Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Το ΙΚΑ δέχεται αιτήσεις για «κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων»

Το ΙΚΑ δέχεται αιτήσεις για «κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων»

0

Από χθες είναι δυνατή η κατάθεση δικαιολογητικών στο γραφείο συντάξεων του ΙΚΑ Ξάνθης

Το πρόγραμμα σκοπό έχει να στηρίξει την παραμονή ηλικιωμένων και ανάπηρων συνταξιούχων στο οικείο περιβάλλον. Κριτήρια, δικαιολογητικά, αξιολόγηση αιτήσεων    

Τη διαδικασία ενεργοποίησης ενός προγράμματος που εστιάζει στην φροντίδα των συνταξιούχων και τη διασφάλιση των συνθηκών για να παραμείνουν στο σπίτι τους και να μη μετακινηθούν σε ειδικό ίδρυμα, εκκίνησε από χθες το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που άρχισε να δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα «κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Αν και εστάλη το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα στα κατά τόπους γραφεία του ΙΚΑ, συγκεκριμένες κατευθύνσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη, δεν έχει εξειδικευτεί το είδος των υπηρεσιών, ο αριθμός των ωφελούμενων, αλλά και επί της διαδικασίας, σημαντικά είναι τα κενά, αφού την πρώτη μέρα που τα υποκαταστήματα δεχόταν αιτήσεις, δεν γνώριζαν ποιο γραφείο έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας. Τελικά, μέσα στη μέρα διευκρινίστηκε ότι στο ΙΚΑ Ξάνθης τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα παραλαμβάνει το γραφείο συντάξεων που βρίσκεται στο 2ο όροφο του ΙΚΑ (νέο κτίριο).
Ακόμη, αδιευκρίνιστη είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεδομένο που αφήνει ανοιχτό το χρόνο έναρξης υλοποίησης του προγράμματος. Μέχρι στιγμής, ενημέρωση για το πρόγραμμα παρέχεται μόνο μέσω των ΜΜΕ, αλλά φαίνεται ότι η διοίκηση του ΙΚΑ αναμένει να δει πρώτα το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, αφού δεν υπάρχει άλλωστε και η πίεση του χρόνου. Πάντως, στην Ξάνθη την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η διαδικασία δεν υπήρξε καμία αίτηση από συνταξιούχο, ούτε σχετικές ερωτήσεις στο αρμόδιο γραφείο.
Το πρόγραμμα ωστόσο, επιχειρεί να καλύψει μια πολύ σημαντική ανάγκη της σύγχρονης εποχής και της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, παρέχοντας φροντίδα σε ηλικιωμένους με αναπηρία, στο σπίτι τους, ώστε να μην αναγκάζονται να αλλάξουν περιβάλλον και να μεταφέρονται σε ειδικές μονάδες κλειστής φροντίδας. Αυτό βέβαια, απώτερο σκοπό έχει να διαμορφώνει εκείνες τις συνθήκες που θα προλαμβάνουν και θα αναχαιτίζουν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.  
Τι υπηρεσίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα
Στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσονται μια σειρά από υπηρεσίες υγείας, όπως: α) η καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και τη συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας φυσικοθεραπείας, εργο-θεραπείας και οικιακής βοήθειας κλπ.β) η ενημέρωση των ωφελούμενων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη
κατά τις επαφές τους με αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και
πρόνοιας, γ) η διευκόλυνση των ωφελούμενων για την συμμετοχή τους σε πολιτιστικές ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες κ.ά.  
Υλοποίηση μέσω παρόχων
Οι υπηρεσίες του Προγράμματος προς τους Δικαιούχους θα προσφέρονται από τους Παρόχους του Προγράμματος οι οποίοι είναι επιχειρήσεις / νομικά πρόσωπα που θα επιλεγούν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο προσεχές διάστημα. Οι Πάροχοι αυτοί θα συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο.  
Κριτήρια επιλογής δικαιούχων
Δικαιούχοι (ωφελούμενοι) του Προγράμματος είναι:
-οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ , ΝΑΤ Κ.Λ. Π)
-οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου καθώς και οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δικαιούχοι κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι :
-Να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
– Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.
-Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας, που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ. Το ατομικό αυτό εισόδημα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.715, 65 € και το οικογενειακό στο διπλάσιο.
-Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.
-Να μην λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα.
-Να μην διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.
Σε επόμενο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μπορούν να ενταχθούν ως ωφελούμενοι και οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν σωρευτικά τα παραπάνω   κριτήρια χωρίς να απαιτείται πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  
Αξιολόγηση από τα τοπικά υποκαταστήματα
Την αξιολόγηση των αιτήσεων αναλαμβάνουν τα κατά τόπους καταστήματα, που θα ενημερώνουν όσους μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι του προγράμματος. Σε αυτούς θα γνωστοποιούνται και οι Πάροχοι της περιοχής του. Επομένως η αξιολόγηση της αίτησης θα ολοκληρώνεται εφόσον υπάρχει Πάροχος που δραστηριοποιείται στην περιοχή του συνταξιούχου, με τον οποίο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει συνάψει σύμβαση.  

Δικαιολογητικά  


Με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται:
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους (ήτοι του έτους 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι νομίμως δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
3. Βιβλιάριο υγείας, όπου φαίνεται ΑΜΚΑ
4. Απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο εκκαθαριστικό πληρωμής συντάξεων.
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ

Ελένη Διαφωνίδου
ediafonidou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τη Δευτέρα ξεκινούν οι εμβολιασμοί με το Johnson & Johnson

Αναμένεται την Τετάρτη η παραλαβή 33.600 δόσεων του μονοδοσικού εμβολίου Ξεπέρασαν τις 100…