Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Επικαιρότητα Η αναπτυξιακή πορεία της ΑΜΘ στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας

Η αναπτυξιακή πορεία της ΑΜΘ στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας

0
map_amth-empros

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το απόγευμα

Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, προτεραιότητες, έργα και προτάσεις.  Ενδεικτικές πληροφορίες για την κατάσταση, την πρόοδο και τα προβλήματα στην ΑΜΘ και την Ξάνθη

Για πρώτη φορά συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου, στην Κομοτηνή. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 1) Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας, το οποίο αφορά σε επιμέρους διαδικασίες σύγκλισης και λήψης απόφασης από μέρους του οργάνου και 2)Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες – προγράμματα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θέμα που αποτελεί μία εξαιρετικά ευρεία συζήτηση, η οποία πιθανότατα να περιοριστεί στην παρουσίαση του μέχρι τώρα έργου της ΑΜΘ, με βάση την αξιολόγηση ως προς τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε περιοχής και τις προτάσεις για το μέλλον.
Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια απέστειλε ενημερωτικό υλικό προς τα μέλη της Επιτροπής που αποτελεί τις βασικές θέσεις ανάπτυξης της Περιφέρειας. Το ίδιο τεύχος ενημέρωσης παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στην Αθήνα στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Η ΑΜΘ σε 8 αναπτυξιακούς άξονες
Διαβάζοντας το κείμενο, διαπιστώνει κανείς ενδιαφέροντα στοιχεία για την περιοχή της ΑΜΘ, την λειτουργία της Περιφέρειάς μας ως ενιαίας διοικητικής δομής, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, τις βασικές αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά και τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας της.
Ως κορμός της παρουσίασης των βασικών χαρακτηριστικών του νομού παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο διασυνοριακότητες, αλλά και οι επιμέρους άξονες εσωτερικής κατανομής, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, οι κοινωνικές υποδομές, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία.
Παρακάτω, γίνεται μία ενδεικτική αναφορά σε ενδιαφέροντα στοιχεία, με εστίαση βέβαια, στην περιοχή της Ξάνθης και την κατάσταση που επικρατεί στο νομό.
Στο σχετικό τεύχος λοιπόν, η Ξάνθη εντάσσεται στις περιοχές με χαμηλή απόδοση. Το κείμενο στην ενότητα της ενδοπεριφερειακής ανισότητας αναφέρει: «Οι 5 νομοί της Περιφέρειας κατατάσσονται σε δύο ομάδες με βάση τις επιδόσεις τους. Στην πρώτη ομάδα, με σχεδόν ισοδύναμες επιδόσεις σε σχέση με τη συμμετοχή στο
περιφερειακό προϊόν και το επίπεδο του κατά κεφαλήν προϊόντος, εντάσσονται οι νομοί Έβρου και Καβάλας, οι οποίοι αθροιστικά παράγουν σχεδόν το 55% του προϊόντος της ΑΜΘ και έχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο από τον μέσο όρο της Περιφέρειας κατά 8 με 9 ποσοστιαίες μονάδες. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας, οι οποίοι συμβάλλουν αθροιστικά στο υπόλοιπο 45% του προϊόντος της ΑΜΘ και έχουν χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο από το μέσο όρο της Περιφέρειας κατά 5 έως και σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες».
Στο επίπεδο της αναπτυξιακής προοπτικής σημειώνεται ότι η ΑΜΘ παρουσιάζει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έλλειμμα και υπογραμμίζεται ότι η στρατηγική ανάπτυξης εστιάζει: α) στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και β) στην αξιοποίηση εκείνων των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών που δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα (φυσικός πλούτος, εναλλακτικός τουρισμός κλπ). Το αναπτυξιακό όραμα, όπως διατυπώνεται είναι: «να καταστεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ελκυστική σε ένα διευρυμένο οικονομικό χώρο με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και πλούσια προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού».
Στους επιμέρους άξονες όπου παρουσιάζονται οι προτεραιότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, στην Ξάνθη δίνεται βαρύτητα στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τη Βουλγαρία και στη γεωθερμική ενέργεια. Στον τομέα του τουρισμού, η περιοχή μας χαρακτηρίζεται ως περιοχή που διαθέτει: «ορισμένα χαρακτηριστικά τουριστικής έλξης (φυσικά και ανθρώπινα στοιχεία ιδιαίτερης αξίας, κ.α.), αλλά για ποικίλους λόγους η μέχρι σήμερα ανάπτυξή της υποστηρίχθηκε από άλλους τομείς, ιδίως τον πρωτογενή». Για τα Πομακοχώρια κατατίθενται η σημαντική έλλειψη υποδομών, ενώ όσον αφορά την πόλη της Ξάνθης σημειώνεται ότι υπάρχουν περιθώρια τόνωσης του αστικού τουρισμού.
Στο κεφάλαιο για την ενίσχυση της βιομηχανίας υποστηρίζεται ότι: «η εμπειρία των προηγούμενων Πολιτικών Περιφερειακής Συνοχής που ασκήθηκαν είτε μέσω
των Διαρθρωτικών Κοινοτικών Πόρων, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των Επενδυτικών Νόμων αποδεικνύει ότι εξυπηρετήθηκε λιγότερο η βιώσιμη ανάπτυξη και περισσότερο η εύκολη λογική της απορρόφησης πόρων χωρίς σχέδιο και στόχευση». Προστίθεται επίσης ότι: «προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε κλάδους με μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ και την απασχόληση, με μεγάλες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, άμεσης απόδοσης και εξωστρέφειας,
τομείς που η χώρα έχει ή μπορεί να αναπτύξει συγκριτικό πλεονέκτημα. Τέτοιοι κλάδοι για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι οι κλάδοι: Αγροτικών προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, δασικών), Τροφίμων
– Υλικών συσκευασίας, Οινοποιίας και Ζυθοποιίας, Μαρμάρου, Υψηλής τεχνολογίας, Κλωστοϋφαντουργίας (παρά τη φθίνουσα εικόνα του κλάδου). Επιπλέον, προτείνεται: α) η καταγραφή και επαναχρησιμοποίηση των αργούντων παγίων επιχειρήσεων που
έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους – εντός ή εκτός ΒΙ.ΠΕ. –
από νέους επενδυτές, με όρους ευέλικτους και προσαρμοσμένους στα δεδομένα της
αγοράς, β)η στοχευμένη παροχή κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα μεταποιούν ή συσκευάζουν την αγροτική παραγωγή της Περιφέρειας και γ) η στοχευμένη παροχή κινήτρων (φορολογικά, κεφαλαίων, επιδότησης κόστους εργασίας) για τη δημιουργία επιχειρήσεων που συνδέονται διακλαδικά με έργα σημαία που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση που κατατίθεται από την ΑΜΘ για «Δημιουργία Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης στις οποίες θα μπορούσε να ισχύσει ένα ελκυστικό καθεστώς το οποίο θα έδινε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων σε σημεία όλης της Περιφέρειας καθώς επίσης και εμπορικών ζωνών εγκατάστασης υπηρεσιών στα μεγάλα λιμάνια (εθνικής κλίμακας) και ειδικότερα στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη». Τέλος, να σημειωθεί ότι Η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει 7 έργα-‘σημαίες’ εκ των οποίων την Ξάνθη αφορά μόνο το έργο προμήθειας εξοπλισμού προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στέρεων αποβλήτων σε επίπεδο ΑΜΘ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.


Ελένη Διαφωνίδου
elenidfn@yahoo.com

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Πολιτική Επικαιρότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξεκίνησε η μελέτη για την ανατολική παράκαμψη της πόλης

Τον Δεκέμβριο από την Εγνατία ΑΕ – Μιλά στο «Ε» ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών κ. Μ. Αμοιρί…