Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Παρατείνεται κατά 9 μήνες το έργο αποκατάστασης οδοστρωμάτων στη Σταυρούπολη

Παρατείνεται κατά 9 μήνες το έργο αποκατάστασης οδοστρωμάτων στη Σταυρούπολη

0

Θέματα έργων και διαγωνισμών στη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του δήμου Ξάνθης την Παρασκευή

Τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2021 στις 09:30 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά διακόσες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» Εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης»

2.Έγκριση/παραλαβή του του Α΄σταδίου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα Αλ. Μπαλτατζής & ΔΑΚ»

3.Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»

4.Εισήγηση για την αποδοχή της από 20-01-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων»

5.Λήψη απόφασης σχετικά με την «Εφάπαξ καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση»

6.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων»

7.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

8.Έγκριση του πρακτικού αποσφάγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου

9.Έγκριση του πρακτικού αποσφάγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης– κίνησης και λιπαντικών

10.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτομικών προϊόντων

11.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολογήσης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών , η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

12.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022 σύμφωνα με το Ν.44112/2016.

13.Συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022 σύμφωνα με το Ν.44112/2016.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Διαβεβαίωσε τους μαθητές ότι θα γίνει νέο γυμνάσιο για τους μαθητές του Δροσερού ο δήμαρχος

Υποδέχθηκε μαθήτριες και μαθητές του 8ου Γυμνασίου στο Δημαρχείο Σε πολύ ζεστό κλίμα και μ…