Γυναικείο …βιολογικό επιχειρείν

0

Οι επιχειρήσεις πώλησης βιολογικών προϊόντων κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην ελληνική αγορά, την ίδια ώρα που σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τζίρος από το εμπόριο τους ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σ’ αυτό συνεπικούρησε η κάθετη αύξηση τα τελευταία χρόνια των βιολογικών καλλιεργειών και στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι βιολογικά προϊόντα θεωρούνται αυτά τα οποία καλλιεργούνται ή εκτρέφονται με υγιεινό τρόπο, με τη χρήση φιλικών μεθόδων προς το περιβάλλον χωρίς χημικά λιπάσματα, εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα και ορμόνες. Παράγονται υγιεινά, απαλλαγμένα από τοξικές ουσίες και έχουν υψηλή διατροφική αξία, καθώς περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό από τα μη βιολογικά τρόφιμα, άλατα και ένζυμα, ενώ παράλληλα δεν περιέχουν συντηρητικά, πρόσθετα και διάφορες άλλες χημικές ουσίες.

Στην ελληνική αγορά, τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων διαθέτουν μεγάλη ποικιλία χόρτων, όπως λάχανα, μαρούλια, σέλινο, μαϊντανός, μπρόκολα, πιπέρια, ντομάτες, κουκιά και επιτραπέζια σταφύλια. Τα βιολογικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά, κυρίως σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Το πρόγραμμα

Στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης της «γυναικείας επιχειρηματικότητας», μία γυναίκα μπορεί να λάβει επιχορήγηση 25.200 ευρώ και η δική της συμμετοχή να φτάσει τα 17.000,00 ευρώ για να ξεκινήσει μια δική της επιχείρηση με βιολογικά προϊόντα.

Μέρος, βεβαίως, της δικής της συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί και με δάνειο.

Απαραίτητη ενέργεια για να της επιχορηγηθεί το κατάστημα βιολογικών προϊόντων είναι να υποβάλει στον ΕΟΜΜΕΧ φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει τα δικαιολογητικά, το επιχειρηματικό σχέδιο και την αίτηση συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας για την επιχορήγηση, θα πρέπει να περιλαμβάνουν: βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη ΔΟΥ, βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη αίτησης κήρυξης σε πτώχευση, μη εκκαθάρισης, μη κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καταστάσεις απασχολουμένου προσωπικού, προτιμολόγια για όλες τις δαπάνες, καθώς και φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών (Prospectus) για τον εξοπλισμό.

Πώς να ενεργήσετε

Μέχρι την έγκριση

■ Υποβάλλεται στον ΕΟΜ Μ ΕΧ φάκελο υποψηφιότητας.

■ Γίνεται η αξιολόγηση της αίτησης.

Μετά την έγκριση

■ Υπογράφεται σύμβαση με το φορέα.

■ Υλοποιείται το 50% του έργου (12.600 ευρώ)

■ Ζητάτε με σχετική αίτηση να σας χορηγηθεί η α’ δόση της επιχορήγησης (5Ο%), δηλ. 12.600 ευρώ

■ Σας χορηγείται η α’ δόση.

Δικαιολογητικά

■ Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ,Ο.Υ.

■ Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο.

■ Πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης.

■ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

■ Τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε3)

■ Τρεις τελευταίες καταστάσεις απασχολουμένου προσωπικού (έντυπο Ε7), προσφορές, προτιμολόγια για όλες τις δαπάνες, καθώς και φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών (prospectus) για τον εξοπλισμό.

■ Μελέτη υπαγωγής (υπόδειγμα θα χορηγηθεί από το φορέα διαχείρισης).

■ Με το ποσό αυτό υλοποιούμε με τον ίδιο τρόπο το υπόλοιπο 50% του έργου.

■ Ζητάμε με νέα σχετική αίτηση να μας χορηγηθεί η β’ δόση της επιχορήγησης, που είναι το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης, δηλ.12.600 ευρώ.

■ Πραγματοποιείται έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

■ Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δίδεται σημασία στο να είναι εγκατεστημένος και σε λειτουργία ο νέος εξοπλισμός.

■ Της χορηγείται η β ‘ και τελική δόση, αφού είναι επιτυχής ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΟΜΜΕΧ, Ξενίας και Εβρουι6, 11528 Αθήνα, Τηλ. 210 – 7491200 FAX: 210 – 7491307 και στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ http://www.eommex.gr e – mail newent@eommex.gr

Μαριάννα Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ολοταχώς προς …άρδευση

Φαίνεται ότι εντατικοποιούνται οι ρυθμοί των προαιτούμενων διαδικασιών ώστε να μπει σε τρο…