Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 21-03-2012

Εργασιακό 21-03-2012

0

Θέμα 1ο


Ανοίγουν 14.245 θέσεις συμβασιούχων

 
Σε δήμους, περιφέρειες και στα ΕΛΤΑ
Οι συμβάσεις που θα υπογράψει το νέο προσωπικό θα είναι ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
Πακέτο 14.245 προσλήψεων για προσωπικό ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου σε δήμους, περιφέρειες και στα ΕΛΤΑ εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα. Οι σχετικές διαδικασίες για τις προκηρύξεις και την τοποθέτηση των υπαλλήλων θα κινηθούν εντός του 2012.
Σε δήμους και περιφέρειες προγραμματίζονται να γίνουν 12.677 προσλήψεις σε διάφορες υπηρεσίες και δομές τους, ενώ οι υπόλοιπες 1.568 θέσεις αφορούν την κάλυψη εποχικών αναγκών στα ΕΛΤΑ.  
Με μίσθωση έργου σε δήμους και περιφέρειες
Από τις θέσεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και με μίσθωση έργου σε δήμους και περιφέρειες, 4.477 αφορούν ποικίλες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων προσωπικό σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΑΠΗ, καθώς και ναυαγοσώστες ή απασχολούμενους στον τομέα της πυρασφάλειας.
Οι θέσεις αυτές καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πρόκειται για τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση βάσει και της πρόβλεψης πως θα πρέπει να είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2011.
Οι δαπάνες για την πληρωμή των συμβασιούχων θα καλυφθούν για τις 2.000 θέσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και περιφερειών, για τις 1.677 θέσεις από ερευνητικά, αναπτυξιακά συμβόλαια και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργα, ενώ για τις υπόλοιπες 800 θέσεις από τα αντίτιμα τα οποία εισπράττουν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ και άλλης υπουργικής απόφασης με την οποία θα εγκρίνονται 6.000 θέσεις ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων (όπως είναι η καθαριότητα).
Σημειώνεται πως οι θέσεις για τις υπηρεσίες αυτές δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που ισχύουν για τον αριθμό των συμβάσεων σε άλλους τομείς. Παράλληλα, με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προωθείται ρύθμιση με την οποία για τις θέσεις αυτές δεν θα απαιτείται έγκριση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής καθώς οδηγούσε σε σοβαρές καθυστερήσεις στην πρόσληψη του προσωπικού. Ανοίγει επίσης ο δρόμος και για την κάλυψη άλλων 2.200 θέσεων συμβασιούχων, οι οποίες είχαν εγκριθεί κατά το προηγούμενο έτος, αλλά δεν είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες πρόσληψής τους. Με νομοθετική ρύθμιση δίνεται δυνατότητα, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες των ΟΤΑ, οι θέσεις αυτές να προκηρυχθούν μέχρι τα τέλη του 2012.        
 

Θέμα 2ο


1.568 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ  

 
Πράσινο φως για την πρόσληψη συνολικά 1.568 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων άναψαν με κοινή τους απόφαση οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Εργασίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Ειδικότερα, για το 2012 αναμένεται να προληφθούν 1.568 άτομα ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ΔΕ Διαμετακομιστών.
Οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από τέσσερις έως οκτώ μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών σε προσωπικό.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των προσλήψεων, οι προκηρύξεις πρόκειται να εκδοθούν το αμέσως προσεχές διάστημα καθώς όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση οι 1.568 υπάλληλοι αναμένεται να αρχίσουν να απασχολούνται το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά είχαν εγκριθεί 2.340 θέσεις εποχικών στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, εκ των οποίων έχουν εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις για την πρόσληψη 772 ατόμων.
         
Θέμα 3ο


1500 νέοι σε 76 δήμους
   
8 νέες κοινωνικές δομές με κονδύλια του ΕΣΠΑ για δύο χρόνια  
Θα στελεχώσουν κοινωνικές δομές όπως: κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία  
Ξεκινά μέσα στον Μάρτιο η προκήρυξη ενός φιλόδοξου προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, που αφορά στην πρόσληψη 1.500 νέων (έως 30 ετών) σε υφιστάμενες και νέες κοινωνικές δομές που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν σε εβδομήντα έξι μεγάλους δήμους της χώρας.
Οι νέοι που θα προσληφθούν θα ανήκουν σε διάφορες διοικητικές, επιστημονικές και υποστηρικτικές ειδικότητες και θα απασχοληθούν για δύο χρόνια σε δομές, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, δημοτικοί λαχανόκηποι, γραφεία διαμεσολάβησης κ.ά.
Δικαιούχοι θα είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις), οι οποίοι θα συγκροτήσουν κοινωνικά εταιρικά σχήματα με συμπράττοντες φορείς δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους  

Θέμα 4ο


Έως την Παρασκευή οι ενστάσεις για τα προγράμματα αυτεπιστασίας
   
Λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Ο πίνακας με τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των ανέργων έγινε από τον ΟΑΕΔ και σε αυτόν αναγράφονται, πέρα από τη συνολική βαθμολογία κάθε ανέργου σε μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια κατάταξης, η ειδικότητά τους, οι φορείς στους οποίους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Οι ενστάσεις θα γίνονται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Ένσταση, Για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 2012, Τ.Θ. 14308, Αθήνα ΤΚ115 10.
Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις υπέβαλαν μόνο άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για θέσεις που αφορούν τις ειδικότητες των ηλεκτρολόγων, οδηγών, οικοδόμων, ελαιοχρωματιστών, σιδεράδων, υδραυλικών, χειριστών μηχανημάτων και εργατών γενικών καθηκόντων.
Σε δεύτερη φάση και μετά την ανάρτηση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, οι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο αίτηση, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με την οποία θα δηλώνουν τις αιτούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων.
Οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους δήμους θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ μετά την κατάρτιση και δημοσιοποίηση του οριστικού πίνακα.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, εκδίδονται αποφάσεις πρόσληψης αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια απασχόλησης σε έργα αυτεπιστασίας δεν μπορεί ετησίως να υπερβαίνει τις 135 ημέρες ασφάλισης ανά απασχολούμενο.
Επίσης δικαίωμα επανεγγραφής στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής έχουν και όσοι άνεργοι επανέκτησαν την ιδιότητα του ανέργου, έπειτα από προσωρινή απώλειά της, λόγω απασχόλησης άλλης (π.χ. σε φορείς του ιδιωτικού τομέα) από αυτή που προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση (έργα αυτεπιστασίας).  

Καταργείται η εντοπιότητα


Καταργείται η πριμοδότηση της εντοπιότητας για προσλήψεις σε περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων ή σε παραμεθόριες, με βάση την τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε την Τρίτη. Με την τροπολογία αυτή επιχειρείται επίσης να μπει φρένο στις ανεξέλεγκτες προσλήψεις και αποσπάσεις υπαλλήλων που θα γίνονται πλέον έπειτα από αυστηρό έλεγχο και έγκριση των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων.  

Θέμα 5ο


7 θέσεις γιατρών στον ΕΟΠΥΥ Ξάνθης

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για τις 350 θέσεις γιατρών και οδοντιάτρων που έχουν προκηρυχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ. Όσοι θέλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ(www.eoryy.gov.gr.  
Οι θέσεις στο νομό Ξάνθης

 

Ειδικότητα Θέσεις
Καρδιολογία 1
Ορθοπεδική 2
Παθολογία – Γενικής Ιατρικής 2
Παιδιατρική 2

 

Θέμα 6ο


Γραπτοί διαγωνισμοί για 296 διοικητικούς στην Ε.Ε.

Αιτήσεις έως της 17 Απριλίου
Δυο γραπτούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στους τομείς της ευρωπαϊκής διοίκησης, της επικοινωνίας, των εξωτερικών σχέσεων καθώς και στον νομικό τομέα και την ελεγκτική διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).  
296 θέσεις σε υπηρεσίες της Ε.Ε.
Συνολικά οι προς πλήρωση θέσεις ανέρχονται σε 296 και αφορούν τους βαθμούς AD 5 (διοικητικοί υπάλληλοι) και ΑD 7 (διοικητικοί υπάλληλοι με καθήκοντα συντονιστή ομάδας).
Ειδικότερα, στον τομέα της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης θα προσληφθούν και για τους δύο βαθμούς 114 άτομα, στον νομικό τομέα 64 άτομα, στην ελεγκτική 43 άτομα, στην επικοινωνία 42 άτομα και στις εξωτερικές σχέσεις 33 άτομα.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της EPSO, αποστέλλοντας την αίτησή τους έως τις 17 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών.
Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να εγγραφούν σε έναν μόνο διαγωνισμό και σε έναν μόνο τομέα. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει τη στιγμή της ηλεκτρονικής εγγραφής και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την ηλεκτρονική επιβεβαίωση και επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητας.  
Τι πρέπει να κατέχουν για να συμμετέχουν
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς όρους της προκήρυξης. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απολαμβάνουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους, να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά (οι άνδρες υποψήφιοι) και να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών για τον βαθμό AD 5 και σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τον βαθμό AD 7.
Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι και μόνο για τις προκηρυσσόμενες θέσεις του βαθμού AD 7 απαιτείται σχετική επαγγελματική πείρα.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μιλούν άριστα μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση υπολογιστή και διοργανώνονται από την EPSO. Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών και εγκρίνει το περιεχόμενο βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από την EPSO.  
Δοκιμασίες αξιολόγησης
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Οι δοκιμασίες αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες για μία ή μιάμιση μέρα και οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν στις ειδικές δεξιότητες στον τομέα που έχουν επιλέξει καθώς και στις εξής γενικές δεξιότητες: ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία, εκπαίδευση και εξέλιξη, καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση, επιμονή στην επίτευξη των στόχων και δυνατότητα ομαδικής εργασίας.  
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υποβάλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά. Πρέπει να υποβληθούν μόνο μη επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας δεν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρονται σε αιτήσεις υποψηφιότητας ή άλλα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί σε προηγούμενη υποψηφιότητα. Κανένα από τα δικαιολογητικά των διαφόρων υποψηφιοτήτων δεν επιστρέφεται.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα εγγραφούν στους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων και στους οποίους θα προσφερθεί θέση απασχόλησης θα πρέπει να προσκομίσουν πριν από την πρόσληψή τους, προς εξακρίβωση, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Για να δικαιολογήσουν οι υποψήφιοι την απαιτούμενη ιθαγένεια, θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει την ιθαγένεια (διαβατήριο, ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ρητά η ιθαγένεια) και το οποίο πρέπει να ισχύει κατά την τελευταία προθεσμία που έχει καθοριστεί για την ηλεκτρονική εγγραφή.  
Όροι του διαγωνισμού
Σε ότι αφορά τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τίτλους σπουδών/ή και βεβαιώσεις που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών. Για τους τίτλους μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει οι υποψήφιοι να επισυνάψουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων και για τα διδασκόμενα μαθήματα και τη διάρκεια διδασκαλίας τους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να εκτιμήσει η εξεταστική επιτροπή κατά πόσο είναι σχετικός ο τίτλος σπουδών με τη φύση των καθηκόντων. Σε περίπτωση τεχνικής ή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθημάτων επιμόρφωσης ή ειδίκευσης, οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν αν πρόκειται για μαθήματα με πλήρες ή μειωμένο ωράριο ή για νυχτερινά μαθήματα καθώς και τα μαθήματα και την επίσημη διάρκεια των σπουδών.  

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…