Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης για τα νομικά του πρόσωπα ψηφίζει ο δήμος Αβδήρων

Προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης για τα νομικά του πρόσωπα ψηφίζει ο δήμος Αβδήρων

0

Συνεδριάζει τη Δευτέρα με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναγνώριση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ως εγκεκριμένου υπεργολάβου στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΆΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΥΚΌΠΕΤΡΑΣ», του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

  1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας» προϋπολογισμού 258.363,45 €

3.Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά ΣΕΛΕΡΟΥ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων

4.Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Γενισέας

5.Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό  Γενισέας

6.Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (01.10.2022 έως και 31.12.2022)

7.Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων

8.Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

9.Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

10.Έγκριση της αριθ. 46/28.11.2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων»

11.Έγκριση της αριθ. 47/28.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων

12.Έγκριση της αριθ. 190/18.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.ΛΤ.Α., οικονομικού έτους 2023»

13.Έγκριση της αριθ. 192/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023, κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»

14.Έγκριση της αριθ. 193/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων»

15.Τροποποίηση της αριθ. 6/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού  Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» – Αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου»

16.Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Σελέρου

  1. Μίσθωση ακινήτου για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Ν. Ζυγού

18.Εξέταση της υπ΄αριθμ. 15043/2022 αίτησης της Μιχαηλίδου Σοφίας, περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου 15τμ, με τους ίδιους όρους της προηγούμενης σύμβασης

  1. Διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Καθαράς Δευτέρας» σε οικισμούς του Δήμου Αβδήρων και έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό του Πολυσίτου στο πλαίσιο της διεξαγωγής της εκδήλωσης της «Μουτζουροδευτέρας»

20.Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Αβδήρων και Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού μηνιαίου ορίου κλήσεων

  1. Κατάρτιση Κανονισμού Άρδευσης Δ.Ε. Σελέρου Δήμου Αβδήρων
  2. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αβδήρων

23.Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης

  1. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2023
  2. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών του Δήμου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 (ΦΕΚ 444Β΄/26.04.1999) (Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής)
  3. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2023
  4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δανείζεται για να αγοράσει το οικόπεδο του νέου δημαρχείου ο Δήμος Μύκης

Απευθύνει πρόταση στις τράπεζες για δάνειο ύψους 147.500 ευρώ, στην εμπορική αξία του ακιν…