Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 108 προσλήψεις για Σχολική Καθαριότητα στους Δήμους της Ξάνθης

108 προσλήψεις για Σχολική Καθαριότητα στους Δήμους της Ξάνθης

0

 

28 στο Δήμο Αβδήρων, 34 στον δήμο Μύκης, 24 στον δήμο Τοπείρου

22 θέσεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Ξάνθης

 

Στην πρόσληψη 108 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών  μονάδων προχωρούν οι δήμοι του νομού μας.

Αναλυτικά οι θέσεις:

28 προλήψεις στον Δήμο Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη 28 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2021-2022 Μερικής Απασχόλησης
Δήμος ΑΒΔΗΡΩΝ Γενισέα ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων 28 8 20

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την 13.8.2021 έως και 19.8.2021.

 

34 θέσεις στον δήμο Μύκης

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης
Δήμος Μύκης Σμίνθη ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων 34 33 1

 

24 θέσεις στον δήμο Τοπείρου

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Μερικής

Απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης
           
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Εύλαλο Ν. Ξάνθης ΥΕ Καθαριστές /Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων 24 23 1

 

Δήμος Ξάνθης: 22 θέσεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

 

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντικαταβολών και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ξάνθης,

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (η οποία αρχίζει την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 και λήγει την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021))

 

Αναλυτικά οι θέσεις στον δήμο Ξάνθης

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Τμήμα Καθαριότητας Δ. Ξάνθης ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 5
Γραφείο Κοιμητηρίων Δ. Ξάνθης ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 2
Τμήμα Καθαριότητας Δ. Ξάνθης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 15

Έξι προσλήψεις για τις Γιορτές Π. Πόλης

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης θα προσλάβει έξι άτομα ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το προσωπικό θα εργαστεί από τις 19 Αυγούστου έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α , 5ος όροφος από 11.08.2021 έως 17.08.2021, κατά τις εργάσιμες ώρες.

 

 

 

Ένας ειδικός σύμβουλος για τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ

 

Πλήρωση με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μιας(1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.

koinofelis ergasia katartisi

Κοινωφελής εργασία: 25.000 προσλήψεις σε δήμους

 Έρχεται προκήρυξη

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθούν οι πίνακες πρόσληψης και η προκήρυξη του προγράμματος

 

Έως τις 17 Αυγούστου θα μπορούν οι δήμοι να δηλώσουν τον αριθμό των προσλήψεων εργαζομένων που τούς είναι απαραίτητοι για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Από το πρόγραμμα αναμένεται να προσληφθούν 25.000 εργαζόμενοι.

Η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει και ένα δεύτερο φιλτράρισμα των θέσεων μετά την πρώτη υποβολή και διασταύρωση των προσφερομένων θέσεων, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικότητες που οι Δήμοι ζητούν, οι θέσεις να καλυφθούν με άλλες ειδικότητες προκειμένου να μη μείνουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά τους δήμους θα ανακοινωθούν οι πίνακες πρόσληψης για κάθε Δήμο και προκήρυξη του προγράμματος.

Η κοινωφελής εργασία αποτελεί μέρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και αφορά σε 7 μήνες εργασίας και 1 μήνα κατάρτισης. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στις θεματικές ειδικότητες της υποχρεωτικής κατάρτισης, ώστε αυτές να διασυνδέονται καλύτερα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ενισχύουν την απασχολησιμότητα των ωφελουμένων, δίνοντάς τους επιλογές για αναβάθμιση δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στον ιδιωτικό τομέα, αφού η κατάρτιση γίνεται στο τέλος του προγράμματος, μετά τη λήξη της προσωρινής απασχόλησής τους στον δημόσιο τομέα. Στόχος είναι μέχρι και τον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους διαδικασίες, ώστε μετά οι ωφελούμενοι να τοποθετηθούν γρήγορα στις θέσεις τους.

Ο νέος κύκλος θα αφορά 25.000 ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ η ημερήσια αμοιβή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.

Η δράση περιλαμβάνει:sx

Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα.

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και των φορέων, όπως:

αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα,

υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης,

βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,

οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,

Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,

μετάβαση στην κυκλική οικονομία,

Πρόληψη φυσικών καταστροφών,

Πρώτες βοήθειες,

Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,

Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Θα περιλαμβάνει, παράλληλα, πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών. Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Στρατού

Η 61χρονη συνεπιβάτης ΙΧ τραυματίστηκε στη σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε 67χρονος…