Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2004 8.702 νέες προσλήψεις από το υπουργείο Εσωτερικών

8.702 νέες προσλήψεις από το υπουργείο Εσωτερικών

0

19 θέσεις στις Αλυκές Ξάνθης. Προσλήψεις και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγκρίθηκαν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών 8.702 νέες προσλήψεις. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα καλύψει κενές οργανικές θέσεις ή θα υπογράψει συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Επίσης, εγκρίθηκαν θέσεις που θα καλυφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Αναλυτικά, οι θέσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 7.600 ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ – υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων). Όσοι προσληφθούν, θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 120 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των παραρτημάτων τους.

Συμβάσεις αορίστου χρόνου θα υπογράψουν 15 επιστήμονες που θα προσληφθούν στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) (Υπουργείο Ανάπτυξης). Ειδικότερα, θα προσληφθούν δύο γεωλόγοι ή μηχανικοί μεταλλείων ή πολιτικοί μηχανικοί , ένα άτομο κλάδου ΠΕ διοικητικού οικονομικού, δύο άτομα ειδικότητας πληροφορικής ΠΕ ή μαθηματικών ΠΕ, ένας γεωφυσικός ή γεωλόγος ή μηχανικός μεταλλείων ή φυσικός ή μηχανικός ορυκτών πόρων ή μαθηματικός ΠΕ. Επίσης, θα προσληφθούν δύο γεωλόγοι ή μηχανικοί μεταλλείων ή μηχανικοί ορυκτών πόρων, τρεις γεωλόγοι, ένας χημικός μηχανικός, ένας γεωλόγος ή μηχανικός μεταλλείων, ένας γεωλόγος χαρτογράφων και ένας μηχανικός μεταλλείων ή χημικός μηχανικός.

Στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών θα προσληφθούν 21 εργάτες ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες. Οι προσλήψεις θα γίνουν

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. . 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002 και τα άρθρα 2-4 του Ν. 3260/04.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 248 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών από τις ελληνικές Αλυκές Α.Ε. (υπουργείο Ανάπτυξης). Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα έχει ως εξής:

Υ/Κ Ειδικότητα Θέσεις

Νέα Κεσσάνη Ξάνθης ΥΕ εργατοτεχνιτών 19

«» ΤΕ διοικητικού 1

Μέση Κομοτηνής ΥΕ εργατοτεχνιτών 24

«» ΥΕ ηλεκτροτεχνιτών 1

«» ΥΕ πρακτικών μηχανικών 1

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 650 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, γ ένα έτος, για λόγους πρακτικής άσκησης, από το υπουργείο Αγροτικής Aνάπτυξης και Τροφίμων.

αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα έχει ως εξής 225 γεωπόνων ΠΕ, 40 κτηνιάτρων ΠΕ, 22 ιχθυολόγων ΠΕ, 20 γεωλόγων ΠΕ, 50 δασολόγους ΠΕ, 148 τεχνολόγων γεωπονίας ΤΕ, 62 τεχνολόγων δασοπονίας ΤΕ, 34 τεχνολόγων ιχθυοκομίας αλιείας ΤΕ, 37 τεχνολόγων τροφίμων & διατροφής και 12 τεχνολόγων δημόσιας υγιεινής.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη, για ορισμένο χρονικό'διάστημα, 20 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και επτά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στον οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (υπουργείό Οικονομίας και Οικονομικών). Ειδικότερα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα απασχοληθούν μέχρι οκτώ μήνες 10 άτομα κλάδου ΠΕ διοικητικού οικονομικού, πέντε διοικητικού λογιστικού ΔΕ και πέντε άτομα κλάδου ΔΕ προσωπικού ΗΝ. Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. θα τοποθετηθούν έως οκτώ μήνες δύο οδηγοί , πέντε εργάτες και 10 φύλακες.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2004
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφιερωμένο στον Μπαλτατζή το τεύχος Οκτωβρίου του «Ε» Ιστορικά

Αφιερωμένο στον Μεγάλο Συνεταιριστή Αλέξανδρο Μπαλτατζή θα είναι το τεύχος της εβδόμης Οκτ…