Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 10 προσλήψεις στην Καθαριότητα του Δήμου Αβδήρων

10 προσλήψεις στην Καθαριότητα του Δήμου Αβδήρων

0

Αιτήσεις έως τις 23 Ιανουαρίου στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Δίμηνες συμβάσεις

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2023.

Αναλυτικά οι ειδικότητες

Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης Θέσεις
ΥΕ Εργάτες Δύο (2)μήνες Εννέα (9)
ΔΕ Οδηγών με επαγγελματική άδεια Γ’ ή C’ κατηγορίας Δύο (2) μήνες Ένα (1)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 17-01-2023 έως και τις 23-01-2023, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

 

dimotiki astynomia

19 προσλήψεις για την Δημοτική Αστυνομία του δήμου Ξάνθης

Θέμα χρόνου η έκδοση της νέας προκήρυξης για τις 1.264 προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία

 

Θέμα χρόνου είναι λοιπόν, η έκδοση της νέας προκήρυξης για 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία μέσω ΑΣΕΠ.

Στο ΦΕΚ καθορίζεται η διαδικασία προσλήψεων, αλλά και εν γένει η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του θεσμού που επαναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και το 35ο έτος, για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας 28ο και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες.

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου το υπουργείο Εσωτερικών θα κινήσει τις διαδικασίες για τις 1.264 προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει εξ΄ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ. Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Γίνονται δεκτοί, όλοι οι τίτλοι σπουδών.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (εκτός εκείνης που αποτελεί απαραίτητη υπόθεση) και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου.

 

Voucher ανέργων 150.000 εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 400€

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά  – Αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση διάρκειας έως 80 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς.

 Δικαίωμα συμμετοχής / Επίδομα

έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ηλικίας και η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι 400€/πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά

– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

– Αντίγραφο τίτλου σπουδών

– Α.Φ.Μ. υποψήφιου

– Α.Μ.Κ.Α. υποψήφιου

– Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου ΙΚΑ)

– Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα

– Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού)

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες με πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

 

Πυροσβεστική: Τον Φεβρουάριο η 1η προκήρυξη για μονίμους

Πως θα γίνει η επιλογή του ένστολου προσωπικού

Η έκδοση της πρώτης προκήρυξης θα γίνει στο ίδιο “μοτίβο” για την πρόσληψη 500 “δασοκομάντο” στις νεοσύστατες υπηρεσίες των ΕΜΟΔΕ.

Πεντακόσιες μόνιμες θέσεις περιλαμβάνει η πρώτη προκήρυξη που θα εκδώσει η Πυροσβεστική για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων.

Το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος θα εκδώσει σταδιακά -αρχίζει από τον Φερβουάριο- διαδοχικές προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Στο Σώμα υπάρχουν 3.630 κενές οργανικές θέσεις.

Η έκδοση της πρώτης προκήρυξης θα γίνει στο ίδιο “μοτίβο” για την πρόσληψη 500 “δασοκομάντο” στις νεοσύστατες υπηρεσίες των ΕΜΟΔΕ.

Έξτρα μοριοδότηση

Έξτρα μοριοδότηση για τους υπηρετούντες δημοτικούς υπαλλήλους θα προβλέπονται με την νέα προκήρυξη.

Ερωτηματικό είναι, ακόμη, τα ηλικιακά όρια που θα τεθούν για την πρόσληψη των 500 πρώτων μονίμων υπαλλήλων.

Έξτρα μόρια θα δοθούν επίσης και σε ιδιώτες που κατέχουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.

Σε κάθε περίπτωση η προκήρυξη δεν θα προβλέπει τον αποκλεισμό υποψηφίων που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Θα είναι, δηλαδή, διαγωνισμός ανοιχτός προς όλους τους υποψηφίους.

Πως η επιλογή στην Πυροσβεστική

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από το Πυροσβεστικό Σώμα. Αυτό σημαίνει ότι η Πυροσβεστική θα εκδώσει την προκήρυξη, θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις και θα βγάλει τα αποτελέσματα.

Χωρίς ΑΣΕΠ

Στην διαδικασια δεν προβλέπεται εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις που αφορούν ένστολο προσωπικό δεν περιλαμβάνονται στον νόμο για τις προσλήψεις την ευθύνη των οποίων έχει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Οργανικές θέσεις στην Πυροσβεστική

Το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 220 (30 Νοεμβρίου 2022), προβλέπει:

«Οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά τρεις (3) θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011.

Αντιστοίχως, καταργούνται τρεις (3) οργανικές θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε χίλιες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.557).

Συνιστώνται, πλέον των υφιστάμενων, τρείς χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, εκ των οποίων οι τρείς χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (3.505) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.».

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

 

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξάνθη: Κάτω από τη βάση βαθμολογήθηκε η προσβασιμότητα από τα άτομα με αναπηρία

Ιω. Κουρπαλίδης, Ιατρός: «Το 80% των ατόμων με αναπηρία είναι άνεργα» – Β. Μιχαηλίδη…