Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διαγωνισμό για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμΕΑ στα σχολεία ετοιμάζει ο δήμος Ξάνθης

Διαγωνισμό για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμΕΑ στα σχολεία ετοιμάζει ο δήμος Ξάνθης

0

Καταρτίζονται οι όροι δημοπράτησης στην συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την Παρασκευή

Προς υλοποίηση η μελέτη για την ανάπλαση της Σάρδεων

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική επιτροπή του δήμου Ξάνθης, με τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση του από 17/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων»

2.Έγκριση του από 17/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης»

3.Έγκριση του από 17/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

4.Έγκριση του από 18/02/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»

5.Έγκριση φακέλου του έργου, επιλογή διαδικασίας, ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωση οδικής ασφάλειας οδού Σάρδεων»

6.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

7.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας με φανερή, μειοδοτική και προφορική διαδικασίας για την μίσθωση ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης

8.Έγκριση της με αριθμό 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022)

9.Έγκριση της με αριθμό 5/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022)

10.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας με φανερή, μειοδοτική και προφορική διαδικασία για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την μετεγκατάσταση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών»

11.Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης

12.Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης

13.Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής και διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Π. Δαβιτίδης: «Σκηνικό που εγείρει ερωτήματα για τη ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας»

Σχόλιο του μέλους της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τις εξηγήσεις που έδωσε ο πρωθυπουργός σχετι…