Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

0

Καθιερώνεται ο νέος θεσμός. Σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εργασίας

 

Προέδρος σωματείου ΑΜΕΑ Ξάνθης, Κοτσάκη Δήμητρα: «Θα είναι μια ανάσα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους»

 

Ένα χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας και των συλλόγων Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες και των οικογενειών τους ήταν να θεσπιστεί ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού που εφαρμόζεται στις Ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί ένα μέτρο στήριξης της πολιτείας. Αυτό γίνεται πράξη και στην χώρα μας με το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού για ΑΜΕΑ

Όπως προβλέπει το Σχέδιο Νόμου ο Προσωπικός Βοηθός είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στη βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του, για τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων του, την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του, την ισότιμη συμμετοχή του στην κοινωνία και την πρόληψη περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής του.

Το άτομο με αναπηρία μπορεί  να αποφασίσει ποιος θα είναι ο προσωπικός του βοηθός, τι είδους υποστήριξη θα του παρέχεται και με ποιους όρους. Θα εισπράττει ένα επίδομα, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει προσλαμβάνοντας προσωπικό βοηθό βάσει της ειδικότητας που έχει περισσότερο ανάγκη, ακόμη κι αν αυτό το άτομα είναι μέλος της οικογένειάς του.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά εντός επιλεγμένων γεωγραφικών τμημάτων της χώρας (σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορά 2.000 πολίτες με αναπηρία, με εκτιμώμενο κόστος 95.000.000€) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καθολική εφαρμογή του. Η χρηματοδότηση του προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους.

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική πολιτική αλλά έχει και ουσιαστικό ενεργητικό σκέλος που ενισχύει την

ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ. Ο Προσωπικός Βοηθός είναι μια σημαντική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση που ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους επιλογές.

Επίσης, θεσπίζεται πλαίσιο για την έγκαιρη πρόληψη του φαινομένου της κακοποίησης ευάλωτων ομάδων και συγκεκριμένα ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων σε φορείς και δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης.

Το Πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για ΑΜΕΑ θα διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ.

Προέδρος σωματείου ΑΜΕΑ Ξάνθης, Κοτσάκη Δήμητρα: «Θα είναι μια ανάσα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους»

Την ικανοποίησή  της εκφράζει στο «Ε» η πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,  Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ ΑΜΘ (ΠΟΜΑμεΑ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ) κα Κοτσάκη Δήμητρα, επισημαίνοντας ότι ήταν ένα χρόνιο αίτημα που τώρα επιτέλους εισακούστηκε. Αναφορικά με  την αναγκαιότητά του τόνισε: «Οι οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που δεν καλύπτεται  εξ ολοκλήρου από τα προνοιακά επιδόματα. Δέχονται επίσης μεγάλη πίεση γιατί δεν έχουν μια στιγμή χαλάρωσης. Κι  όλα αυτά είναι εφ’ όρου ζωής. Ο προσωπικός βοηθός θεωρούμε ότι θα είναι μια ανάσα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους. Θα έχουν μια στήριξη, μια βοήθεια από εξειδικευμένα άτομα που γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα». Να σημειώσουμε πως στο σωματείο ΑΜΕΑ Ξάνθης έχει 210 εγγεγραμμένα μέλη. Μιλώντας για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην Ξάνθη, η κα Κοτσάκη επεσήμανε: «Παλιότερα δεν είχαμε ολοήμερο και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε για να καλύψουμε το κόστος της περίθαλψης. Τώρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση αλλά παραμένουν τα προβλήματα προσβασιμότητας καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές π.χ. στα καφέ, ή στα εστιατόρια. Επίσης υπάρχει και μια κακή νοοτροπία. Κάποιοι δεν σέβονται τις θέσεις ΑΜΕΑ και είτε παρκάρουν εκεί είτε παράλληλα εμποδίζοντας την πρόσβαση. Είναι ζήτημα έλλειψης πολιτισμού και παιδείας ο μη σεβασμός στα άτομα με ειδικά προβλήματα».

Τι είναι και πως θα λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού

Η εκτίμηση των εξατομικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρία γίνεται από Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα, που αξιολογούν σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και εργαλεία την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής εξατομικευμένης προσωπικής βοήθειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης, η σύνθεσή τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών.

Αρμόδιος φορέας σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και αναφοράς του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της.

Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

Συστήνεται και λειτουργεί στον ΟΠΕΚΑ πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού και των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της παρ. 3 του παρόντος, το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται ο ΟΠΕΚΑ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α` 137).

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Μέλη του συλλόγου ΑΜΕΑ Ξάνθης κατά την εκδήλωση με έργα τους που διοργάνωσαν στην κεντρική πλατεία
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Περιμετρικά και υποβρύχια θα καθαριστεί την Κυριακή το λιμάνι των Αβδήρων

Στην εθελοντική δράση καλούν ο σύλλογος ερασιτεχνών Αλιέων Ν.Ξάνθης και οι Υποβρύχιοι ψαρά…