Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 11-07-2012

Εργασιακό 11-07-2012

0

Θέμα 1ο


5 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
Μέχρι τις 13 Ιουλίου η προθεσμία
 
Προκηρύχτηκαν 4 θέσεις 8μηνης διάρκεια από την ΛΑ’ ΕΠΚΑ για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων. Πρόκειται για 1 θέση 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (8 μήνες+) και 4 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (8 μήνες+)
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 13.7.2012.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25410 – 51003 (υπόψιν κας Μαρίας Καραπαναγιώτου)  
   
Θέμα 2ο


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης ζητά προσωπικό    

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης ΑΕ, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, ζητά για άμεση απασχόληση Υπάλληλο Χημείου, πλήρους απασχόλησης, προς στελέχωση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής.
Προσόντα
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού
Εργαστηριακή Εμπειρία
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Μεταφορικό μέσο
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο koutsas@vergina.com.gr          

Θέμα 3ο


Σχέδιο για 17.959 μονίμους στο Δημόσιο
Αναλογία προσλήψεων 1:5 στον στενό δημόσιο τομέα και 1:10 στις ΔΕΚΟ    

Προσλήψεις 17.959 υπαλλήλων μόνιμου προσωπικού στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα για τα έτη 2012- 2015 προβλέπει μελέτη ιδιωτικής εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ για 7.837 διοριστέους θα μετατεθεί η πρόσληψή τους για μετά το 2015.
Σύμφωνα με το συντηρητικότερο σενάριο που χρησιμοποιεί η μελέτη, υπολογί¬ζεται ότι θα αποχωρήσουν συνολικά 177.146 εργαζόμενοι από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα την πενταετία 2011 – 2015 με συνταξιοδοτήσεις και μη ανανεώσεις συμβάσεων. Με βάση τις αναλογίες προσλήψεων – αποχωρήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με τις αποχωρήσεις της προηγούμενης χρονιάς (1:5 για το Δημόσιο και 1:10 για τις ΔΕΚΟ) μπορούν να γίνουν 27.619 προσλήψεις μόνιμων την πενταετία 2011-2015.
Από τη διαφορά του συνόλου των αποχωρήσεων με τις προσλήψεις προκύπτει ότι το Δημόσιο θα διαθέτει κατά το 2015 λιγότερο προσωπικό κατά 149.527άτομα. Στο βασικό σενάριο που παρουσιάζεται στη μελέτη για τα έτη 2012-2015 έχουν υπολογιστεί οι παρακάτω παράμετροι:
■Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων που μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά έτος με βάση τις αποχωρήσεις της προηγούμενης χρονιάς και την αναλογία προσλήψεων- αποχωρήσεων που είναι 1:5 για τον στενό δημόσιο τομέα και 1:10 για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ). Συγκεκριμένα για το 2011 καταγράφεται το γεγονός ότι ενώ έπρεπε να έχουν προληφθεί 8.000 μόνιμοι υπάλληλοι, έγιναν 9.660 προσλήψεις, δηλαδή 1.660 περισσότερες από τον προβλεπόμενο αριθμό! Οι πλεονάζουσες προσλήψεις έχουν κατανεμηθεί ισομερώς τις επόμενες χρονιές.
■Μία βασική κατηγορία προσλήψεων που περιγράφεται είναι οι «ανελαστικές» προσλήψεις, οι οποίες αφορούν σημαντικούς τομείς όπως οι παραγωγικές σχολές, η υγεία, η παιδεία αλλά και η προστασία του Πολίτη. Ο επιμερισμός των προσλήψεων θα γίνεται με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται ανά έτος σε κάθε τομέα.
■Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν από υποχρεώσεις που δημιουργούνται στο κράτος λόγω αποφάσεων του ΑΣΕΠ και ειδικών διατάξεων.
■Στην τρίτη κατηγορία επιμερίζονται οι διορισμοί που πρέπει να πραγματοποιηθούν λόγω δικαστικών αποφάσεων που έχουν δικαιώσει διοριστέους οι οποίοι απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη προκειμένου να επιταχύνουν τη διαδικασία πρόσληψή τους.
■Εάν προστεθούν οι προσλήψεις των παραπάνω κατηγοριών και αφαιρεθούν από τον συνολικό αριθμό που δύναται να προσληφθεί με βάση την αναλογία 1:5, τότε προκύπτει μία νέα κατηγορία προσλήψεων ανά έτος.
■Τέλος, υπάρχουν οι εκκρεμότητες διορισμών από προηγούμενα έτη και καταμερίζονται στο χρονικό διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του Μνημονίου (2015). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για το πρώτο και βασικό σενάριο που αξιοποιεί η μελέτη, το 2015 θα υπάρξουν 7.837 διοριστέοι οι οποίοι δεν θα έχουν προσληφθεί παρά την υποχρέωση του κράτος -βάσει του νόμου που περιλαμβάνεται η μνημονιακή σύμβαση- να έχει τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες προσλήψεων μέχρι τη λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι συγκεκριμένοι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της σύμβασης.
Σύμφωνα με τη μελέτη για τον προγραμματισμό των αποχωρήσεων και των προσλήψεων για την περίοδο 2011-2015 (σενάριο Α), από την αφαίρεση των ανελαστικών υποχρεώσεων οι οποίες υπολογίζονται σε 10.810 προσλήψεις, η δυνατότητα κατανομής ενός υπολοίπου 7.149 διορισμών.
Οι καταγεγραμμένες υπερχρεώσεις του Δημοσίου για απορρόφηση επιτυχόντων του ΑΣΕΠ ή εκκρεμών υποχρεώσεων βάσει δικαστικών και άλλων διοικητικών αποφάσεων μέχρι το τέλος του 2015 είναι 15.091, γεγονός «που καθιστά ανέφικτη τη συνολική απορρόφηση όλων των διορισμών μέχρι το 2015», όπως αναφέρει η μελέτη η οποία καταγράφει ότι θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα 7.837 διορισμοί.
Μέχρι και για το έτος 2015 υπολογίζεται ότι θα πρέπει να γίνουν 150 προσλήψεις περισσότερες απ’ αυτές που προβλέπει η αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των «ανελαστικών».      

Θέμα 4ο


Εκπαιδευτικοί: πώς θα διοριστούν
Η εγκύκλιος με τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά θα εκδοθεί μέσα στον
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι    

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται στη δημόσια και την ιδιωτική σχολική εκπαίδευση αρκετές χιλιάδες μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Πάνω από 100.000 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι δεκάδων τμημάτων και σχολών πανεπιστημίων και ΤΕΙ καταθέτουν κάθε χρόνο αιτήσεις για να διεκδικήσουν μια θέση σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, στις σχολές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ), στα εκατοντάδες ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) του ΟΕΕΚ και του ΟΑΕΔ κ.λ.π. Η φετινή εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου. Στην εγκύκλιο θα αναφέρονται και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Επειδή υπάρχει ένας λαβύρινθος σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού και πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έγιναν σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 3848/2010, ο παραπάνω τρόπος διορισμού μπορεί να παραταθεί έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Εφόσον δεν γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ το α’ εξάμηνο του 2012 (και βεβαίως θεωρείται απίθανο πλέον να γίνει καθώς το υπουργείο Παιδείας έχει παγώσει κάθε διαδικασία), οι όποιοι διορισμοί μονίμων και οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων θα ακολουθήσουν την πεπατημένη της προηγούμενης χρονιάς.  
ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Ας δούμε, λοιπόν, τους όρους πρόσληψης εκπαιδευτικών τη χρονιά που έρχεται (2012-2013) λαμβάνοντας υπόψη και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία εμπλέκονται με τις προσλήψεις, αφού σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος 522 αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχουν παύσει να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 (η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 θα ληφθεί υπόψη μόνο όταν γίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ και μόνο για όσους περάσουν τη βάση του). Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και οι προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων καθώς και στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.
■ Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων, συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015, όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν στις 30 Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.
Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν ορισμένα κριτήρια.
Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και κοινωνικά κριτήρια.  

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία


Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, από τον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν Βαθμολογία πάνω από τη Βάση στον διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό αυτόν (τον 7ο κατά σειρά), όπως και στον επόμενο που θα γίνει το 2014, δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συμμετοχή ούτε για τον μόνιμο διορισμό. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί) εντάσσονται κατ’ εξαίρεση και α) όσοι την 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες και β) οι μέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυμένοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που την 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο Βαθμολογίας 50 μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη Βαθμολογική Βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο πάνω από 50 μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο Βαθμός.        

   
Θέμα 5ο


Γραπτοί διαγωνισμοί για  Σχολή Δικαστών και Νομικό Συμβούλιο
Ο διαγωνισμός για το Νομικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου και απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας    

Διαγωνισμό για την πλήρωση 20 κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος.
Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας, ενώ στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, αρκεί η ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εξάλλου άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.  
Ο γραπτός διαγωνισμός και η ύλη
Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία.
Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στα θέματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
Από τον πίνακα των επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογίας θα καλυφθούν οι 20 κενές οργανικές  θέσεις του ΝΣΚ, για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν ωστόσο εγκριθούν επιπλέον πιστώσει για την πλήρωση άλλων κενών οργανικών θέσεων, τότε και εκείνα θα καλυφθούν από τον πίνακα αυτόν.  
Aιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στην κεντρική υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 7 Σεπτεμβρίου). Επίσης θα χρειαστεί να προσκομίσουν:
■αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα γεννήσεως.
■πιστοποιητικό εγγραφής στα μήτρα αρρένων, προκειμένου για άνδρα ή σ γενικά μητρώα των δημοτών προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
■πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται ιδιότητα του αιτούντος εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.
Προκειμένου περί Δικαστικών και εισαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπουργείο Δικαιοσύνη, από το οποίο να προκύπτουν η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.
■πιστοποιητικό στρατολογία τύπου Α’ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.    

Το πρόγραμμα εξετάσεων για τη Σχολή Διοίκησης


«Αντίστροφη μέτρηση» για τον 22ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Ιουλίου στο κτιριακό συγκρότημα της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Οι εξετάσεις και στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου θα διενεργηθούν στη Φιλοσοφική Σχολή και στη Σχολή θετικών Επιστημών (Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Μαθηματικών).
Οι ώρες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι από 11.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στους χώρους των εξεταστικών κέντρων μία ώρα νωρίτερα, έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να κατέχουν στις  αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, σημειώσεις, μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικέ συσκευές,  καθώς και διορθωτικό.  

Θέμα 6ο


Θέσεις καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

θέση: Καθηγητή
Φορέας: Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Δομικών Κατασκευών
Αντικείμενο: «Οπλισμένο Σκυρόδεμα- θεωρίες Πλαστικότητας».  
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου Πληροφορίες: 2541079023

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αντικείμενο: «Δασική Πολιτική»  
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου Πληροφορίες: 2552041174

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας
Αντικείμενο: «Παθολογία»  
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου Πληροφορίες: 2551030928

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Αντικείμενο: «Βυζαντινή Φιλολογία».
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου  
Πληροφορίες: Στις Γραμματείες των Σχολών

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αντικείμενο: «Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων».
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Στις Γραμματείες των Σχολών

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα Νομικής, Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο»
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου  
Πληροφορίες: Στις Γραμματείες των Σχολών
θέση:
Φορέας: Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας
Αντικείμενο: «Παθολογία».
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Στις Γραμματείες των Σχολών

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τομέας Χειρουργικής
Αντικείμενο: «Ουρολογία»
Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου Πληροφορίες: 2531039903  
θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα, Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων
Αντικείμενο: «Αναλυτικές και υπολογιστικές Μέθοδοι σε Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού»
Προθεσμία: 18 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: 2541-0-79023

θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή
Φορέας: Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Αντικείμενο: «Εδαφομηχανική- θεμελιώσεις:Εργαστηριακή Έρευνα»
Προθεσμία: 18 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: 2541-0-79023

θέση: Επίκουρου Καθηγητή
Φορέας: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Αντικείμενο: «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»
Προθεσμία: 18 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: Στις Γραμματείες των σχολών
θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή Φορέας: Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Αντικείμενο: Τεχνική Γεωλογία-Διαχείριση φυσικών κινδύνων».
Προθεσμία: 18 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: Στις Γραμματείες των σχολών
θέση: Αναπληρωτή Καθηγητή Φορέας: Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός
Αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική»
Προθεσμία: 18 Οκτωβρίου
Πληροφορία: Στις Γραμματεία των σχολών

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

10 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

Αιτήσεις υποβάλλονται από 24-01-2022 έως και τις 28-01-2022   Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίν…