Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 05-09-2012

Εργασιακό 05-09-2012

0

Θέμα 1ο

 


21 προσλήψεις στο Δήμο Μύκης για την Καθαριότητα των σχολείων
Μέχρι της 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις    
Τη σύναψή σύμβαση μίσθωσης έργου 22 καθαριστριών – στών με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ανακοίνωσε ο δήμος Μύκης την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου. Οι 18 καθαρίστριες – καθαριστές θα αναλάβουν την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Άλμας – Μάνταινας, 1ο Νηπιαγωγείο Κενταύρου, 2οου Νηπιαγωγείου Κενταύρου, Μύκης, Γλαύκης, Μελιβοίνων, Σμίνθης, Πάχνης, Δημαρίου, Κοτύλης, Άνω Θερμών, Τεμένους, Ωραίου, Γοργόνας, Αιώρας, Εχίνου, Κύκνου και οι 4 θα αναλάβουν την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Γυμνασίου Άνω Θερμών, Εχίνου, Γυμνασίου Γλαύκης – ΕΠΑΛ – Ενιαίο Λύκειο Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης.
Η σύμβαση θa υπογραφεί από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μύκης και το Ε.Ι.Ν.  
Δικαιολογητικά
1)Αίτηση
2)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3)Φωτοτυπία ταυτότητα
5)Κάθε άλλο έγγραφο πληροφοριακό για την πρόσληψη.
Οι αιτήσειw υποβάλλονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου.    

 

 
Θέμα 2ο


20 θέσεις εποχικών στο Δήμο Ξάνθης μέσα στο Φθινόπωρο
Δόθηκε έγκριση απομένει να βρεθούν τα κονδύλια    

 

Εξακόσιες σαράντα έξι θέσεις εποχικού προσωπικού σε 38 Δήμους της χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Οι θέσεις κατανέμονται σε 22 Περιφερειακές Ενότητες, από τις οποίες την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες:
■Αττική, 180 θέσεις,
■Εύβοια, 79 θέσεις,
■Ηράκλειο, 71 θέσεις, και
■Κορινθία, 47 θέσεις.
Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ωστόσο κώλυμα εμφανίζεται σε συγκεκριμένους Δήμους, λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Για το δήμο Ξάνθης εγκρίθηκαν 20 εποχικές θέσεις και αναμένεται μέσα στο Φθινόπωρο να προκηρυχθούν οι θέσεις εποχικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, αν τους φτάσουν τα κονδύλια από τα δημοτικά τέλη.    

 
Θέμα 3ο


4  επικουρικοί γιατροί στο νοσοκομείο Ξάνθης
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
27 θέσεις επικουρικών γιατρών στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας ΑΜΘ(4η Υγειονομική Περιφέρεια)    

 

Με 265 επικουρικούς ιατρούς  διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας, το ΕΚΑΒ, τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας έχει προκηρύξει τις 265 θέσεις που αφορούν τα Περιφερειακά Νοσοκομεία.
Ειδικότερα στα Νοσοκομεία θα προσληφθούν 233 Επικουρικοί Ιατροί, στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών θα καλυφθούν 16 θέσεις, στα κατά τόπους ΕΚΑΒ 14 θέσεις και στο Κέντρο Δηλητηριάσεων δύο θέσεις.
Στην επιλογή του προσωπικού τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενώ όταν έρθει η ώρα της πρόσληψη οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν μια φόρμα για τους δύο τόπους προτίμησης που επιθυμούν να επιλεγούν.  
Η διαδικασία επιλογής
Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρούνται ηλεκτρονικά δύο κατάλογοι έγγραφα επικουρικών ιατρών στους οποίους εγγράφονται κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεως τους, ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε αυτούς τους  δύο καταλόγους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι Επικουρικοί Ιατροί για την ενεργοποίηση της αίτησης υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση (5 Σεπτεμβρίου) στην οποία θα δηλώνουν έως δύο προτιμήσεις. Οι θέσεις ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται σε Γενικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία-Κ.Υ. και Κέντρα Υγεία απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α’ κατηγορία μπορούν να πληρωθούν από ιατρούς χωρίς τον περιορισμό χρόνου προϋπηρεσία στην ειδικότητα, αλλά με την υποχρέωση παραμονής στη θέση αυτή επί πενταετία. Όσον αφορά τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών, ο πρώτος κατάλογος αφορά την κάλυψη αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α’ κατηγορία, καθώς και στη Β’ Ζώνη, πλην των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που ανήκουν σε αυτήν.
Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α’ Ζώνη, το E.K.A.B. ανεξαρτήτου γεωγραφικής  περιοχής, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β’ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο.
Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν σε νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, σε τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
Για την εγγραφή στον δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε μονάδα υγεία, ενώ από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται όσοι επικουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν:
■Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
■Για τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται βεβαίωση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται μετά από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
■Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας.
Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ.
■Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ημέρες από την κατάθεσή της.
■Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός
■Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ και δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν εκτενέστερη πληροφόρηση για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο τηλέφωνο: 210 5231 897, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Υγείας www. yyka.gov.gr  

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ 135 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  


Την επομένη εβδομάδα προβλέπεται να εκδοθεί η προκήρυξη πρόσληψης 135 επικουρικών γιατρών για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων.  
Κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα στα Νοσοκομεία της ΑΜΘ
4η Υγειονομική Περιφέρεια
Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Ειδικότητα θέσεις
Ιατρική Βιοπαθολογία 1
Νεφρολογία 1
Ορθοπαιδική 1
Παιδιατρική 1

  Γ.Ν.Δράμας

Ειδικότητα θέσεις
Ιατρική Βιοπαθολογία 2
ΜΕΘ 1
ΩΡΛ 1

  Γ.Ν. Καβάλας

Ειδικότητα θέσεις
Ιατρική Βιοπαθολογία 1
Ιατροδικαστική 1
Καρδιολογία 1
Νευρολογία 1
Νευροχειρουργική 1
Πνευμολογία 1
Χειρουργική 1
Ψυχιατρική ή Παιδοψυχιατρική 1

  Γ.Ν. Κομοτηνής

Ειδικότητα θέσεις
Αναισθησιολογία 1
Καρδιολογία 1
ΜΕΘ 1
Ορθοπαιδική 1
Παιδιατρικη 1
Χειρουργική 1

  Γ.Ν. Ξάνθης

Ειδικότητα θέσεις
Αναισθησιολογία 1
Καρδιολογία (ΤΕΠ) 1
Παθολογία (ΤΕΠ) 1
ΩΡΛ 1

 
Θέμα 4ο


Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Αιτήσεις υποβάλλονται στα ΙΕΚ μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου 2012
Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύει θα προσλάβει ο ΟΑΕΔ    
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2012 – 2013 και θα αφορούν κάθε ένα από τα αναφερόμενα ΙΕΚ. Από τον υποψήφιο υποβάλλεται μόνο μία αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ και για ένα μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, παρέχεται η δυνατότητα, να δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του, ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ιδίου νομού. Πρόσληψη γίνεται σε ένα μόνο ΙΕΚ.
Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον υποψήφιο ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή με courier, στα κατά τόπους ΙΕΚ του Οργανισμού, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.  
Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Αίτηση
Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ : www.oaed.gr. Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier σε ένα μόνο ΙΕΚ και για έναν μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο Νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ – ΟΑΕΔ, η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στο ΙΕΚ πρώτης επιλογής του υποψηφίου και παρέχεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ του ιδίου Νομού (εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση του). Η πρόσληψη γίνεται σε ένα μόνο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.  
ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηπων 2 – Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής
Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13-Νομικών
Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής,
ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής,ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ-Τουριστικών
Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Δασοπονίας, ΠΕ18-
Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ-Πυροσβεστικού Σώματος
(με εμπειρία στο χειρισμό Πυροσβεστικών Οχημάτων).
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Μαγειρικής Τέχνης.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Ζαχαροπλάστες, Εκπαιδευτής Οδηγών.

 

 
Θέμα 5ο

 


 

Stage επιστημόνων σε επιχειρήσεις προτείνει ο ΣΕΒ
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με 5.000 ευρώ το εξάμηνο
Την παραμονή των νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα φιλοδοξεί να πετύχει ο ΣΕΒ μέσω του νέου προγράμματος εργασιακής εμπειρίας    

Την απορρόφηση 10.000 νέων πτυχιούχων σε επιχειρήσει του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα 6 έως 12 μηνών, προτείνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ως «αντίδοτο» στην ανεργία των επιστημόνων που ωθεί ένα μεγάλο μέρος τους στην αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.
Ο ΣΕΒ πρότεινε πρόσφατα στο υπουργείο Εργασίας την προκήρυξη Προγράμματος Απόκτησης Εμπειρίας (ΠΑΕΕ) για νέους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Το Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια, ενώ την επιλογή των αποφοίτων που θα εργαστούν σς επιχειρήσεις θα κάνουν τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ/ΤΕΙ.  
Στόχοι του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας είναι:
■ Η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησα των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, μέσα από τη συστηματική πληροφόρηση, την επαφή με
την αγορά εργασίας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
■Η συγκράτηση της εντεινόμενα αναγκαστικής φυγής προσοντούχων νέων προς το εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας.
■Η μείωση του χρόνου εισόδου των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση του πτυχίου.
■Η βελτίωση της ποιότητας και του εύρους της εμπειρίας που αποκτά ο απόφοιτος μέσα από την απασχόλησή του στην επιχείρηση.
■ Η μείωση του αριθμού αποφοίτων ανώτατα εκπαίδευσα που απασχολούνται σε θέσεις μη σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους και η αξιοποίηση των προσόντων των αποφοίτων ανώτατα εκπαίδευσης με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας
■ Η αύξηση της απασχόλησης των νέων αποφοίτων, μέσα από τη δικτύωση επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών υποστήριξης της αναζήτησης εργασίας.  
Ταυτότητα Προγράμματος
■Αριθμός ωφελουμένων νέων πτυχιούχων: 10.000 (σε χρονικό διάστημα δύο ετών).
■Προϋπολογιζόμενο κόστος ανά απασχολούμενο: 5.000 ευρώ (κάλυψη κόστους εξάμηνης απασχόλησης: μισθός και ασφαλιστικές εισφορές).
■Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματα: 50.000.000 ευρώ.
■Χρηματοδότηση: από εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα.  
Το νέου τύπου stage
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, το Πρόγραμμα αφορά την απασχόληση ενός αποφοίτου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών στις εγκαταστάσεις επιχείρησης, με σύμβαση έργου. Οι αποδοχέε των νέων θα είναι χαμηλές (περίπου 5.000 ευρώ το εξάμηνο), ενώ τις ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει ο εργοδότης.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά και τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ/ΤΕΙ, τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη προετοιμασία των νέων αποφοίτων για την τοποθέτησή τους σε θέση απόκτησα εργασιακής εμπειρία. Για την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος, προβλέπονται διαδικασία αξιολόγησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο».  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία της Άσκησης».    
 

 

Μέσα στο Σεπτέμβριο οι πληρωμές στους 5μηνίτες  


Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται η καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους στους δήμους του νομού που έχουν προσληφθεί από το ΚΕΚ – ΙΝΕ για το 5μηνο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί το 10% του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή ένας ορισμένος αριθμός ημερών εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε» αυτός ο αριθμός ολοκληρώθηκε τέλος Αυγούστου και από το ΙΝΕ έχει αποσταλεί προς υπουργείο Εργασίας η αίτηση χρηματοδότησης. Το υπουργείο θα κάνει τον  έλεγχος των δικαιολογητικών και μετά την διεκπεραίωσή του θα γίνει η εκταμίευση του ποσού.  
 

 

Εισαγωγή 25 μαθητών στα ΕΠΑ.Σ. Θράκης  


Την εισαγωγή 600 μαθητών- τριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και 300 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ανακοίνωσε ο ΟΤΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013.    

 

11 προγράμματα για 102.000 θέσεις από τον ΟΑΕΔ  


Πρόσκληση στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα ένδεκα «ανοικτά» (για την υποβολή αιτήσεων) προγράμματα πρόσληψης και απασχόλησης ανέργων που μπορούν να δημιουργήσουν, μέσω επιδοτήσεων, 102.000 θέσεις εργασίας απηύθυνε ο ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με στοιχεία από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.130.000 άτομα, έχουν ενταχθεί σε 68 προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης προϋπολογισμού 3,85 δισ. Χωρίς τα προγράμματα αυτά η ανεργία θα ήταν 5% – 7% υψηλότερη. Η απορροφητικότητα των προγραμμάτων αγγίζει το 84%, αν και τελευταία έχει περιοριστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για να μπουν σε πρόγραμμα επιδότησης.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο οκτάμηνες προσλήψεις στο δήμο Αβδήρων

Στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης θα καθοριστούν οι ειδικότητες και τα προσόντα Τακτική …