Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 106 μόνιμες θέσεις στο Λιμενικό Σώμα

106 μόνιμες θέσεις στο Λιμενικό Σώμα

0

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις

 

Με 2 προκηρύξεις που εξέδωσε το ΑΣΕΠ  θα προσληφθούν συνολικά 106 στελέχη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Μέσω των διαγωνισμών, επιλέγονται για απευθείας κατάταξη στο ΛΣ – ΕΛΑΚΤ πτυχιούχοι που θα λάβουν απευθείας βαθμούς  και ειδικότητες  Κυβερνήτη, Μηχανικού και Ανθυποπλοιάρχου αντίστοιχα. Ειδικότερα, επιλέγονται: 100 στελέχη με σύστημα μοριοδότησης και εκτός Πανελλαδικών εξετάσεων με την ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού και 6 Αξιωματικοί Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προσλήψεις για Κυβερνήτες και Μηχανικούς

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σύστημα μοριοδότησης και εκτός Πανελλαδικών εξετάσεων με την ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού. Η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακολούθως: α. Ειδικότητα Κυβερνήτη: Σαράντα (40) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. β. Ειδικότητα Μηχανικού: Εξήντα (60) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ και ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ , Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην εφαρμογή https://portal.hcg.gr/stratol που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα, έως και 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη.

Προσλήψεις για Ανθυποπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) έξι (6) Αξιωματικών Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπρόσθετα να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 21/11/2022 , ημέρα Δευτέρα, έως και 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα.

 

 

Νέες θέσεις εργασίας σε ελληνικές Startups και στην Ξάνθη

 

Προσλήψεις σε 18 πόλεις

 

Εργασία άμεσα σε νεοφυείς επιχειρήσεις με υψηλές απολαβές

 

Περισσότερες από 80 νέες θέσεις, πλήρους απασχόλησης, σε δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες αυτήν την περίοδο και αφορούν σε ειδικότητες με εξειδίκευση στην τεχνολογία, τις πωλήσεις, αναλυτών μάρκετινγκ και άλλων.

Οι θέσεις πρόσληψης αφορούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από την Ξάνθη έως την Κρήτη, με τη «μερίδα του λέοντος» να ανήκει φυσικά στην πρωτεύουσα και τις περιοχές της Αττικής.

Αναλυτικότερα, οι εταιρείες που ζητούν εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό βρίσκονται:

Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι, Αθήνα, Χαλάνδρι, Κέρκυρα, Αιγάλεω, Γαλάτσι, Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης, Κως, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Βόλος, Ξάνθη.

ΣΕΠ: Προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

 

Δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, 23 υπαλλήλων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων που βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Εξωτερικών.

Διορία μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου στις 16:00 έχουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 23 προσλήψεις στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων που βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, γίνονται δεκτοί 44 διαφορετικοί τίτλοι σπουδών, για αποφοίτους ΠΕ, Λυκείου και ΙΕΚ.

 

Οι ειδικότητες

ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO)

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR)

Υπάλληλος γραφείου – Υποδοχή / Reception

Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών

Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων

Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων

Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης)

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)

Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου

Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου

Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού

Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων

Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου

Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών

 

Επίδομα 2.400 ευρώ με δύο δικαιολογητικά και μία αίτηση

Οι δικαιούχοι

 

Ένα «άγνωστο» επίδομα, το οποίο δε γνωρίζουν πολλοί μπορούν να λάβει μια συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, η οποία έχει εισοδηματικά κριτήρια και πληρώνεται κάθε μήνα, επί 12 μήνες από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) – πρώην ΟΑΕΔ, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Το συγκεκριμένο επίδομα 200 ευρώ/μήνα συμπληρώνει την επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ που θα μπει πριν τα Χριστούγεννα και δεν «κόβει» το επίδομα ανεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει και ένα έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ, το οποίο, ωστόσο, μπορούν να πάρουν οι άνεργοι σαν voucher κατάρτισης, παρακολουθώντας μαθήματα.

Σε ό,τι αφορά τώρα το «άγνωστο» επίδομα 2.400 ευρώ, όπως έχουμε γράψει ξανά στο παρελθόν, η διαδικασία είναι πολύ απλή, ωστόσο, το επίδομα δεν απευθύνεται σε όλους τους άνεργους. Πέρα από την αίτηση που συμπληρώνεται με διάφορους τρόπους, απαιτούνται ακόμα δύο μόλις δικαιολογητικά, αλλά και κάποια βασικά στοιχεία που έχει κάθε δικαιούχος στη διάθεσή του.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αποκλειστικά για 12 μήνες, δεν είναι εφάπαξ – μπαίνουν 200 ευρώ κάθε μήνα για 12 μήνες, δηλαδή συνολικά 2.400 ευρώ – και δεν μπορεί να παραταθεί.

 

Ποιοι οι δικαιούχοι

Το επίδομα αφορά μακροχρόνια άνεργους από 20 έως 66 ετών, των οποίων έχει λήξει η τακτική επιδότηση και δεν πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έκλεισε η Εγνατία από Βαφέικα έως Ίασμο για τα φορτηγά λόγω των θυελλωδών ανέμων

Απαραίτητες οι αλυσίδες σε Άνω Καρυόφυτο-Λειβαδίτη-Δασικό Χωριό, λόγω χιονόπτωσης Για την …