Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση Μ. Πατσίδου: «Το καρναβάλι πρέπει να γίνει η υπόθεση περισσότερων»

Μ. Πατσίδου: «Το καρναβάλι πρέπει να γίνει η υπόθεση περισσότερων»

0
patsidou_2-empros

Εξηγεί γιατί παραιτήθηκε από την Επιτροπή των ΘΛΕ, τονίζοντας ότι δεν είχε νόμιμο έρεισμα

Με την επιστολή παραίτησής της καταθέτει τις προτάσεις της για τον επαναπροσδιορισμό του θεσμού και την εν γένει λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού

Σαφείς τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την Επιτροπή των Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών επιθυμεί να κάνει η δημοτική σύμβουλος με τους «Πολίτες για την Αλλαγή» και μέλος ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού, Μπέττυ Πατσίδου, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της παραίτησής της. Εκεί αναφέρει ότι, κατά κύριο λόγο διαφωνεί με τη σύσταση του προγράμματος από μία πενταμελή επιτροπή και την απουσία καλλιτεχνικής επιτροπής απαρτιζόμενης από ξανθιώτες που ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα. Σημειώνει με νόημα ότι: «το καρναβάλι πρέπει να γίνει υπόθεση περισσότερων», ενώ αμφισβητεί και το νομικό έρεισμα της επιτροπής που συστάθηκε, λόγω μη ύπαρξης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που θα όριζε αρμοδιότητες και διαδικασίες για το νομικό πρόσωπο.
Ακόμη η Μπέττυ Πατσίδου προχωρά και σε μία γενικότερη κριτική του τρόπου διοργάνωσης του θεσμού του Καρναβαλιού, αλλά και της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού, τονίζοντας ότι θα πρέπει αφενός να τονωθεί η εθελοντική συμμετοχή των πολιτών και αφετέρου να περιοριστούν έως και να μηδενιστούν περιττά έξοδα των διοργανώσεων. Προτείνει την αγορά συστημάτων ήχου, λόγω του υψηλού τιμήματος ενοικίασης, το σχεδιασμό των διαφημιστικών φυλλαδίων από φοιτητές της Αρχιτεκτονικής, την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων- χορηγών, μέσω της συνεργασίας και του ΕΒΕ, ενώ αντιτίθεται στη μη ανταποδοτικότητα των εκδηλώσεων των ΘΛΕ, θεωρώντας ότι αυτές πρέπει να «βγάζουν» τα έξοδά τους.
Τέλος, δηλώνει ότι η συνένωση των δύο νομικών προσώπων σε έναν ενιαίο δημοτικό πολιτιστικό φορέα είναι ευκαιρία για να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης του πολιτισμού στην Ξάνθης

Η δήλωση παραίτησης της Μπέττυς Πατσίδου
Κατόπιν της πρότασης του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού κ.Φανουράκη να συμμετέχω στην επιτροπή που συστήθηκε για την διοργάνωση των ΘΛΕ μαζί με τον ίδιο, την κ.Αλατά, τον κ. Δρεμσίζη και τον κ.Μελισσόπουλο καθώς και τις δύο και μοναδικές μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της επιτροπής, στις οποίες και συμμετείχα,
ΖΗΤΩ την αντικατάστασή μου για τους παρακάτω λόγους:
1.Είμαι αντίθετη να διοργανώνει τις ΘΛΕ (το μεγαλύτερο γεγονός της πόλης μας), μόνον μία πενταμελής (5) επιτροπή και μάλιστα όταν τα 4 από τα πέντε μέλη της συμμετέχουν ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού- θεωρώ απαραίτητη μία δωδεκαμελή επιτροπή καλλιτεχνική-γνωμοδοτική, από ξανθιώτες που ασχολούνται με την τέχνη και τον πολιτισμό. Η πόλη μας έχει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στο θέμα του πολιτισμού.
Επιπλέον απαιτείται ένας κανονισμός του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, που θα το προσδιορίζει με σαφήνεια, θα του προσδίδει το δικό του χρώμα και θα αποσαφηνίζει τον σκοπό του, που κατά την γνώμη μου είναι ένας: <<να ασχοληθούν όσο γίνεται περισσότεροι δημότες αυτής της πόλης με συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν εθελοντικά, κατόπιν παρακίνησης των διαφόρων φορέων, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν τις συγκεκριμένες και σχεδιασμένες δράσεις, ώστε παράλληλα με την γνωμοδοτική επιτροπή οι εθελοντικές αυτές ομάδες να γνωμοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού>>. Όταν η εμβέλεια του θεσμού μεγαλώσει στην ίδια την πόλη του, είναι βέβαιο ότι θα έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και έξω από αυτή. Πρέπει να γίνει πλέον αποδεκτό ότι είναι τραγικό λάθος και μιζέρια η υπόθεση του καρναβαλιού να είναι μόνον υπόθεση λίγων.
2.Είμαι αρνητική σε οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση συλλόγων και φορέων από το Κέντρο Πολιτισμού. Το ζήτημα «πολιτισμός» στην πόλη έχει ανάγκη από την συνδρομή όλων, την ατομική και την ομαδική μέσα από συλλόγους – φορείς. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητούν οι παραπάνω χρήματα προκειμένου να ενταχθεί η δράση τους στο πρόγραμμα των γιορτών, θα περίμενε κανείς να δημιουργούν πολιτιστικά γεγονότα προκειμένου να διακριθούν και να μείνουν στην μνήμη μας, με προθυμία και τιμή που εντάσσονται και άρα ενισχύουν τον θεσμό των ΘΛΕ. Σημειωτέον ότι παραχωρείται δωρεάν το Αμφιθέατρο και τους παραχωρείται ήχος, ο οποίος για τον Δήμο έχει πολύ μεγάλο κόστος.
3.Βέβαια τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι το Κέντρο Πολιτισμού θα λειτουργεί σωστά. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα έναν ολόκληρο χρόνο μετά τον Καλλικράτη, πλην του ονόματος που από ΔΗΚΕΞ και Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών έγινε <<Κέντρο Πολιτισμού>>, δεν επήλθε καμία άλλη ουσιαστική αλλαγή-όλα είναι όπως ήταν. Η συστέγαση των δύο προσώπων σε ένα κτίριο δεν έγινε. Ο Οργανισμός του νέου νομικού προσώπου δεν έγινε, αλλά αναμένεται, με αποτέλεσμα ο μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων που απασχολείται στο Κέντρο Πολιτισμού να μην έχει σαφείς αρμοδιότητες και ακόμη να έχει μεγάλες ελλείψεις σε ειδικότητες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει ένα Κέντρο Πολιτισμού.
Επίσης, επειδή θεωρώ ότι το γεγονός ότι το Κέντρο Πολιτισμού στερείται Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (με τον οποίο ορίζονται οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του υπηρετούντος προσωπικού καθώς και η διάρθρωση της οικονομικής υπηρεσίας), στερείται κανονισμού οικονομικής διαχείρισης, πράγμα το οποίο δημιουργεί καθεστώς επαχθές για τη νόμιμη λειτουργία του, δηλ. δεν προσδιορίζονται ως εκ του Νόμου ρητά ορίζεται τα πρόσωπα εκ του προσωπικού που θα διενεργούν δημοπρασίες, θα έχουν τις νόμιμες αρμοδιότητες της οικονομικής διαχείρισης και θα εκτελούν με νόμιμο τρόπο τις διάφορες πράξεις οικονομικής διαχείρισης του Νομικού πρόσωπου.
Επιπλέον είναι αξιοσημείωτο ότι αν θέλουμε να μεγαλώσουμε την εμβέλεια του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας και να επιλύσουμε το ζήτημα ότι το μεγαλύτερο μέρος (3/4) της επιχορήγησης προς το Κέντρο Πολιτισμού είναι για τις μισθοδοσίες και μένει μόλις το (1/4) για την δημιουργία των πολιτιστικών δρώμενων της πόλης σε όλη τη χρονιά.
4.Το θέμα του ήχου (που αφορά παρέλαση, αμφιθέατρο και λοιπές εκδηλώσεις), αγγίζει ετησίως περίπου τις 90.000 ευρώ. Ίσως πρέπει να δούμε σοβαρά την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού για ήχο, με συντηρητές, ασφάλειες και ότι απαιτείται, αφού με αυτόν τον τρόπο θα γινόταν απόσβεση σε δύο το πολύ τρία χρόνια, ενώ τουλάχιστον για άλλα τόσα θα είχαμε δωρεάν ήχο και θα γλιτώναμε ένα τόσο μεγάλο κονδύλιο.
5.Στο ζήτημα της δημιουργίας και εκτύπωσης των διαφημιστικών φυλλαδίων – προγραμμάτων θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με την Αρχιτεκτονική σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, η οποία σε συνδυασμό με μια προκήρυξη διαγωνισμού για γραφίστες που εθελοντικά θα πρόσφεραν τη δουλειά τους, θα είχε ένα ανέξοδο και άριστο αποτέλεσμα.
6.Είμαι αντίθετη με την δωρεάν παραχώρηση του Αμφιθεάτρου σε μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών, εξαιτίας του ότι τους εντάσσουμε στο πρόγραμμα και είναι βασικότατο οι εκδηλώσεις να «βγάζουν» τα έξοδά τους, δηλ να εισπράττεται ένα εισιτήριο το πολύ εώς 15ευρώ, με το δεδομένο ότι θα πληρώνουν όλοι όσοι παρακολουθούν τις εκδηλώσεις είτε είναι αιρετοί, είτε είναι μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι γνωστοί όλων των παραπάνω. Το καρναβάλι είναι πράγματι μια λαϊκή γιορτή, αλλά με το δωρεάν μοίρασμα των προσκλήσεων μόνον οι οικονομικά ασθενείς δεν επωφελούνται…
7.Ειδικά για την φετινή χρονιά λιτότητας και οικονομικής κρίσης θα πρέπει να αποκλείσουμε έξοδα αμοιβής βασίλισσας του καρναβαλιού και πυροτεχνημάτων, καθώς και οτιδήποτε δαπανηρό και προκλητικό ως έξοδο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στον Δήμο παραμένουν υπάλληλοι απλήρωτοι, μεγάλο μέρος των συνδημοτών μας είναι άνεργοι και όλοι μας περνάμε δύσκολα λόγω της οικονομικής κρίσης.
8.Στο πρόγραμμα των ΘΛΕ, θα πρέπει να μπορούν να διαφημιστούν όσοι επαγγελματίες του Δήμου μας το επιθυμούν με χαμηλό αντίτιμο που θα ξεκινάει από 100 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της διαφήμισης και είναι απαραίτητη η συνδρομή του Επιμελητηρίου Ξάνθης που με επιστολές του θα ενεργοποιήσει τους επαγγελματίες συνδημότες μας.
9.Πρέπει να δούμε το θέμα του εθελοντισμού σοβαρά. Να υφίσταται η καλλιτεχνική-γνωμοδοτική επιτροπή σε όλη την διάρκεια του έτους, ώστε να διοργανώνει ημερίδες, να συνεργάζεται με φορείς, να προσελκύει όλο και περισσότερους δημότες και να τους αναθέτει ρόλους.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε μία επιτροπή η οποία δεν έχει νόμιμο έρεισμα, αφού λόγω έλλειψης Οργανισμού δεν προβλέπεται η επιτροπή αυτή και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται η συγκρότησή της.
Επίσης για μένα το ζήτημα Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές είναι πολύ μεγάλο και επιθυμώ να γίνει υπόθεση περισσότερων. Είναι γεγονός ότι ο θεσμός τώρα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη από τομές  και διαφορετική ρύθμιση πολλών ζητημάτων που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από μεγάλα κονδύλια, τα οποία τώρα έπαψαν να υπάρχουν. Επιπλέον δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία με το Κέντρο Πολιτισμού που τώρα έχει συσταθεί να αλλάξουν και να δρομολογηθούν διαφορετικά όλα όσα σχετίζονται με το θέμα <<πολιτισμός>> σε αυτή την πόλη.
Αποχωρώ από την επιτροπή γιατί πραγματικά θεωρώ ότι σύμφωνα με τα «πιστεύω» μου και με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορώ με την παρουσία μου να αλλάξω τίποτε από αυτά που είναι ήδη δρομολογημένα και να προσφέρω κάτι παραπάνω, δηλώνω όμως παρούσα σε οποιαδήποτε κίνηση θέλει να επαναπροσδιορίσει τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Νέο αίτημα Καπζά για επιστροφή στις δια ζώσης συνεδριάσεις

Διαμαρτύρεται η παράταξη της αντιπολίτευσης του δήμου Μύκης, καθώς έχουν αρθεί οι περιορισ…