Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 01-02-2012

Εργασιακό 01-02-2012

0

Θέμα 1ο  
Ξεκίνησε το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας από Καβάλα – Έβρο  
2.641 προσλήψεις σε Αν. Μακεδονία – Θράκη

Έγκριση από το ΑΣΕΠ των πρώτων προκηρύξεων  
Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθούν άμεσα από τους φορείς οι πρώτες 2.641 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα αναμένεται να εγκριθούν πολύ σύντομα από την Ανεξάρτητη Αρχή και οι υπόλοιπες 6.490 θέσεις. Η πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνεται στους εξής φορείς:
Δήμος Παγγαίου (325 θέσεις), Δήμος Νέστου (340 θέσεις), Περιφέρεια Αν. Μακεδονία Θράκης (80 θέσεις), Δήμος Θάσου (190 θέσεις), Δήμος Καβάλας (830 θέσεις), ΚΕΚΥΚΑμεΑ Έβρου (30 θέσεις), Δήμος Ορεστιάδας (250 θέσεις), Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Ορεστιάδας (224 θέσεις). Κοινωφελής Επιχείρηση Ορεστιάδας (50 θέσεις), ΠΕ Καβάλας (145 θέσεις).
Όπως είναι γνωστό, δικαιούχοι είναι Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Επαγγελματία Ενώσεις.  
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν:
■Μακροχρόνια άνεργοι
■Βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργία
■Έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη
■Υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί κ.ο.κ.) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων
■Άνεργοι έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.
Μάλιστα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας ή να είναι αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργία^ και έχουν εισόδημα έω510.500 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010.
Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν αρκετές θέσεις είναι: Φυσικοθεραπευτές, μάγειρες, βιβλιοθηκονόμοι, βρεφονηπιοκόμοι, Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων, Γεωπόνοι, Δάσκαλοι Mουσικής, Διοικητικοί Υπάλληλοι, Διοικητικοί με γνώσει Η/Υ, Εισηγητές, Εργάτες, καθαριστές, Ηλεκτρολόγοι, Καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, Καθηγητές μουσικής Λογιστές, Μουσικοί, Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, Οικονομολόγοι, Παιδίατροι, Χειριστέ5 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργάτες Kαθαριότητας, Χειριστή μηχανημάτων, Φύλακες, Νυχτοφύλακες, Ψυχολόγοι, Βοηθητικό προσωπικό, Οδηγοί διαφόρων κατηγοριών, Κοινωνικοί λειτουργοί, Πολιτικοί μηχανικοί, Γυμνάσω, Τραπεζοκόμοι, Συνοδοί Οδικής Ασφάλειας, Θερμοϋδραυλικοί, Ναυαγοσώστες, Υπάλληλοι Καταγραφής, Βοηθοί Εμβολιασμών, Συνοδοί ΑΜΕΑ, Φιλόλογοι, Διαιτολόγοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί κ.λπ.
Κοινωφελής εργασία
Οι νέοι συνεργάτες αναμένεται να απασχοληθούν σε διάφορα έργα, όπως: έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών, έργα αποκατάσταση οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, δημιουργική απασχόληση παιδιών κ.λπ.
Οι φορείς που απέσπασαν την έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού θα προκηρύξουν άμεσα τις θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν κανονικά τις αιτήσεις τους στον φορέα απασχόλησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ένσταση στο ΑΣΕΠ(εντός 5 ημερών), όπως συμβαίνει και για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Πληροφορία για τις θέσεις στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και από το ειδικό γραφείο πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο τηλέφωνο: 210-5201200 (Μαρία Κουλούρη). Πληροφορία και στην ηλεκτρονική σελίδα www.epanad.gov.gr.  

Βαθμολόγηση ανέργων (κριτήρια και μόρια)
Κατάσταση Ανέργου            Μόρια
Μακροχρόνια άνεργοw (>12 μηνών)  20
Nέος άνεργος έως 30 ετών που αναζητά εργασία       25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργία     15
Αγρότες           10
Οικογενειακή Κατάσταση
Μονογονεϊκή Οικογένεια        15
Εγγαμος και οι δυο σύζυγοι άνεργοι  8
Με προστατευόμενα μέλη      5  
Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00€ έως 6.900,00€        15
από 6.901,00€ έως 12.000,00€           10
από 12.001,00 έως 16.000,00 €         8
από 16.001,00 € έως 22.000,00€       6
από 22.001,00 και άνω            0
Κατάσταση Υγείας
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50%       8
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% & άνω   8
Εντοπιότητα
Μόνιμος κάτοικος της Ενότητας(του νομού που υλοποιείται η πράξη)   10    
Θέμα 2ο  
2 διανομείς στα ΕΛΤΑ Ξάνθης  
39 θέσεις στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη  
Εκατόν τρεις θέσεις διανομέων και υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης προκήρυξαν τα ΕΛ.ΤΑ. τριών περιφερειακών διευθύνσεων σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Πειραιά και Αιγαίου. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου διάρκειας οκτώ μηνών.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Πειραιά και Αιγαίο
Σήμερα λήγουν οι προθεσμία για αιτήσεις στους δύο διαγωνισμού της Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας για το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης και τον Νομό Σερρών, ενώ στους δύο έτερους διαγωνισμούς η προθεσμία αναμένεται να καθοριστεί άμεσα.
■ Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Τριάντα εννέα θέσεις διανομέων και Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ενέκρινε το ΑΣΕΠ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολική; Μακεδονία;-Θράκης.
Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 20 διανομείς και 19 υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευση;, όλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει καταστήματα και μονάδες διανομής σε 21 πόλεις. Αναλυτικότερα, από τρεις θέσεις -δύο διανομέων και μία Εσωτερικής Εκμετάλλευσης. Θα προκηρύξουν το Ταχυδρομικό Κατάστημα Θάσου και το Κεντρικό Κατάστημα Δράμας για υπαλλήλους Εσωτερική Εκμετάλλευση.
Στα καταστήματα Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης και  οι μονάδες διανομής Καβάλας και Ξάνθης θα προσληφθούν από δύο διανομείς. Στα καταστήματα Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας θα προκηρυχθούν από δύο θέσεις Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.
Στα καταστήματα Λιμεναρίων και Σαπών, στο Κέντρο Διαλογής Αλεξανδρούπολης και στη Μονάδα Διανομής Δράμας τις θέσεις θα καταλάβουν ένας Διανομέας και ένας υπάλληλος Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.
Με έναν υπάλληλο Eσωτερικής Εκμετάλλευση; θα καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες τους τα καταστήματα Διδυμοτείχου, Δοξάτου, Καλαμποκιού, Προσοτσάνης και Φερών, ενώ στα καταστήματα Δικαίων, Ευλάλου, Μεταξάδων, Νέας Περάμου, Σουφλίου και στη Μονάδα Διανομής Κομοτηνής κατανέμεται από μία θέση διανομέα. Περισσότερες πληροφορίες 2510-226946.    

Θέμα 3ο  
Οι οκτώ ειδικότητες της αυτεπιστασίας  
Με ποια κριτήρια θα προσληφθούν στους δήμους 35.000 άνεργοι το 2012  
Σε οκτώ βασικές ειδικότητες θα κληθούν να απασχοληθούν 35.000 άνεργοι που θα προσληφθούν το 2012 μέσω του προγράμματος έργων αυτεπιστασίας στους δήμους, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται τις επόμενες εβδομάδες.
Οι άνεργοι θα πρέπει, με την υποβολή της αίτησης τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, να δηλώσουν μία από τις ειδικότητες που ζητούνται. Όπως ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα οι υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας, που συνυπογράφουν και τη σχετική υπουργική απόφαση για τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος, η προκήρυξη του ΟΑΕΔ με την οποία θα καλούνται οι άνεργοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους θα δημοσιοποιηθεί μέσα στο επόμενο 20ήμερο.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις ακόλουθες επιλογές ειδικοτήτων:
■Εργάτες γενικών καθηκόντων
■Ηλεκτρολόγοι
■Οδηγοί
■Οικοδόμοι
■Ελαιοχρωματιστές
■Σιδεράδες
■Υδραυλικοί
■Χειριστές μηχανημάτων
Το πρόγραμμα – όπως αναφέρθηκε – αφορά ανέργους ηλικίας από 18 έως 65 ετών και η επιλογή θα γίνει στη βάση τεσσάρων κριτηρίων: του χρόνου ανεργίας, της ηλικίας των υποψηφίων, της οικογενειακής τους κατάστασης (ανήλικα τέκνα) και της ανεργίας των συζύγων τους. Με βάση το κριτήριο της ηλικίας πριμοδοτούνται οι νέοι μέχρι 29 ετών και όσοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Κατά την υποβολή της αίτησης το μόνο δικαιολογητικό που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που έχουν δυνατότητα να λάβουν μόρια από τα κριτήρια της ύπαρξης ανήλικων τέκνων ή της ανεργίας των συζύγων τους.
Ο χρόνος ανεργίας κάθε υποψηφίου, αλλά και η ηλικία του είναι ήδη καταγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οπότε τα προβλεπόμενα μόρια για τα δύο αυτά κριτήρια θα προκύψουν αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο και έτσι δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.  
Η διαδικασία
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τον ΟΑΕΔ, ενώ έχει προβλεφθεί, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, να γίνονται δεκτές αιτήσεις στα ΚΕΠ αλλά και στα δημοτικά καταστήματα, τα οποία για τον λόγο αυτόν θα λειτουργούν και απογευματινές ώρες.
Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν έως τρεις δήμους, κατά σειράν προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να εργαστούν, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους ή τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα δημοσιευθούν προσωρινοί πίνακες: ένας αλφαβητικός για όλη τη χώρα και άλλοι κατά φορέα, δήμο και ειδικότητα. Στη συνέχεια θα δοθεί δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων που θα εξεταστούν από το ΑΣΕΠ και αμέσως μετά θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες ανά δήμο, ειδικότητα κ.λπ. Από τους πίνακες αυτούς οι δήμοι που θα εγκρίνουν έργα αυτεπιστασίας θα αντλούν το αντίστοιχο προσωπικό.  
Όροι απασχόλησης
Όσοι επιλεγούν για απασχόληση σε έργα αυτεπιστασίας θα λαμβάνουν κλιμακωτά – και ανάλογα με την ειδικότητα τους – έως 625 ευρώ καθαρά τον μήνα. Το μέγιστο διάστημα απασχόλησης για κάθε έτος είναι πέντε μήνες και θα δίνεται η δυνατότητα για διαρκή, συνεχόμενη απασχόληση αλλά και διακεκομμένη κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου, θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και, όπου προβλέπεται, θα υπάρχει ασφάλιση τους σε βαρέα και ανθυγιεινά.    

Θέμα 4ο  
12.590 αιτήσεις για 725 πυροσβέστες  
Η αναλογία της πρόσληψης διαμορφώνεται στο 1: 17      
Περισσότεροι από 12.590 υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 725 θέσεις Δόκιμων Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Πυροσβεστικού Σώματος που έληξε στις 16 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αναλογία πρόσληψης διαμορφώνεται στο 1:17, αν και για κάποιες από τις επιμέρους ειδικότητες (όπως εκείνες που αφορούσαν αποφοίτους Λυκείου, με ή χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας «Γ») οι πιθανότητες διορισμού τους είναι ακόμη δυσκολότερες. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής γύρω στον Απρίλιο, ενώ σε έναν περίπου μήνα θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων.
Στο μεταξύ αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice. gr οι οριστικοί πίνακες πρόσληψη 50 πτυχιούχων Αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν 12 πίνακες συμμετεχόντων, κατά φθίνουσα σειρά (έναν πίνακα για κάθε ειδικότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) με αναλυτικά τα μόρια που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος, καθώς και πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων που δεν διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα. Θα ακολουθήσει η διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών σε ημερομηνίες που θα ανακοινώσει το Αρχηγείο του Π.Σ. Τέλος προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης οι 3.400 επιτυχόντες της προκήρυξης του Ιουλίου 2011.    

Θέμα 5ο
Επιδοτείται η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 ανέργων

Τη δυνατότητα συνδυασμένης κατάρτισης και εργασίας σε 10.000 ανέργους προσφέρει ο ΟΑΕΔ, με το νέο του πρόγραμμα «απασχόλησης και κατάρτισης δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» που ξεκίνησε πρόσφατα.
Τη δυνατότητα συνδυασμένης κατάρτισης και εργασίας σε 10.000 ανέργους προσφέρει ο ΟΑΕΔ, με το νέο του πρόγραμμα «απασχόλησης και κατάρτισης δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» που ξεκίνησε πρόσφατα.
Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων, σε νέες θέσεις εργασίας, με την καταβολή ποσού ίσου προς το επίδομα ανεργίας, ως επιδόματος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, καθώς και η κατάρτισή τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους.  
Το πρόγραμμα
Με το πρόγραμμα ο ΟΑΕΔ προσφέρει κίνητρο στις επιχειρήσεις να προσλάβουν και να καταρτίσουν επιδοτούμενους ανέργους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό τους, παλαιό και νέο, για διάστημα 36 έως 42 μηνών.
Ο εργοδότης που προσφέρει τη θέση εργασίας, με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίως, λαμβάνει ως επιχορήγηση για κάθε προσλαμβανόμενο ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας ή το επίδομα μακροχρόνια ανέργου που θα λάμβανε ο άνεργος για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της επιδότησής του (περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας).  
Η επιχορήγηση
Η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 14 ευρώ ημερησίως, για 25 ημέρες τον μήνα, εφόσον προσληφθεί επιδοτούμενος μακροχρόνια άνεργος. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, που αποτελεί την πρώτη φάση του προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη (β’ φάση προγράμματος), ο εργοδότης λαμβάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς το 90% των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτών και εργαζομένων, πλέον των εισφορών υπέρ επικουρικών ταμείων.
Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και σε κατάρτιση του επιδοτούμενου τον οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που λαμβάνει ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, με επέκταση της διάρκειας του προγράμματος σε 30 μήνες. Ο εργοδότης δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό που προσέλαβε για 12 μήνες ακόμα μετά τη λήξη της επιδότησης. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει πέραν των νέων θέσεων και το σύνολο των παλαιών θέσεων εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (συνολικά 36 μήνες ή 42 μήνες στην περίπτωση που καταρτιστεί ο δικαιούχος).  
Δικαιούχοι – Αιτήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
H υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε από τις 19 Δεκεμβρίου, ενώ όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr/ ) στο ΚΠΑ2, όπου υπάγεται η έδρα τους.    

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…