Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τρεις δήμοι μέτοχοι στην «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»

Τρεις δήμοι μέτοχοι στην «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»

0

Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με μετόχους τους δήμους Ξάνθης, Αβδήρων και Μύκης

 

Δεν συμμετέχει ο δήμος Τοπείρου– Στα 300.000 ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο. Ποια είναι τα ποσοστά των δήμων – Λειτουργία και αρμοδιότητες

 

Μια νέα Αναπτυξιακή Εταιρεία συστήνεται από τους δήμους Ξάνθης, Αβδήρων και Μύκης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. » με σκοπό να τους παράσχει τη δυνατότητα να λειτουργούν με πιο ευέλικτο τρόπο σ’ όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, επιταχύνοντας του ρυθμούς υλοποίησης των τεχνικών προγραμμάτων τους ,  στελεχώνοντας σωστά τις υπηρεσίες τους και αυξάνοντας τους ρυθμούς απορροφητικότητας στα προγράμματα χρηματοδότησης. Ένα εργαλείο που «ξεκλειδώνει» πόρτες τις οποίες δεν μπορούν ν’ ανοίξουν οι δήμοι μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους.

Η λήψη απόφασης για την σύσταση της «Ξάνθης Ανάπτυξη Α.Ε.» στην Οικονομική της Πέμπτης

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή  Ξάνθης συνεδριάζει με ένα  θέμα που εισηγείται ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης. Πρόκειται για:Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» από τους   Δήμους  Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» από τους   Δήμους  Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  και  ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες

Να σημειώσουμε ότι η απόφαση για την σύσταση της εταιρείας θα ληφθεί από την Οικονομική επιτροπή και όχι από το δημοτικό συμβούλιο όπως δίνεται η δυνατότητα από την τροπολογία που παραχωρεί νέες αρμοδιότητες στις Οικονομικές επιτροπές των ΟΤΑ.

 Με 5% ο δήμος Αβδήρων  – 10% ο δήμος Μύκης και 85% ο δήμος Ξάνθης!

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Σ’ αυτό θα συμμετάσχει με 5% ο δήμος Αβδήρων (15.000 ευρώ) με 10% (30.000 ευρώ) ο δήμος Μύκης και το υπόλοιπο 85% (255.000 ευρώ) ο δήμος Ξάνθης.

Δεν συμμετέχει ο δήμος Τοπείρου

Είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τοπείρου επειδή δεν έχει Τεχνική υπηρεσία και κάθε τόσο εξαναγκάζεται να ζητά μηχανικούς από άλλους δήμους για την επίβλεψη των έργων του ή για μελέτες. Ωστόσο προτίμησε να συμπράξει σε αντίστοιχη εταιρεία με τον Δήμο Νέστου και όχι με τους δήμους της Ξάνθης καθώς δίνεται η δυνατότητα μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών.

 Προσλήψεις  Μηχανικών για μελέτες και για στελέχωση Πολεοδομίας θα κάνει μέσω της εταιρείας ο δήμος Αβδήρων

Αναφορικά με την σύσταση της εταιρείας και τη συμμετοχή του δήμου Αβδήρων, ο δήμαρχος κ. Γιώργος Τσιτιρίδης σημείωσε: «Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό εργαλείο που θα μας διευκολύνει στην λειτουργία μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις για τις υπηρεσίες μας που είναι υποστελεχωμένες, να κάνουμε μελέτες για να εντάσσουμε έργα σε νέα προγράμματα,  να προχωράμε τα έργα και τον σχεδιασμό μας. Εμείς σαν δήμος υποχρεούμαστε να κάνουμε Πολεοδομία. Τόσο καιρό δεν κάναμε γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Μέσα από την εταιρεία αυτή μας δίνεται η δυνατότητα».

Αντιδήμαρχος Ι. Ζερενίδης: «Ένα καλό και ευέλικτο αναπτυξιακό εργαλείο για τους δήμους»

Για μια ιδιότυπη εταιρεία κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Γιάννης Ζερενίδης: «Δεν είναι μια αναπτυξιακή εταιρεία όπως αυτές που γνωρίζουμε. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια των ΟΤΑ που δίνει ευελιξία στην λειτουργία των υπηρεσιών μέσα από υποστηρικτικές ενέργειες. Είναι γνωστό ότι η δημόσια διοίκηση αργεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς σε νέες επενδύσεις. Γι αυτό παρατηρούνται προβλήματα στην απορρόφηση σ’ όλους τους δήμους. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ τις υπηρεσίες όπως τις Τεχνικές υπηρεσίες και την Πολεοδομία».

 Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  (των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104), αναφέρεται η σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις. Συνεπώς, η εδαφική περιφέρεια των Αναπτυξιακών Οργανισμών δεν ταυτίζεται απαραιτήτως με την εδαφική περιφέρεια των μετόχων ΟΤΑ και των ενώσεων τους, αλλά αποτελεί αντικείμενο καταστατικής ρύθμισης. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

9+1 δυνατότητες των Αναπτυξιακών Οργανισμών

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα :

1)επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (αποτελούν, δηλαδή, το θεσμοθετημένο σύμβουλο των ΟΤΑ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους)

2)ωρίμανσης έργων (η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας),

3) υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής (όλως ενδεικτικά : δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.α.),

4)υλοποίησης πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης (αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης),

5)βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ,

6)εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια),

7) ανάληψης καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ (σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων –άρθρο 3 ν. 4674/2020),

8) διοικητικής υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ (για δήμους, οι οποίοι την 11.3.2020 ασκούσαν τις λοιπές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών (πλην των διαδικασιών σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων) μέσω διοικητικής υποστήριξης από έτερο δήμο –άρθρο 4 ν. 4674/2020),

9)εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 ν. 4674/2020),

10) υποστήριξης των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ –άρθρο 8 παρ. 2 ν. 4674/2020).

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συνεργασία του Δήμου Ξάνθης με το Τμήμα ΗΜΜΥ του ΔΠΘ για μια «έξυπνη πόλη»

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε ενώπιον του υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα που επισκέφθηκε…