Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 27-02-2013

Εργασιακό 27-02-2013

0
Θέμα 1ο
«Ανοίγουν» 2 θέσεις στο νοσοκομείο Ξάνθης


140 θέσεις στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας
Περισσότεροι από 700 εργαζόμενοι θα προσληφθούν στα νοσοκομεία όλης της χώρας
 
Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (νοσηλευτικό και παραϊατρικό) σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 777 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 140 σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Στα νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας θα προκηρυχτούν 70 θέσεις επικουρικού προσωπικού, συνολικού προϋπολογισμού 1.666.592 ευρώ.
70 θέσεις στην 4η ΥΠΕ (ΑΜΘ)
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, 70 θέσεις εγκρίθηκαν και στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια, συνολικά Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Καβάλας θα προκηρυχτούν 8 θέσεις, στο νοσοκομείο Δράμας 5 θέσεις, στο νοσοκομείο Ξάνθης 2 θέσεις, στο νοσοκομείο Κομοτηνής 7 θέσεις, στο νοσοκομείο Έβρου 14 θέσεις.
 
Θέμα 2ο
2 εποχικές θέσεις στο Δήμο Αβδήρων


Για το Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων.
 
Εγκρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ στις 4 Φεβρουαρίου 2013 2 θέσεις για το Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων. Οι θέσεις αφορούν: Μία θέση ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου και μια θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Ιουλίου 2013.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ   ΞΑΝΘΗΣ (Τηλ.: 2541352540)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1

Μέχρι 31/7/2013

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

Μέχρι 31/7/2013

 
Θέμα 3ο
Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης


 
Έως την ερχόμενη Παρασκευή 1η Μαρτίου, θα υποβάλλονται αιτήσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για δύο θέσεις εποχικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τις θέσεις θα καταλάβουν ένας πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής με ειδίκευση σε θέματα ευρωπαϊκών σπουδών και ένας πτυχιούχος ΑΕΙ Ιστορίας – Εθνολογίας. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους.
Πληροφορίες στο τηλ.: 25310-83000.
 
Εργασιακά νέα της Περιφέρειας


12 εικαστικοί εκπαιδευτές στη Δράμα
Έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ισχύει η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 12 θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού που θα καλύψει ο Δήμος Δράμας.
 
Οι θέσεις
■ΔΕ Ζωγράφων, πέντε θέσεις,
■ΔΕ Φωτογράφων, δύο θέσεις,
■ΔΕ Τεχνιτών Ψηφιδωτού, δύο θέσεις, και
■ΔΕ Υαλουργών Βιτρό, δύο θέσεις. Επίσης, θα προσληφθεί ένας Κεραμίστας, επίσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μηνών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25213 50694.
 
Θέμα 4ο


Πρόγραμμα απασχόλησης για 7.000 ανέργους
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 
Δυνατότητα αμειβόμενης κατάρτισης και απασχόλησης δίνει νέο πρόγραμμα, που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και θα απευθύνεται σε 7.000 άνεργους.
Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξάρτητα αν λαμβάνουν ή όχι επίδομα) και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένα άτομα, μετανάστες, παλιννοστούντες, οροθετικοί, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας κ.ά.
Το πρόγραμμα
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να βεβαιώσουν πως είναι άνεργοι και δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και να προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολόγητου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και με Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει προκατάρτιση των ωφελουμένων, διάρκειας έως 200 ωρών με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων για την παρακολούθηση της κατάρτισης.
Μεταξύ αυτών είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών, βασική ορολογία ξένης γλώσσας, επαγγελματική ορολογία ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθήσουν, βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ καθώς και ενημέρωση για νομικά θέμα (π.χ. ασφαλιστικά ή εργασιακά δικαιώματα).
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το κύριο μέρος της κατάρτισης που περιλαμβάνει θεματικά πεδία όπως επαγγέλματα περιβάλλοντος, υγεία -πρόνοια, αθλητισμός – πολιτισμός – επικοινωνίες, παιδαγωγικά, οικονομία-           διοίκηση, πληροφορική, τουρισμός -παροχή υπηρεσιών, αγροτικά και τεχνικά – μεταφορές.
Δικαιούχοι – ωφελούμενοι
Η κατάρτιση διαρκεί από 300 έως 450 ώρες, ενώ μετά οι ωφελούμενοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή επαγγελματικά εργαστήρια που βρίσκονται στον νομό όπου έγινε η κατάρτιση. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες, αφού ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, να χορηγήσουν συστατική επιστολή σε κάθε καταρτιζόμενο.
Στους ωφελούμενους θα χορηγείται στη διάρκεια της κατάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα εκπαίδευσης ή 6 ευρώ μεικτά εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία, οροθετικοί, άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση. Παράλληλα, ορίζεται πως σε περίπτωση που η ημερήσια διάρκεια των μαθημάτων ξεπερνά τις τρεις ώρες, τα Κέντρα Κατάρτισης αναλαμβάνουν την κάλυψη δαπανών διατροφής των ωφελουμένων, ενώ όπου είναι απαραίτητο καλύπτονται και τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους.
Μετά το τέλος της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, προβλέπεται υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου έγινε η πρακτική τουλάχιστον για το 15% των καταρτισθέντων για διάστημα τριών μηνών (τουλάχιστον 70 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης). Η πρόσληψη πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 30 ημερών
από τη λήξη της κατάρτισης.
 
Θέμα 5ο


Ανοίγει ο δρόμος για προλήψεις σε δήμους
Για θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού
 
Σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη τακτικών θέσεων θα μπορούν να προχωρούν οι δήμοι και οι περιφέρειες, παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω Μνημονίου. Διευκρινίσεις για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων που θα ισχύσει τα επόμενα χρόνια για τους δήμους έδωσε με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.
Τι ορίζει η εγκύκλιος
Πράσινο φως δίνεται με την εγκύκλιο στους φορείς της Αυτοδιοίκησης να πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, λόγω της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν σε δήμους και περιφέρειες με τον «Καλλικράτη».
Σε κάθε περίπτωση, οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών αυτών θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται από το Μνημόνιο και σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Για τον λόγο αυτόν θα συγκεντρωθούν το επόμενο διάστημα τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών για μόνιμες θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.
Σε ότι αφορά τους περιορισμούς ορίζεται πως έως το τέλος του 2016 αναστέλλονται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού για τις κατηγορίες Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΕ – ΔΕ) σε όλους τους δήμους, τις περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αυτών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου, δηλαδή στις 12 Νοεμβρίου 2012, οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς αναστέλλονται.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει δημοσιευθεί μέχρι τη 12η Νοεμβρίου 2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός, τότε η εκκρεμής διαδικασία – δηλαδή έκδοση και δημοσίευση απόφασης διορισμού, ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας – συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά.
 
Θέμα 6ο
Ενισχύσεις στην γυναικεία επιχειρηματικότητα


Έως και 32.000 ευρώ για νέα επενδυτικά σχέδια
Η διάρκεια υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες
 
Από την 1η Μαρτίου 2013 και έως τις 29 Μαρτίου 2013 θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το ύψος της επιδότησης ανά επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως και 32.000 ευρώ, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας σε ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες.
Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 40 εκατ. και αφορά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε 8 περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο.
Συγκεκριμένα, η ενίσχυση αφορά τη χορήγηση ποσού από 10.000 ως 20.000 ευρώ ανά πρόταση για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών, καθώς και επιπλέον επιχορήγηση ποσού μέχρι 12.000 ευρώ (συνολικά δηλαδή 32.000 ευρώ) του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με πρόσληψη ανέργου. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2012. Ωστόσο, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την ένταξη στο πρόγραμμα.
Ποιες δράσεις επιδοτούνται – Δικαιούχοι
Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας προσθέτων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – που ζητούν εργασία – και των ανενεργών γυναικών, ενισχύει δύο δράσεις και συγκεκριμένα:
          η πρώτη δράση αφορά τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 18 έως και 35 ετών
          η δεύτερη δράση αφορά τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 36 έως και 64 ετών
Οι δικαιούχοι και των δύο δράσεων πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της EE ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν όμως δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. Επίσης να είναι γυναίκες ηλικίας από 18 έως και 64 ετών, άνεργες, απειλούμενες από ανεργία και αυτό να προσδιορίζεται ως εξής:
          είτε να έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή
          να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και να βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή
          να έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή
          απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, καθώς και
          απασχολούμενες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
Τι καλύπτει
Το πρόγραμμα καλύπτει το 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών, ενώ δίνεται επιπλέον επιχορήγηση ποσού μέχρι 12.000 ευρώ (συνολικά δηλαδή 32.000 ευρώ) του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με πρόσληψη ανέργου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο οκτάμηνες προσλήψεις στο δήμο Αβδήρων

Στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης θα καθοριστούν οι ειδικότητες και τα προσόντα Τακτική …