SOS από τους Μικρομεσαίους

0

Στο σύνηθες ομαλό και εργώδες κλίμα κύλησε το πρώτο μετεκλογικό νομαρχιακό συμβούλιο, αφού η απουσία των νεοεκλεγέντων συμβούλων αλλά και οι αναφορές στις εκλογές εξέλιπαν. Την τακτική συνεδρίαση της Πέμπτης 2 Νοεμβρίου με 6 θέματα ημερήσιας διάταξης παρακολούθησαν σχεδόν όλοι οι ενεργεία νομαρχιακοί σύμβουλοι, άρχισε δε με την ενημερωτική παρέμβαση του νομάρχη κ. Παυλίδη επί δύο θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο αφορούσε τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το δεύτερο τις ενέργειες της νομαρχίας σχετικά με τις εγκαταστάσεις της ΦΩΝΗΣ της ΑΜΕΡΙΚΗΣ. </span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Ο κ. Παυλίδης σημείωσε ότι&nbsp; ήρθε από την ΕΝΑΕ το πρώτο σχέδιο του Κώδικα Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που θ’ αποτελέσει τη βάση διαλόγου για την νομοθέτηση του Κώδικα και που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Κάλεσε δε τους νομαρχιακούς συμβούλους να ενημερωθούν από το προεδρείο και να πάρουν αντίγραφα του σχεδίου ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους.</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> Ζητείται μορφή αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της ΦΩΝΗΣ της ΑΜΕΡΙΚΗΣ </span> </font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Ο κ. Νομάρχης ενημέρωσε επίσης το σώμα για τη συνεργασία που είχε με την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου&nbsp; (ΚΕΔ) για τα θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό του χώρου της ΦΩΝΗΣ της Αμερικής για την κατάσταση που θα ακολουθήσει μετά την αποχώρηση των Αμερικανών στις 15 Δεκεμβρίου. Όπως είναι γνωστό από την Νομαρχία είχε υποβληθεί το αίτημα (αρχές Απριλίου) να παραχωρηθεί η χρήση στην Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Διευκρίνισε ότι διατηρούνται τα κτίσματα πρέπει όμως να αφαιρεθούν κάποιες επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν(χρησιμοποιείται μέσα στον ηλεκτροπαραγωγικό μηχανισμό πεσεβέτ, ένα χημικό επικίνδυνο και για ν’ αποσυρθεί χρειάζεται 100.000 ευρώ) Η πρόταση του νομάρχη είναι να τα αποσύρουν οι Αμερικανοί και να καταβάλλουν αυτοί την αντίστοιχη δαπάνη. </span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Η ΚΕΔ αναλαμβάνει τη φύλαξη όμως εκκρεμεί το θέμα της συντήρησης και διαφύλαξης των εγκαταστάσεων, όπως και η ύπαρξη των εργαλείων σ’ αυτό τον χώρο. </span></font> </p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> Παράλληλα – σύμφωνα με τον κ. Νομάρχη -&nbsp; στην υπό διαμόρφωση ΚΥΑ για τη Ραμσάρ μπαίνει μια ειδική ζώνη Β6 που αναφέρεται στους χώρους της ΦΩΝΗΣ.&nbsp; Έγιναν παρατηρήσεις και από τον κ. Τάτση ως πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης και προστασίας των βιότοπων,&nbsp; ώστε να προσδιοριστεί η μορφή της αξιοποίησης: «Επιδιώκουμε να υπάρχει μια ευρύτητα στη δυνατότητα αξιοποίησης, ώστε να μπορούμε στο μέλλον με προγραμματικές συμβάσεις να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση προς όφελος της κοινωνίας».</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>100 επιπλέον σχολικές αίθουσες</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Στην συνέχεια με αφορμή το θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορούσε στην 4η τροποποίηση του Οργανισμού σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), ο νομάρχης κ. Παυλίδης έκανε μια ανασκόπηση στα έργα της νομαρχίας που αφορούν στην σχολική στέγη και είναι επιπλέον του προγράμματος ΟΣΚ.</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> &nbsp;Επιγραμματικά: Έχει δημοπρατηθεί το 7ο Γυμνάσιο (είναι στο ελεγκτικό συνέδριο) και 4 νέες αίθουσες νηπιαγωγείου το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και κατασκευάζεται από την νομαρχία, το 13ο και το 19ο στον Καπνικό σταθμό, από πόρους του ΠΕΠ (12θέσια αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης),η κατασκευή του 3ου Λυκείου με γοργούς ρυθμούς, το 2ο και 3ο ΤΕΕ παραδίδονται άμεσα, έγκριση χρηματοδότησης για κατασκευή των μειονοτικών σχολείων Κιμμερίων, Εχίνου και 2 μικρών στην Μάνταινα και στη Γοργόνα.</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> Συνολικά, 100 νέες αίθουσες, κόστους 5.770.000 ευρώ.</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Πρωτιά του νομού μας στην Περιφέρεια στην απορρόφηση κονδυλίων</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> Αναφορικά με το θέμα που αφορούσε στην 3η τροποποίηση του ΣΑΝΑ3 διευκρινίστηκε από τον κ. Νομάρχη ότι τα έργα που είναι ενταγμένα στο Γ’ΚΠΣ και στο ΠΕΠ είναι ενταγμένα τόσο στην ΣΑΕ 031 3 και στη ΣΑΝΑ3. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταξη στο πρόγραμμα&nbsp; του έργου «Διευθέτηση χειμάρρων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ανατολικά του οικισμού Κιμμερίων» (στα πτηνοτροφεία Θεοδωρίδη). Το έργο έχει δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσει άμεσα: « Η ροή του προγράμματος είναι καλή τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα προγράμματα της ορεινής περιοχής η προσπάθεια αποσκοπεί στο τέλος της προγραμματικής περιόδου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Είμαστε πρώτοι στην περιφέρεια σε απορρόφηση κονδυλίων έχοντας μια διαφορά από το τελευταίο νομό της τάξης 150% ανά κάτοικο πάνω και από τον πρώτο που μας ακολουθεί 15% ανά κάτοικο πάνω. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της κοινωνίας μας».</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>6.000 ευρώ τα αγροτεμάχια στον Πετεινό</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Στο θέμα που αφορούσε το έργο «αντιπλημμυρική προστασία και αποκατάσταση οδικού δικτύου περιοχής Πετεινού»,&nbsp; η αρμόδια υπηρεσία μετά από έρευνα που έγινε στην περιοχή από την αρμόδια επιτροπή υπό τον αντινομάρχη κ. Μωραϊτη εισηγήθηκε την απευθείας αγορά των αγροτεμαχίων που κατελήφθησαν κατά την διάνοιξη του νέου καναλιού από την υπηρεσία και με το τίμημα των 6.000 ευρώ. Ο κ. Μακρίδης εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με το τίμημα, όμως ο κ. Μωραϊτης σημείωσε ότι ουσιαστικά πρόκειται για αναγκαστική απαλλοτρίωση και δεν πρόκειται για χωράφια αλλά ουσιαστικά για οικόπεδα που εφάπτονται στην περιφερειακή οδό και συνεπώς το τίμημα είναι εύλογο.</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον το έργο της ύδρευσης του Δήμου Ξάνθης από τον Νέστο</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”>Το σώμα έδωσε την έγκρισή του και στη συνέχεια ακολούθησε η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «ύδρευση του Δήμου Ξάνθης από τον ευρύτερο υδροφορέα περιοχής Νέστου και κατασκευή εξωτερικού δικτύου υδραγωγείου».</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την μελέτη που έχει αναλάβει ο κ. Αργύρης Πλέσσιας που έδωσε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις, στην περιοχή της Γαλάνης πρόκειται να ανορυχθούν 6 γεωτρήσεις και να κατασκευαστούν σε διαφορετικά υψόμετρα 3 δεξαμενές όγκου 50,200 και 800 κ.μ. οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ώστε να μεταφέρεται το νερό με πιεστικά συγκροτήματα από την χαμηλότερα ευρισκόμενη δεξαμενή στην υψηλότερη. Όλες οι παρεμβάσεις βρίσκονται εκτός των ορίων του αισθητικού δάσους και εκτός της ζώνης προστασίας του. Επίσης τα προϊόντα εκσκαφών θα διαστρωθούν σε πάχος όχι μεγαλύτερο των 50 εκ. σε επιφάνειες μακριά από κατοικημένες περιοχές στις οποίες δε υπάρχει αξιόλογη φυτική βλάστηση και δεν θα επηρεάσουν τα επιφανειακά νερά. Το θέμα εγκρίθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι όλες οι παρεμβάσεις δεν συνιστούν περιβαλλοντική επιβάρυνση.</span></font></p> <p class=”MsoNormal”><font face=”Tahoma”><span style=”font-size: 10.0pt”> Μαριάννα Ξανθοπούλου</span></font></p>

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2004
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μνήμη Χρυσοστόμου Σμύρνης

Από Μητρόπολη Ξάνθης για την Μικρασιατική Επέτειο Ο «από Δράμας γεννώμενος» Μητροπολίτης Σ…