Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αγροτικά Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ως τις 31/01/2022

Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ως τις 31/01/2022

0

Με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000€

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών πόρων και Υποδομών ΥΠΑΑΤ, κ. Δημ. Οδ. Παπαγιαννίδη δίνεται παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τις 31-01-2022 της Πρόσκλησης: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000€.

Η Πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

-Περιφέρειες της χώρας

-Δήμους

-Λιμενικά Ταμεία

-Οργανισμοί Λιμένων

-Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

-Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ)

-Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Περιλαμβάνουν δράσεις για:

1.Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).

2.Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,  προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.

3.Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Επισημαίνεται ότι:

-η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών

-η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί και στην αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Η λήξη υποβολής των προτάσεων είναι η 31-01-2022

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.alieia.gr και www.espa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας (τηλ. 213 1501155).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αγροτικά
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Λάδι με το …σταγονόμετρο για  φέτος!  

Στα ύψη οι τιμές – Έως και τριπλάσιες από πέρσι – Μειωμένη παραγωγή λόγω καιρικών συ…