Αρχική ΑΘΛΗΤΙΚΑ Α.Ο.Ξ: Θεατές ή πρωταγωνιστές

Α.Ο.Ξ: Θεατές ή πρωταγωνιστές

0

Πριν 55 ακριβώς έτη, το 1967, έπειτα από τη συγχώνευση δύο τοπικών σωματείων της Ξάνθης, της Ασπίδας (έτος ίδρυσης 1922) και του Ορφέα (1903) ιδρύεται ο Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης (ΑΟΞ). Το ερασιτεχνικό αυτό σωματείο έμελλε να γίνει η βάση, πάνω στην οποία δημιουργήθηκε η ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και μετά το 2016 η ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, με συμμετοχή 32 ετών στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κανείς δεν πίστευε, συμπεριλαμβανομένου και του γράφοντος, ότι θα φτάσει η στιγμή που η Ξάνθη (όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε την ομάδα λόγω της απόλυτης ταυτότητάς της με την πόλη μας) δεν θα δηλώσει συμμετοχή σε επαγγελματική κατηγορία. Οι αιτίες πολλές. Παθογένειες ετών που εκούσια ή ακούσια έμεναν άλυτες, πράξεις και παραλείψεις (όχι με όρους ποινικού δικαίου) που οδήγησαν σε αδιέξοδα, στοχοποίηση από μέρος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και στο τέλος μια διαρκής εκκωφαντική σιωπή για όλα.

Δυστυχώς, όμως, η στιγμή αυτή έφτασε. Και όπως συμβαίνει σε κάθε «απώλεια», αναζητείται καταφύγιο, οι σπασμωδικές δε κινήσεις μπορούν να έχουν συνέπειες δύσκολα επανορθώσιμες. Έχουν γραφτεί πολλά, γράφονται πολλά (δεν αποτελώ εξαίρεση) και ακούγονται ακόμη περισσότερα. Ποια θα είναι τελικά η επομένη μέρα του Α.Ο.Ξ.(;) ποιος θα αναλάβει(;) μπορεί να δοθεί άλλος ΑΦΜ(;) θα παίξουμε στη Γ’Εθνική Κατηγορία(;), ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν. Αν και η παρούσα παρέμβαση οδηγείται στην κατεύθυνση της απάντησης αυτών των ερωτημάτων αλλά και της εν γένει ενημέρωσης περί του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού αθλητισμού, πιστεύω (προκαταβάλλοντας τη συνέχεια) ότι η απάντηση σε όλα αυτά πρέπει να δοθεί και θα δοθεί (ελπίζω) από το ίδιο το ερασιτεχνικό σωματείο του

Α.Ο.Ξ.

Αρχικά να διευκρινίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε «ο ερασιτέχνης»; Ο ερασιτέχνης λοιπόν είναι το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο (στη δική μας περίπτωση ο Α.Ο.Ξ. που ιδρύθηκε το 1967), η ένωση δηλαδή φυσικών προσώπων με σκοπό την καλλιέργεια πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Το ερασιτεχνικό σωματείο με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν.2725/1999 (εφεξής ο αθλητικός νόμος) προκειμένου να συμμετάσχει σε επαγγελματικά πρωταθλήματα μπορεί να δημιουργήσει είτε Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών είτε να μετατραπεί το τμήμα των ερασιτεχνών αθλητών του σωματείου σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (εν προκειμένω Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία – Π.Α.Ε.). Αυτό συνέβη με την περίπτωση του ερασιτεχνικού σωματείου του Α.Ο.Ξ. όπου πάνω στον ερασιτέχνη δημιουργήθηκε η ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ.

Μετά τα παραπάνω, μπορούμε άμεσα να δούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση που μία Π.Α.Ε. δεν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που συμμετέχει. Τόσο οι διατάξεις του 1ου Παραρτήματος του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π) της Ε.Π.Ο (άρθρα 2 και 7) όσο και του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων της ΕΠΟ (άρθρο 15) είναι απολύτως ξεκάθαρες ως προς αυτό.

Στην προκειμένη, λοιπόν περίπτωση, είναι σαφές ότι το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του Α.Ο.Ξ έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γ’ Εθνική Κατηγορία. Σαφές είναι ακόμη ότι της συμμετοχής αυτής πρέπει να προηγηθεί η πλήρωση τόσο των γενικών προϋποθέσεων όπως της τροποποίησης του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, της χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, της εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ, όσο και των ειδικότερων προϋποθέσεων όπως αυτές λεπτομερώς αναφέρονται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Υπό το πρίσμα, ωστόσο, της άγνοιας που υπάρχει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ερασιτεχνικό σωματείο του Α.Ο.Ξ., η συζήτηση για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής φαίνεται να είναι ετεροχρονισμένη. Αναζητείται, κατά συνέπεια, λύση για να συμμετάσχει οπωσδήποτε ο Α.Ο.Ξ. (ο ερασιτέχνης πλέον) στην Γ’

Εθνική Κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί ήδη από την αρχή, ότι είναι νομικά άτοπο αυτό που ευρέως διαδίδεται, «να δοθεί στον ΑΟΞ άλλος ΑΦΜ». Κανένα αθλητικό σωματείο δεν προβλέπεται και δεν δύναται να χορηγήσει ΑΦΜ σε έτερο αθλητικό σωματείο. Μία λύση, που θα ακουστεί ενδεχομένως για να υπερκεράσουμε τα όποια εμπόδια, θα είναι αυτή της συγχώνευσης του ερασιτεχνικού σωματείου του ΑΟΞ με έτερο ερασιτεχνικό σωματείο της Ξάνθης, το οποίο θα έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική Κατηγορία. Πράγματι, το άρθρο 9 παρ. 1 του αθλητικού νόμου ορίζει ότι (παραθέτω το κείμενο του νόμου) «Επιτρέπεται η Συγχώνευση αθλητικών σωματείων με αποφάσεις των Γενικών  Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί  να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή  οποιαδήποτε άλλη επωνυμία.Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ`  άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής  ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει  δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές  διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.»

Και στο σημείο αυτό προκύπτουν τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα:

  1. Τεκμαίροντας τη γενική άγνοια που υπάρχει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ερασιτεχνικό σωματείο του Α.Ο.Ξ., η πρώτη απορία που ανακύπτει είναι ποιος θα συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση του ερασιτέχνη του Α.Ο.Ξ. και ποια είναι ή θα είναι τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Α.Ο.Ξ., προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης με άλλο σωματείο. Η νομιμοποίηση αυτή θα πρέπει να

προκύπτει απευθείας από τις καταστατικές διατάξεις του ερασιτέχνη, διατάξεις τις οποίες ο κόσμος αγνοεί.

  1. Συγχώνευση σημαίνει διαγραφή των συγχωνευόμενων σωματείων. Αυτό προκύπτει ευθέως από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 εδ. β’ του αθλητικού νόμου, η οποία ορίζει ότι (παραθέτω το κείμενο της διάταξης) «…Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία Βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού..». Προκύπτει άμεσα η εύλογη απορία ποιος θέλει πράγματι να διαγραφεί το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του Α.Ο.Ξ. προκειμένου να αγωνιστεί κακήν κακώς στη Γ’ Εθνική Κατηγορία και πολύ περισσότερο ποιος ή ποιοι θα λάβουν την απόφαση αυτή για την οριστική διαγραφή ενός τόσο ιστορικού σωματείου.
  2. Η δημιουργία του νέου σωματείου μετά τη συγχώνευση θα αποτελέσει μία αλλαγή στην ιστορία του Α.Ο.Ξ. Αλλαγή, η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί και θα κλείσει μια για πάντα την ιστορία που ξεκίνησε να γράφει ο ΑΟΞ εδώ και μισό και πλέον αιώνα. Κι αν αναρωτηθεί κανείς ότι και ο Ηρακλής συγχωνεύθηκε με τα Τρίγλια, την υποτίμηση αυτή ο Ηρακλής τη συναντάει ακόμη και σήμερα σε όποιο γήπεδο κι αν αγωνιστεί.

Για το τέλος έμεινε η λύση την οποία προτείνει ο γραφών και η οποία είναι μία: Να ανοίξει το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του Α.Ο.Ξ. στον κόσμο της Ξάνθης. Καταθέσεις αιτήσεων, εγγραφές νέων μελών (με την ελπίδα να προβλέπει το Καταστατικό του ερασιτέχνη δυνατότητα να εκλέγει το νέο μέλος και να εκλέγεται), σύγκληση και πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, λήψη απόφασης για διενέργεια αρχαιρεσιών, διενέργεια αρχαιρεσιών, ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, συγκρότηση αυτού σε σώμα και «σηκώνονται μανίκια» για την επιστροφή του Α.Ο.Ξ. στις επαγγελματικές κατηγορίες, για τη δημιουργία ενός Α.Ο.Ξ. φρέσκου, ανοιχτού, πολυμελή και καθαρού.

Η λύση αυτή είναι εύκολη; Απαντώ άμεσα: Όχι. Τούτο διότι εάν ο Α.Ο.Ξ. δεν συμμετάσχει στη Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν αγωνιστεί στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία της ΕΠΣ Ξάνθης ως δικαιούται λόγω της μη δήλωσης αυτής τότε στην επόμενη αγωνιστική περίοδο θα ξεκινήσει από τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. Θα χρειαστεί επομένως να ξεκινήσει από το μηδέν και με νέα ανοιχτή και πρόθυμη διοίκηση, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές Αρχές και με επιφανείς επιχειρηματίες να δημιουργήσει τμήμα ποδοσφαίρου και να οδηγηθεί εκ νέου στη Γ’ Εθνική Κατηγορία και από εκεί στη δημιουργία νέας Π.Α.Ε για τη συμμετοχή στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Οι παρούσες στιγμές του Α.Ο.Ξ. θα είναι ιστορικές. Κι αυτό διότι οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα πρέπει να έχουν το βλέμμα στο πως θα είναι ή πως θα θέλουμε να είναι ο Α.Ο.Ξ. τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και στα επόμενα 55 έτη. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν και πρέπει να είναι ξεκάθαρες χωρίς να προκαλείται σύγχυση σε κανέναν φίλαθλο.

Θέλουμε τον ιδρυτικό ερασιτέχνη Α.Ο.Ξ. συγχωνευμένο ή όχι;

Θέλουμε τον ιδρυτικό ερασιτέχνη Α.Ο.Ξ. διαγεγραμμένο ή όχι;

Θέλουμε τον ιδρυτικό ερασιτέχνη Α.Ο.Ξ. κλειστό ή όχι;

Η απάντηση στα παραπάνω είναι αυτή που θα μας προσδιορίσει ως φιλάθλους αναφορικά με την πορεία του ΑΟΞ: Θεατές ή πρωταγωνιστές;

Η παρούσα παρέμβαση γίνεται ακριβώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα μου και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Α.Ο.Ξ., Σάκη Ψωμά, γνωρίζοντας ότι δεν θα έμενε αμέτοχος στις τρέχουσες εξελίξεις.

Με τεράστια λύπη µου του την αφιερώνω.

Κωνσταντίνος Αθ. Ψωμάς
Δικηγόρος

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής

Διεξάγονται σήμερα, αντί Κυριακής, λόγω της εμβόλιμης 4ης αγωνιστικής, την Τετάρτη   …