Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 23-05-2012

Εργασιακό 23-05-2012

0

Θέμα 1ο


10.000  προσλήψεις στους δήμους
Στο ΣτΕ το αίτημα για άρση της αναστολή των διαδικασιών
Ζητούνται υπάλληλοι καθαριότητας, βρεφονηπιακών σταθμών, ναυαγοσώστες και εργάτες δασών
 
Την άρση της αναστολής των διαδικασιών πρόσληψης για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού στους δήμους της χώρας ζήτησε με κατεπείγουσα εγκύκλιο του, πριν από τον σχηματισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης, ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος.
Στην εγκύκλιο του, την οποία απηύθυνε προς την Επιτροπή του άρθρου 28 (παρ. 4 του Ν. 2190/1194) του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικαλούμενος λόγους δημόσιας υγείας, απώλειας κοινοτικών πόρων και αναστολής λειτουργιών δημοτικών υπηρεσιών, ζήτησε να ανάψει το πράσινο φως για την πρόσληψη περίπου 10.000 υπαλλήλων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, ζητείται να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης για υπαλλήλους οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στις υπηρεσίες καθαριότητας, στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς και για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων, καθώς επίσης και για ναυαγοσώστες, εργάτες δασών και υδρονομείς άρδευσης.
Συνολικά πρόκειται για 9.903 θέσεις προσωπικού οι οποίες, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από τη δημοσιονομική πολιτική και δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Συγκεκριμένα, οι θέσεις για τις οποίες ζητείται να κινηθεί η διαδικασία των κατ’ εξαίρεση προσλήψεων, είναι οι εξής:  
Οι προκηρύξεις
4.703 στις υπηρεσίες καθαριότητας. Το προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ήδη το υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην κατανομή των θέσεων και μόλις η Επιτροπή του ΣτΕ ανάψει το πράσινο φως θα εκδοθεί η εγκριτική απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι προσλήψεις θα γίνουν με τα κριτήρια και τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Όπως τονίζεται, η έλλειψη προσωπικού καθαριότητας έχει άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, οπότε ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται ενώ παράλληλα επιτείνονται οι κίνδυνοι από τη μη έγκαιρη αποκομιδή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
4.000 ναυαγοσώστες, εργάτες δασών και υπάλληλοι βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών. Η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη αρχίσει, οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Ιουνίου και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί κινδυνεύουν με πρόωρο κλείσιμο λόγω της λήξης των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει συνολικά 4.000 θέσεις υπαλλήλων αλλά η αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης λόγω των εκλογών καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των υπηρεσιών. Η μη πρόσληψη ναυαγοσώστων έως την 1η Ιουνίου επισύρει την επιβολή προστίμων από τις λιμενικές Αρχές.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το υπουργείο Εσωτερικών και για το προσωπικό που απαιτείται για την υποστήριξη της πυρασφάλειας, με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη αρχίσει. Πρόκειται για θέσεις εργατών για τον καθαρισμό των δασών.
Σε ότι αφορά τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί έως τις 31 Ιουλίου, ωστόσο κινδυνεύουν άμεσα με λουκέτο λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό (συνταξιοδοτήσεις τακτικών υπαλλήλων, λήξεις συμβάσεων έκτακτου προσωπικού).
Για την εύρυθμη λειτουργία τους θα πρέπει άμεσα να ανάψει το πράσινο φως για την πρόσληψη βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων, καθαριστριών κ.ά. Επιπλέον, η μη έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού θα σημάνει απώλεια κοινοτικών πόρων καθώς οι σταθμοί λειτουργούν στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.
700 υπάλληλοι για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος αναμένεται να βρει τις δημοτικές παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς προσωπικό. Αν δεν αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης, υποχρεωτικά θα ανασταλούν οι λειτουργίες τους.
500 υδρονομείς άρδευσης. Το εν λόγω προσωπικό προσλαμβάνεται από τους δήμους με σκοπό την άρδευση των καλλιεργειών. Στις περιοχές όπου η έναρξη της αρδευτικής περιόδου συνέπεσε με την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, οι προσλήψεις αυτές δεν έγιναν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι καλλιέργειες.    

Θέμα 2ο


1.386 Θέσεις εποχικών πυροσβεστών
Στο ΣτΕ το έγγραφο του γενικού λογιστηρίου για την πρόσληψή τους

   
Στα χέρια του Συμβουλίου της Επικρατείας βρίσκεται το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο εγκρίνεται η πρόσληψη 1.386 εποχικών πυροσβεστών. Το έγγραφο που υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή θα πρέπει να λάβει έγκριση από το ΣτΕ, όπως προβλέπεται για προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο.
Μόλις υπάρξει αυτή η ειδική έγκριση, θα ανάψει το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει η κάλυψη των θέσεων μετά την έκδοση σχετικής προκήρυξης η οποία υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Η καθυστέρηση στην έκδοση της προκήρυξης – κανονικά το προσωπικό αρχίζει να απασχολείται στις αρχές Μαΐου με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου – αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα για την τρέχουσα χρονιά οι εποχικοί πυροσβέστες να απασχοληθούν μόνο για 6 μήνες αντί για 8 που διαρκούν συνήθως οι συμβάσεις τους.
Οι τέσσερις βασικές ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη είναι εργάτες πυρόσβεσης – διάσωσης, οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, εργάτες – οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων και πυροφύλακες.  
Οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες και να έχουν καλή σωματική και ψυχική υγεία (σύμφωνα με όσα ορίζονται για την κατάταξη των μόνιμων πυροσβεστών).
Παράλληλα, απαιτείται να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση πρόσληψης όσων έχουν επαναπροσληφθεί στη Δασική ή Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης για λόγους πειθαρχικούς ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας.
Για την πρόσληψη προβλέπονται επίσης συγκεκριμένα όρια ηλικίας. Ειδικότερα, όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις των εργατών πυρόσβεσης – διάσωσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 50ό έτος, για τις θέσεις οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.
Αντιστοίχως, για τις θέσεις εργατών – οδηγών αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος και τέλος για τις θέσεις πυροφυλάκων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.
Στην κατηγορία θέσεων για εργάτες – οδηγούς αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα γυναίκες (αρχική προϋπόθεση για τις θέσεις αυτές αποτελεί εξάλλου η υπηρέτηση της στρατιωτικής θητείας στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων). Αντίθετα, στις θέσεις εργατών πυρόσβεσης – διάσωσης το 10% καλύπτεται υποχρεωτικά από γυναίκες.
Στην κατηγορία οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων απαιτείται και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας.
Θα ακολουθήσει η πρώτη επεξεργασία των αιτήσεων βάσει των προσόντων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων θα ληφθούν υπόψη η εντοπιότητα, η ανεργία, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων, η πολυτεκνία, η προϋπηρεσία ως εποχικών πυροσβεστών κ.λπ. Στη συνέχεια, όσοι καταταγούν στις πρώτες θέσεις των πινάκων επιλογής, θα κληθούν να υποβληθούν σε υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις.
Με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική, οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις έδρες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Σώματος στις οποίες προκηρύσσονται θέσεις, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για θέσεις σε νησιά μπορούν να κατατεθούν και στα επιμέρους Πυροσβεστικά Κλιμάκια (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν Πυροσβεστική Υπηρεσία).    

 
Θέμα 3ο


1.500 άνεργοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με 7μηνες συμβάσεις
Οι άνεργοι θα λαμβάνουν κάθε μέρα 25 ευρώ, ενώ ο μισθός τους  θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 625 ευρώ μηνιαίως  

 
Ενέργειες προς την κατεύθυνση της άμεσης ενίσχυσης του προσωπικού φύλαξης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων αναλαμβάνουν από κοινού τα υπουργεία Πολιτισμού και Eργασίας, προκειμένου να ξεκινήσει -έστω και καθυστερημένα- η εφαρμογή του θερινού ωραρίου λειτουργίας τους και να μην επαναληφθούν φαινόμενα σαν αυτά της Αρχαίας Ολυμπίας.
Ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει την πρόσληψη 590 εποχικών φυλάκων – νυχτοφυλάκων και 90 καθαριστριών σε 54 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας.
Ωστόσο η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος «πάγωσε» τη διαδικασία έκδοση της προκήρυξης που αφορούσε πεντάμηνη απασχόληση. Έτσι το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να προωθήσει ένα πρόγραμμα απόκτησα εμπειρίας για 1.500 νέους, ώστε να καλυφθούν έως έναν βαθμό οι ελλείψει προσωπικού.  
Υπ. Εργασίας
Με 1.500 άνεργους θα καλύψουν τις  άμεσες ανάγκες τους -λόγω τουριστικής περιόδου- αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη την επικράτεια. Η νέα δράση του υπουργείου Εργασίας, που είναι συναφής με αυτή της Κοινωφελούς εργασίας σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, έχει ήδη αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά», καθώς ήδη οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απασχόλησης  ανέργων στον τομέα του πολιτισμού θα υλοποιήσουν το προσεχές διάστημα φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδρύματα και εταιρείες αστικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.
Για την υλοποίηση του προγράμματος οι παραπάνω φορείς θα συνεργάζονται με τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσία (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων, μουσεία), καθώς και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, από το ΥΠΠΟΤ ως συμπραττόντων φορέων, για την απασχόληση ανέργων σε έργα ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα.  
Πού και πώς θα απασχοληθούν οι άνεργοι
Οι επιλεγέντες θα καλύψουν τις ανάγκες των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, ενώ θα απασχοληθούν επίσης σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Ακόμη θα καλύψουν τις διευρυμένες ανάγκες ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός. Οι άνεργοι θα απασχολούνται για επτά μήνες (στη διάρκεια ενός έτους), θα λαμβάνουν για κάθε ημέρα πλήρη απασχόληση το ποσό των 25 ευρώ, ενώ ο μισθός τους θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, πρώτα θα παρακολουθήσουν διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό.    

   
Θέμα 4o


Έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις για tους 5.000 ιατρούς στον  ΕΟΠΥΥ    

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως το τέλος Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση συνολικά 5.000 θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Γεράσιμος Βουδούρης επισημαίνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι η αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι τις 31 Μαΐου.
Από τις 5.000 θέσεις, 2.000 θα καλυφθούν από παθολόγους ή γιατρούς γενικής ιατρικής, 1.000 από παιδιάτρους, 366 από καρδιολόγους, 196 από οφθαλμιάτρους, 171 από γυναικολόγους, 179 από ορθοπεδικούς, 141 από ΩΡΑ, 130 από γαστρεντερολόγους, 153 από ουρολόγους, 114 από πνευμονολόγους, 106 από νευρολόγους και 102 από ψυχιάτρους. Επίσης, 3 θέσεις θα διατεθούν σε αγγειοχειρουργούς, 3 σε αιματολόγους, 17 σε αλλεργιολόγους, 63 σε δερματολόγους, 54 σε ενδοκρινολόγους, 3 σε νευροχειρουργούς, 6 σε νεφρολόγους, 33 σε ιατρούς παθολογικής ογκολογίας, 6 σε παιδοψυχιάτρους, 5 σε ιατρούς πλαστικής χειρουργικής, 51 σε ρευματολόγους, 23 σε ιατρούς με ειδικότητα στη φυσιατρική, 68 σε χειρουργούς, 3 σε ιατρούς χειρουργικής θώρακος και 4 σε χειρουργούς παίδων.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πρόσληψης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο τις αιτήσεις τους.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
■          Να έχουν πτυχίο Ανώτατης Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
■          Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα ή σε ΝΠΔΔ.
■          Να μην έχουν απολυθεί από κανέναν Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
■          Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από τους ασφαλιστικούς φορείς που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία ασφαλιστικού οργανισμού.
■          Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία.
■          Να μην είναι μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα και φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ, όπως και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.
■          Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ που θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.  

       
Θέμα 5ο


Μια ιδέα για έρευνα δίνει έως 600.000 ευρώ
Η μέγιστη διάρκεια του έργου φτάνει τους 26 μήνες  

 
Nέες καινοτόμες ερευνητικές προτάσεις χρηματοδοτεί η νέα δράση «Αριστεία II» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Στόχος της δράσης  «Αριστεία II» είναι η άμεση ισχυροποίηση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, η ενδυνάμωση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα.
Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο έργου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε- ΠΕΔΒΜ). Η μέγιστη διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι 26 μήνες, ενώ η κάθε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 600.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση, στην υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου, ενώ ενισχύει την ερευνητική τους αυτονομία και αυτοδυναμία.
Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση της Δράσης, μακροπρόθεσμα τέτοιου τύπου προσπάθειες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος.  
Δικαιούχοι
Ο ενδιαφερόμενοι που υποβάλλει την πρόταση θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή μέλος ΕΠ ΤΕΙ ή μέλος του Διδακτικού Προσωπικού των φορέων του Ν. 3432/2006 ή Ερευνητής σε ερευνητικό φορέα. Επιπλέον, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων δικαίωμα υποβολής πρότασης θα έχουν και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) και τα συνεργαζόμενα με αυτά μέλη ΔΕΠ.
Στη δράση δεν μπορούν να συμμετάσχουν:
■          Κύριοι Ερευνητές των οποίων πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ I» και ο ΚΕ αποδέχθηκε την υλοποίησή της.
■          Κύριοι Ερευνητές των οποίων πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ ως επιλαχούσα στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση έργου.
Τα επιστημονικά πεδία
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα μπορούν να σχετίζονται με οποιαδήποτε πεδίο της  σύγχρονης έρευνας, ενώ θα καταταχθεί, μόνο για λειτουργικούς λόγους, στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Μαθηματικά – Στατιστική – Πληροφορική / Επιστήμες Υπολογιστών, Φυσική και Αστρονομία, Χημεία και Επιστήμες Υλικών, Επιστήμες Μηχανικού Α’ ( Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική) Επιστήμες Μηχανικού Β’ (Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγική), Iατρικές Επιστήμες (Επιστήμες Zωής εκτός Ιατρικής 1 και Επιστήμες Zωής εκτός Iατρικής 2), Koινωνικές  Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και, τέλος, Ενέργεια & Περιβάλλον.  
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για την προκήρυξη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείριση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής  Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και στις αρμόδιες:
■Πολύτιμη Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210- 7458125, 210-7458125, e-mail: psak@gsrt. gr
■Βασιλική Καραβαγγέλη, τηλέφωνο: 210- 7458121, 210-7458121, e-mail: vkar@gsrt.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θλιβερή πρωτιά στην Ξάνθη σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Ημερίδα για την Υγιεινή και  την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας με πρωτοβουλία του Εργατικ…