και έως τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστείλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των άνεργων υποψηφίων και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμό, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης. Εν συνεχεία ακολουθεί η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους προς τον ΟΑΕΔ, η οποία πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα της καταχώρησης των πινάκων στον διαδικτυακό τρόπο του Οργανισμού.
Όπως έχει αποφασίσει το υπουργείο Εργασίας, η υλοποίηση του νέου προγράμματος θα ολοκληρωθεί σταδιακά με τέσσερις προκηρύξεις που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ για θέσεις σε δήμους, σχολεία, περιφέρειες, δικαστήρια, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Μετά την πρόσκληση για τους ωφελουμένους ανέργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων θα πάρουν σειρά οι προσκλήσεις προς τους ωφελούμενους ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων (28.000 θέσεις), η προκήρυξη για τις 8.200 θέσεις η οποία Θα απευθύνεται σε ανέργους ειδικοτήτων αρμοδιότητες του υπουργείου Παιδείας και η προκήρυξη του Οργανισμού για ωφελούμενοι ανέργους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ.
 
Ειδικότητες
Μερικές ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στις τρεις προκηρύξεις είναι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνση πληροφορικής, ΠΕ/ΤΕ διοικητικών, οικονομολόγων, λογιστών, διοίκησης επιχειρήσεων και ΔΕ διοικητικών. Επιπλέον, θα υπάρξουν θέσεις και για τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, βρεφοκόμων ειδικής αγωγής, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, ΔΕ βοηθών βρεφοκόμων και νοσηλευτών. Το προσωπικό που θα εργαστεί στις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναλάβει το έργο της αναβάθμισης και συντήρησης των σχολικών υποδομών, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που λόγω της κρίσης παρουσιάζουν ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ όσοι προσληφθούν στην Υγεία θα αναλάβουν το έργο της καθαριότητας των υποδομών Υγείας, την εξυπηρέτηση κοινού, την υποστήριξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των νοσοκομείων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους, ενώ για εκείνους που θα εργαστούν σε Ταμεία, δικαστήρια, ΚΕΠ και άλλους φορείς προβλέπεται να απασχοληθούν στον τομέα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών.
 
 
Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ως υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων ΥΕ σε 321 δήμους και αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών φορέων σε διάφορους τομείς, όπως της καθαριότητας
 
Το χρονοδιάγραμμα
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, περίπου στις 8 Οκτωβρίου ο ΟΑΕΔ αναμένεται να καταρτίσει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ενώ στις 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η υποβολή και η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα από τον ΟΑΕΔ. Μάλιστα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου, η πρόσληψη των ανέργων που θα επιλεγούν από τους επιβλέποντες φορείς θα ξεκινήσει από τις 22 Οκτωβρίου και εντός προθεσμίας 15 ημερών.
 
0Ι ΜΙΣΘΟΙ
Μεικτά τον μήνα: 748€
  Ασφαλιστικές εισφορές: 258€
  Καθαρά τον μήνα: 490€
  Αμοιβές πενταμήνου: 3.740€
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
  Μεικτά τον μήνα: 652€
Ασφαλιστικές εισφορές: 225€
Καθαρά τον μήνα: 427€
  Αμοιβές πενταμήνου: 3.260€
 
 

670 οι προκηρυσσόμενες θέσεις ΥΕ στους δήμους της ΑΜΘ

 

Δήμοι

θέσεις

Σαμοθράκης

5

Παρανεστίου

4

Κάτω Νευροκοπίου

10

Τοπείρου

8

Προσοτσάνης

11

Ιάσμου

17

Δοξάτου

12

Μαρώνειας – Σαππών

21

Μύκης

21

Θάσου

8

Σουφλίου

22

Αρριανών

21

Αβδήρων

8

Διδυμοτείχου

23

Νέστου

39

Παγγαίου

28

Ορεστιάδος

43

Δράμας

62

Ξάνθης

68

Κομοτηνής

76

Καβάλας

80

Αλεξανδρούπολης

63

 
 

12 εποχικοί υπάλληλοι σε δασαρχεία της ΑΜΘ και 114 εργάτες στην Ορεστιάδα για την ΕΒΖ

 

Δώδεκα εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν στην υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης Ο «ανοικτός» διαγωνισμός έχει ως εξής:

 
■ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για δώδεκα θέσεις εποχικού προσωπικού.
Tis θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι δέκα ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες:
-ΠΕ Διοικητικού, δύο θέσεις, και
-ΠΕ Οικονομικού, δύο θέσεις.
Από μια θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες ΠΕ Ιατρού, Παιδιάτρου, Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου, ΠΕ Κτηνιάτρου, ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγείας.
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25313 50197.
 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στον διαγωνισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για την πρόσληψη 114 εποχικών υπαλλήλων στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας. Οι επιτυχόντες, ωστόσο, θα κληθούν να εργαστούν μόλις δέκα με 15 ημέρες.
Πληροφορίες: 25520 41828.
 
 

Άλλες θέσεις στην ΑΜΘ

 
Δήμος Δράμας
1 ∆Ε ή ΥΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (8 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
 
 ΙΘ’ ΕΠΚΑ (Κομοτηνή)
1 ΠΕ Αρχαιολόγο (6 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2013.
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 12,5% υποχώρησε η ανεργία τον Μάϊο

Στο 12,5% υποχώρησε η ανεργία τον Μάϊο σε σχέση με το 15,6% του Μαΐου 2021 και του αναθεωρ…